2004

For 19. året på rad arrangeres Nordisk Sommersamling. I år er 117 deltakere samlet på Færøyene, hvorav 30 fra Norge. I dag ble programmet "snudd på hodet", for Grindehvalen kom til Færøyene og det er to år siden sist hvalen var her.

Sosialministeren må gå av på grunnlag av det nye lovforslaget som reduserer retten til sykemelding. Landsleder i Mental Helse, Erling Jahn, mener statsråden ikke skjønner de sykes lidelser, og sier statsråden ikke har brukernes tillit.

Mental Helse i region midt-Norge undersøker hvordan brukernes interesser ivaretaes i planarbeid knyttet til psykisk helsevern i kommunene. Etter 3. gang purring mangler fortsatt svar fra 15 kommuner i denne regionen.

Det er flertall i kommunalkomiteen for å videreføre Telefon for Arbeidslivet. Kommunalkomiteens vedtak er viktig for telefontjenestens fremtid, sier prosjektleder Bente Tangen.

Utskrivningsklare pasienter ved akuttpost ved Sykehuset Telemark blir værende på sykehuset fordi det ikke finnes et oppfølgende tilbud. 37 prosent av pasientene ved akuttavdelingen var utskrivningsklare i en undersøkelse Statens Helsetilsyn har gjort. - Det er uverdig det helsetilsynet avdekker her, sier Hilde Evensen Holm, informasjonsleder i Mental Helse.

Det har vært brei oppslutning om Idekonferansene "Møte på Tvers" i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Over 800 deltagere har deltatt på konferansene landet rundt i løpet av april og mai. -Det er særlig hyggelig at vi har flere deltagere fra tjenesteapparatet, sier koordinator Truls Bjaaland

Det er klart for det første studielederkurset i Mental Helse. - Opplæringsvirksomhet i lokal-og fylkeslag er viktig og utviklende. Vi håper derfor på stor oppslutning om kurset i Bodø i juni, sier kursansvarlig Anne Grethe Klunderud.

Mental Helse får 4 millioner kroner hvert år i tre år for å etablere og drive et nasjonalt ressurssenter for bruker-og pårørendekompetanse innen psykisk helse. Dette er et gjennombrudd for Frognersenter-søknaden, sier generalsekretær Einfrid Halvorsen og prosjektmedarbeider Lisbeth Aglen.

Konklusjonene Econ Analyse gjør i sin evaluering av Telefon for Arbeidslivet er meget positive. I rapporten beskrives arbeidslivstelefonen som en suksess. Det eneste rette nå er å fortsette driften utover prosjektperioden, sier prosjektleder Bente Tangen.

Det er en massiv bruk av tvang i norsk psykisk helsevern. Hvorfor, er en gåte for meg, sa professor Georg Høyer ved Universitetet i Tromsø, på en konferanse om tvang i Oslo 3. og 4. mai.

Røde Kors samarbeider i år med Mental Helse og SHdir om Idekonferansene i forbindelse med årets Verdensdag-markering. Røde Kors lanserer et prosjekt hvor frivillige engasjeres for å utvikle gode nettverk for mennesker som er psykisk syke.

Mental Helse og LPP ser ingen tegn til opptrapping av tilbudet til folk med psykiske lidelser. De inviterte med avisen på møtet med sykehusledelsen.

Statusrapporten fra Legeforeningen om psykiatrien i Norge som er lagt fram bekrefter henvendelser fra brukere og pårørende til Mental Helse. For dårlig tilgjengelighet, mangel på fagfolk, og mangel på Individuell Plan er stikkord.

Gro Harlem Brundtlands Miljøstiftelse slåes sammen med stiftelsen Fontene. Det betyr en vesentlig styrking av arbeidet ved Fontenehuset i Oslo.

Det gjør inntrykk når brukere forteller sine historier fra møtet med hjelpeapparatet, sier samfunnsviter Ragnfrid Kogstad. Hun forsker på brukererfaringer. Forskningsmaterialet er rundt tusen Mental Helse medlemmer og deres historier. Hjelperne må bli flinkere til å ta tid til å høre på livshistorien til den som er syk, sier Kogstad.

De sykemeldte som ringer Telefon for Arbeidslivet har ett ønske felles: De ønsker mest av alt å være i jobb igjen. Det skriver prosjektleder Bente Tangen i sitt siste nyhetsbrev.

Mer enn 20 kommuner i Møre og Romsdal har fortsatt ikke svart på en Mental Helse- undersøkelse om psykiatritilbudet i kommunene. Nå går 3. gangs purringer ut. Nrk Møre og Romsdal har omtalt saken

En konferanse i mai setter søkelyset på tvangsbruk i det psykiske helsevernet i Norge. Her skal erfaringer fra brukere og pårørende stå sentralt.

Mental Helse mener det er skremselspropaganda som virker mot sin hensikt, å merke pillepakninger med "selvmordsfare".

Vi ønsker å være en ressurs! Det sier leder Stein Hansson i Mental Helse Stavanger som inviterer til en allsidig foredrag og kulturkveld 25. mars. På programmet står blant annet et foredrag av Stortingsrepresentant Bjørg Tørresland som mistet sin mann i selvmord.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.