Hopp til hovedinnholdet

2004

Foredrag, kulturarrangement, apeller og sosialt samvær er står på programmet under Amaliedagene i Oslo. "Veien til en bedre helse" er overskriften på et allsidig program. Visepresident på Stortinget, Inge Lønning , åpner Amaliedagene onsdag 18. august.

- Vi er syv personer fra Mental Helses hjelpetelefon og administrasjon som bistår med psykososial støtte til hjemvendte passasjerer samt pårørende etter flodbølgekatastrofen, sier koordinator på Hjelpetelefonen Christian Christiansen ved mottaksapparatet på Gardermoen. Så lenge Sivilforsvaret har behov for oss blir vi her, og foreløpig har vi fått beskjed om at det kan bli til over nyttåshelgen, kanskje også lengre, sier Christiansen som også koordinerer Mental Helses arbeid på Gardermoen.

Det er nå klart at Telefon for arbeidslivet kommer inn i statsbudsjettet for 2005. Statsministerens kontor melder at Mental Helse kan påregne 1 million kroner i støtte til videre drift. Det betyr at telefontjenesten kan utvides- den får to stillinger og utvidet åpningstid. - Nå er jeg bare glad! -sier prosjektleder Bente Tangen.

Generalsekretær Einfrid Halvorsen har sagt opp sin stilling i Mental Helse. Hun fylte 67 år i høst og går av med pensjon 1. juni 2005. Halvorsen har vært leder for administrasjonen i Mental Helse i en årrekke og har lagt ned et stort arbeide i oppbyggingen og utviklingen av organisasjonen. Nå starter arbeidet med å finne hennes etterfølger.

3.5 millioner kroner fikk Mental Helse totalt fra årets Extra tildeling, fordelt på 17 prosjekter. Dette er en million mindre enn i fjor, men det betyr ikke at søknadene er dårlige, sier sentralstyremedlem i Mental Helse Jan Hijman, som oppfordrer søkerne til å søke også neste år.

Tirsdag 23. november blir fordelingen av hele 205 millioner kroner til ulike prosjekter i regi av frivillige organisasjoner offentliggjort. Dette skjer under Extra-tildelingen i Folkets Hus i Oslo. I fjor fikk Mental Helse 4.752.000 kroner fra Extra-spillet.

Høgskolen i Hedmark skrev historie da de som første høgskole i landet nylig ansatte en brukermedvirker som medforsker i 20 prosent stilling. - De vil ha min kunnskap, og det skal de få, sier nyansatte Gro Beston, som også er aktiv i Mental Helse Hamar. Mine kollegaer ved Høgskolen i Hedmark gir uttrykk for at de også har ansvar for å hente ut kunnskapen min, det gjør at jeg føler meg trygg på jobben.

Andelen som har lagt merke til Verdensdagen for psykisk helse har økt siden 2002. I år svarte 55 prosent at de hadde lagt merke til Verdensdagen, mot 47 prosent i 2003. Og det er TV som øker forspranget som den viktigste kilden til informasjon om Verdensdagen. - Gledelig å se at vi sammen med vårt nettverk når ut til fler og fler, selv med de samme tilskuddsordningene, sier kooordinator for Verdensdagen Truls Bjåland.

Prosjektleder for Telefon for Arbeidslivet Bente Tangen og generalsekretær Einfrid Halvorsen i Mental Helse møtte fredag Kommunalkomiteen i Stortinget i forbindelse med høringer om årets Statsbudsjett. Fremtiden til arbeidslivstelefonen er fremdeles usikker. Imidlertid kom det svært positive signaler fra medlemmene av kommunalkomiteen om behovet for videre drift. Det vil bli jobbet med å få inn en merknad om videreføring av arbeidslivstelefonen i neste års statsbudsjett.

Helsesøstertilbudet i skolene må utvides. Kapasiteten i behandlingstilbudet til barn og unge må økes. Dette er blant tiltakene nedfelt i Mental Helses Sosialpolitiske Handlingsprogram for 2004-2007. - Vi vil bruke dette programmet i arbeidet med å bli en stadig mer utadrettet og handlingsorientert organisasjon, sier nestleder Anne Grethe Klunderud.

Den første ungdomsorganisasjonen innen psykisk helse feltet er en realitet. Mental Helse Ungdom ble vedtatt etablert under organisasjonens landsmøte i Bergen lørdag. MHU ønsker å være et positivt tilskudd i Mental Helse og vil sette ungdoms psykiske helse på dagsorden. Ungdommene ble ønsket varmt velkommen av et enstemmig landsmøte.

