Barn og unges psykiske helse på dagsorden i Mental Helse

Helsesøstertilbudet i skolene må utvides. Kapasiteten i behandlingstilbudet til barn og unge må økes. Dette er blant tiltakene nedfelt i Mental Helses Sosialpolitiske Handlingsprogram for 2004-2007. - Vi vil bruke dette programmet i arbeidet med å bli en stadig mer utadrettet og handlingsorientert organisasjon, sier nestleder Anne Grethe Klunderud.

Hanne Tangenes

Mental Helse vil være med å sette dagsorden for offentlig debatt om psykisk helsevern og være en viktig premissleverandør i slik debatt. Mental Helse vil påse at utbyggingen av det psykiske helsevernet skjer i tråd med Opptrappingsplanen for psykisk helse, heter det i Mental Helses Handlingsprogram for den neste landsmøteperioden.

Organisasjonen har nedfelt en rekke utfordringer og områder innen psykisk helsevern. Barn og unge, rus og psykiatri, det flerkulturelle Norge, og tvang i psykiatrien er noen av områdene i programmet.

I Handlingsprogrammet heter det blant annet at Mental Helse vil arbeide for en betydelig reduksjon i tvangsbruken i det psykiske helsevernet. Situasjonen i Norge er at en uforholdsmessig høy andel av behandlingstiltakene innen psykisk helsevern gjennomføres med tvang. Det er viktig å prøve ut alternativer til dagens tvangsbruk. Tvangsbehandling oppleves ofte som krenkende og nedverdigene. Mental Helse mener videre at det bare untaksvis skal benyttes politi ved tvangsinnleggelser og at bruk av uniformert politi bør unngåes. Mental Helse vil arbeide for at all bruk av tvang registreres og at det gjennomføres en nasjonal gransking i bruk av tvang.

I perioden 2004-2007 vil organisasjonen arbeide for å øke medlemstallet til 12 000 medlemmer og etablere nye lokallag. Det skal satses på å rekruttere ungdom, pårørende og mennesker med en annen etnisk bakgrunn.

Opprettet: 31.10.2004 | Sist endret: 14.09.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.