Erling Jahn fra Sogn og Fjordane er gjenvalgt som leder i Mental Helse. Han går nå inn i sin tredje periode som leder.

En meget engasjert Helse-og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen hilste Mental Helses landsmøte under åpningen i Bergen fredag. Jeg kan ikke akseptere at alvorlig syke mennesker blir skrevet ut kun med en plastpose med klær, ut i mørke natta. Hvor er kvalitetssikringen i helsevesenet, sa Gabrielsen blant annet.

Mental Helse Hedmark har vært offensive og har allerede før TV-aksjonen "Hjerterom" fått løfte om midler til et brukerstyrt senter på Hamar. -Nå er vi på husjakt for å bygge opp et sted hvor brukerne selv kan bestemme innhold og opplegg, sier Liv Christophersen i Mental Helse Hedmark.

Artistene Henning Kvitnes og Steinar Albrigtsen. Per Christian Ellefsen som "Elling". Dette er blant annet ingrediensene i en Kulturkveld på Smuget i Oslo den 10.oktober som et ledd i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. I Oslo Domkirke er det solidaritetsgudstjeneste om ettermiddagen etterfulgt av fakkeltog gjennom Oslos gater. Klokken 20 er det duket for Kulturkveld på Smuget.

Mental Helse søker ny informasjonsleder til administrasjonen i Skien. Har du journalistisk- og informasjonsfaglig bakgrunn og har lyst til å jobbe i landets største bruker-og pårørendeorganisasjon innen psykisk helse, så les vår stillingsannonse her på nettsiden.

Telefon for Arbeidslivet passerte i dag 2000 samtaler. Siden oppstart i april 2002 har det ringt jevnt og trutt til telefonen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Arbeidstilsynet. I dag hadde prosjektleder Bente Tangen samtale nr 2000! Antall innringere som har alvorlige problemer i forhold til mobbing, trakassering og utstøtelse fra arbeidslivet øker.

Einfrid Halvorsen har fått Folkeopplysningsprisen for 2004. Det er Voksenopplæringsforbundet som deler ut prisen. I juryens begrunnelse heter det blant annet: Det å drive opplysningsarbeid om psykisk helse har lenge vært og er fremdeles et hovedmål for prisvinneren og for organisasjonen hun leder.

En NOU om helhet og plan i sosial-og helsetjenester her i landet er nå kommet. Utvalgets mandat har vært å utrede og foreslå bedre harmonisering av helse-og sosiallovgivningen. NOU-rapporten kom 11 oktober.

Under parolen "Tid for åpenhet" gikk mer enn 200 mennesker i fakkeltog gjennom Oslos gater på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Fakkeltoget markerte solidaritet med alle som er rammet av en psykisk sykdom og åpenhet rundt det å være psykisk syk. Fakkeltoget stoppet ved Legeforeningen hvor det var innbudt til Gjestebud.

"Prisvinneren er frittalende, tydelig og modig når han i sin rolle som politimann og som pressekontakt i en krisesituasjon våger å være et reflektert medmenneske". Denne hederlige omtalen fikk politioverbetjent Finn Abrahamsen, kjent for sine uttalelser etter trikkedrapet først i august i år, og som er bakgrunnen for prisutdelingen. Generalsekretær Einfrid Halvorsen overrakte ham et bilde, og en pris på 10.000 kroner.

Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober markeres i nærmere 800 arrangementer over hele landet. Engasjementet og kreativiteten er stor i arbeidet med å informere om psykisk helse. Konserter, kinoforestillinger, turmarsjer, utstillinger, stands, åpne hus og foredrag er noe av det som foregår.

Det første innvandrerlaget i Mental Helse er nå etablert i Akershus. Abdurrehamn Khan er leder og har med seg et interimstyre. Khan møter allerede i brukerrådet ved sykehuset( AHUS). 14.oktober inviterer innvandrerlaget til Gjestebud i Rådhuset på Skedsmo.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober markeres stort i Oslo. Solidaritetsgudstjeneste, fakkeltog, gjestebud og kulturkveld setter sitt preg på hovedstaden denne ettermiddagen og kvelden. Helse-og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen blir med på alle arrangementene, og vil blant annet åpne kulturkvelden på Smuget kl 20. Arrangementene er åpne for alle interesserte!

Hva er normalt? Hva er sykt? Det tar arrangementet "Syke dager på Smuget" mål av seg å svare på i løpet av dagene 4.-8.oktober. Skam, lykke,normalitet, angst og det å være sliten er begreper knyttet til det mellommenneskelige og det å leve. Begrepene setter dagsorden på hver sine dager under konferansen. Her byes det på et spennende program og det er ledige plasser!

Etter et dialogmøte mellom fagmiljøet på Buskerud Helseforetak og Mental Helse Buskerud står nå disse gruppene samstemte i kravet om nytt sykehus i Buskerud til 2010. Vi støtter fagmiljøet i et felles mål om nytt sykehus, sier styremedlem i Mental Helse Buskerud, Knut Stubben.

Med årets statsbudsjett vil det bli klart om Frognersenteret blir en realitet eller ei. Da vil svaret på en totale søknaden være klar, sa generalsekretær Einfrid Halvorsen, etter et møte med statsminister Kjell Magne Bondevik og helseminster Ansgar Gabrielsen i dag. Hun oppfatter helseministeren som positiv til Frognersenteret, som ser at senteret kan ha en viktig funksjon mellom første- og andrelinjetjenesten.

Lokallaget på Kongsberg ber nå leder av Stortingets Sosialkomite, John Alvheim, om å ta opp forholdene for DPS-Kongsberg opp i Stortingets spørretime.

Ann Christin Saastad (35) med diagnosen schizoaffektiv lidelse opplevde å bli tvangsinnlagt åtte ganger i løpet av ti år, og sliter fortsatt med marerittene etter dette. Den ressurssterke kvinnen er i dag i jobb tre dager i uka. I det nyeste nummeret av Mental Helse magasin "Sinn og Samfunn" settes det fokus på bruk av tvang i psykiatrien.

Anne-Cathrine Thommesen (45) heter den nye lønns- og personalmedarbeideren som fra i høst ble ansatt i Mental Helse. Hun har tidligere jobbet i ulike stillinger i Posten i 25 år. Thommesen sier hun gleder seg til jobben.

Telefonen står ikke stille for Bente Tangen ved arbeidslivstelefonen. Svært mange vil ha hjelp av en nøytral tredjepart for å takle organisatoriske og psykososiale problemer i arbeidslivet.

Mental Helse oppfordrer i et brev alle ordførere i landet om å være med på en nasjonal dugnadsinnsats i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. -Vi ønsker synlige arrangement som bidrar til mer åpenhet. Apellen til ordførerne er klar: Vær med og støtt opp om arrangement og arrangører i forbindelse med årets Verdensdag-markering, sier generalsekretær Einfrid Halvorsen i Mental Helse

Sommervarme og ferietid er ikke positivt for alle. Noen opplever ferietiden som spesielt vanskelig. - Vi har snakket med mange fortvilte mennesker i sommer og jeg undres over at ikke det er tilrettelagt for en bedre opppfølging for de som sliter mest, sier daglig leder ved Hjelpetelefonen, Mette Kammen.

Kunne trikke-tragedien i Oslo denne uken vært unngått? Ja, mener ledelsen i Mental Helse og peker på det faktum at drapsmannen var skrevet ut fra en akuttavdeling nylig, etter kun fire døgns behandling.

I 2001 ble det lovfestet at alle pasienter har rett til en individuell plan, for å sikre de pasientene som trenger det et godt tilbud. Tall fra helsetilsynet viser at 3 av 4 ikke får dette tilbudet som de har krav på. Landsleder i Mental Helse mener det er fagekspertisen som nå saboterer denne ordningen.

Sånn er Livet har besøkt Italia og sett hvordan det har gått i landet som startet den store revolusjonen i moderne psykiatri. Første program starter mandag 5. juli også er det sending hver dag til samme tid på P2 kl. 10.03

I arbeidet med å være en pådriver for brukermedvirkning har Mental Helse gitt ut et Veileder. Her er våre erfaringer fra vårt "Kommuneprosjekt" samlet. Veilederen inneholder blant annet gode råd for reel brukermedvirkning, sier prosjektleder Kari Sundby. Veilederen sendes nå ut til alle kommuner og den kan også lastes ned eller leses på våre nettsider.

Brukernelærerne fra "Vestfold-prosjektet" hadde et sterkt ønske om å møte Arbeids- og administrasjonsministeren, for å formidle sine erfaringer om det å få et arbeid når man har psykiske problemer. Forslagene til endringer av regelverk ble notert da gruppen fra Mental Helse nylig møtte i departementet.

Mental Helses Hjelpetelefon hadde som mål å bli en landsdekkende, døgnåpen telefon. Dette målet er nådd. Nå er visjonen å knytte et sterkere bånd mot fagmiljøene, slik at vi får kunnskap om hverandre, og dra nytte av dette, sa generalsekretær Einfrid Halvorsen på Hjelpetelefonens siste styremøte før sommeren.

Stortingmelding nr 19 om et velfungerende arbeidsliv ble behandlet i Stortinget tirsdag.I den forbindelse svarte Statsråd Morten Meyer på spørsmål angående telefontjenestens framtid.Kommunalkomiteens merknad om prosjektet følger nå Stortingsmeldingen. Vi er et skritt nærmere videre drift, sier en fornøyd prosjektleder, Bente Tangen.

For 19. året på rad arrangeres Nordisk Sommersamling. I år er 117 deltakere samlet på Færøyene, hvorav 30 fra Norge. I dag ble programmet "snudd på hodet", for Grindehvalen kom til Færøyene og det er to år siden sist hvalen var her.

Sosialministeren må gå av på grunnlag av det nye lovforslaget som reduserer retten til sykemelding. Landsleder i Mental Helse, Erling Jahn, mener statsråden ikke skjønner de sykes lidelser, og sier statsråden ikke har brukernes tillit.

Mental Helse i region midt-Norge undersøker hvordan brukernes interesser ivaretaes i planarbeid knyttet til psykisk helsevern i kommunene. Etter 3. gang purring mangler fortsatt svar fra 15 kommuner i denne regionen.

Det er flertall i kommunalkomiteen for å videreføre Telefon for Arbeidslivet. Kommunalkomiteens vedtak er viktig for telefontjenestens fremtid, sier prosjektleder Bente Tangen.

Utskrivningsklare pasienter ved akuttpost ved Sykehuset Telemark blir værende på sykehuset fordi det ikke finnes et oppfølgende tilbud. 37 prosent av pasientene ved akuttavdelingen var utskrivningsklare i en undersøkelse Statens Helsetilsyn har gjort. - Det er uverdig det helsetilsynet avdekker her, sier Hilde Evensen Holm, informasjonsleder i Mental Helse.

Det har vært brei oppslutning om Idekonferansene "Møte på Tvers" i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Over 800 deltagere har deltatt på konferansene landet rundt i løpet av april og mai. -Det er særlig hyggelig at vi har flere deltagere fra tjenesteapparatet, sier koordinator Truls Bjaaland

Det er klart for det første studielederkurset i Mental Helse. - Opplæringsvirksomhet i lokal-og fylkeslag er viktig og utviklende. Vi håper derfor på stor oppslutning om kurset i Bodø i juni, sier kursansvarlig Anne Grethe Klunderud.

Mental Helse får 4 millioner kroner hvert år i tre år for å etablere og drive et nasjonalt ressurssenter for bruker-og pårørendekompetanse innen psykisk helse. Dette er et gjennombrudd for Frognersenter-søknaden, sier generalsekretær Einfrid Halvorsen og prosjektmedarbeider Lisbeth Aglen.

Konklusjonene Econ Analyse gjør i sin evaluering av Telefon for Arbeidslivet er meget positive. I rapporten beskrives arbeidslivstelefonen som en suksess. Det eneste rette nå er å fortsette driften utover prosjektperioden, sier prosjektleder Bente Tangen.

Det er en massiv bruk av tvang i norsk psykisk helsevern. Hvorfor, er en gåte for meg, sa professor Georg Høyer ved Universitetet i Tromsø, på en konferanse om tvang i Oslo 3. og 4. mai.

Røde Kors samarbeider i år med Mental Helse og SHdir om Idekonferansene i forbindelse med årets Verdensdag-markering. Røde Kors lanserer et prosjekt hvor frivillige engasjeres for å utvikle gode nettverk for mennesker som er psykisk syke.

Mental Helse og LPP ser ingen tegn til opptrapping av tilbudet til folk med psykiske lidelser. De inviterte med avisen på møtet med sykehusledelsen.

Statusrapporten fra Legeforeningen om psykiatrien i Norge som er lagt fram bekrefter henvendelser fra brukere og pårørende til Mental Helse. For dårlig tilgjengelighet, mangel på fagfolk, og mangel på Individuell Plan er stikkord.

Gro Harlem Brundtlands Miljøstiftelse slåes sammen med stiftelsen Fontene. Det betyr en vesentlig styrking av arbeidet ved Fontenehuset i Oslo.

Det gjør inntrykk når brukere forteller sine historier fra møtet med hjelpeapparatet, sier samfunnsviter Ragnfrid Kogstad. Hun forsker på brukererfaringer. Forskningsmaterialet er rundt tusen Mental Helse medlemmer og deres historier. Hjelperne må bli flinkere til å ta tid til å høre på livshistorien til den som er syk, sier Kogstad.

De sykemeldte som ringer Telefon for Arbeidslivet har ett ønske felles: De ønsker mest av alt å være i jobb igjen. Det skriver prosjektleder Bente Tangen i sitt siste nyhetsbrev.

Mer enn 20 kommuner i Møre og Romsdal har fortsatt ikke svart på en Mental Helse- undersøkelse om psykiatritilbudet i kommunene. Nå går 3. gangs purringer ut. Nrk Møre og Romsdal har omtalt saken

En konferanse i mai setter søkelyset på tvangsbruk i det psykiske helsevernet i Norge. Her skal erfaringer fra brukere og pårørende stå sentralt.

Mental Helse mener det er skremselspropaganda som virker mot sin hensikt, å merke pillepakninger med "selvmordsfare".

Vi ønsker å være en ressurs! Det sier leder Stein Hansson i Mental Helse Stavanger som inviterer til en allsidig foredrag og kulturkveld 25. mars. På programmet står blant annet et foredrag av Stortingsrepresentant Bjørg Tørresland som mistet sin mann i selvmord.

Nå skal helseforetakene samarbeide om økt tilgjengelighet, større produktivitet og bedre tilbud innen det psykiske helsevernet. Dette er målet for arbeidet i en nasjonal strageigruppe nedsatt av Helsedepartementet. Med i gruppen er blant andre Mental Helses Trond Lundmark og landsleder Erling Jahn.

-Det er en stor utfordring når vi får telefoner om overgrep, derfor har en kursdag om seksuelle overgrep gjort oss bedre rustet til å takle slike samtaler, sa telefonvaktene Gunn og Gerd ved Mental Helses Hjelpetelefon. Kurset var et samarbeid med andre hjelpetelefoner.

Helse og rehabiliteringsprosjektet "Jentegrupper i Skien" har gitt meget gode resultater, viser evalueringen som nå er fullført. 90 jenter ved alle ungdomskolene i kommunen har vært med. Jentegruppene har forandret meg. Nå har jeg masse selvtillitt , stråler en av deltagerne, Cindy Langkås.

De ansatte i psykiatrien må endre holdninger og tenke nytt slik at det blir en kulturendring i behandlingsinstitusjonene. Det sier generalsekretær Einfrid Halvorsen etter nok en rapport fra Helsetilsynet som avslører graverende forhold i psykiatrien.

Vår viktigste oppgave dette året er å få til permanent drift av Telefon for arbeidslivet. Det sier prosjektleder Bente Tangen.

Mental Helse ønsker et godt samarbeid med det nye senteret på Ullevål universitetssykehus. Avdelingen skal behandle pasientene med de alvorligste spiseforstyrrelsene.

19 idé- og opplysningskonferanser skal arrangeres fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Målet med konferansene er å inspirere og mobilisere arrangørene av Verdensdagen for psykisk helse høsten 2004.

Det er en skam dersom byggingen av omsorgsboligene Bergsåsen blir utsatt. Dette vil ramme psykisk syke hardt. Det sier Noralv Gabrielsen i Mental Helse Harstad.

Mental Helses ungdomskampanje "venn1.no" inngår i satsningen "Psykisk helse i skolen". Det er Sosial-og helsedirektoratet som er koordinator og fylkene Telemark, Buskerud og Oppland er pilotfylker i 2004.

Mental Helse godtar ikke tilfeldig prioriteringer mellom behandlingstrengende. Behandling og oppfølging må kvalitetssikres og utbygging av Dps må gå raskere. Dette er noen av kravene landsleder Erling Jahn setter fram i forbindelse med utvidelse av planperioden for Opptrappingsplanen.

Planleggingen av årets Verdensdag for psykisk helse er i full gang. Sammen med Sosial- og helsedirektoratet er vi kommet fram til at arrangementer 2004 skal bære budskapet "En meningsfull hverdag" med fokus på kultur og fritid.

Mental Helse har i dag fått tilsagn om 255 000 kroner fra Arbeids-og Administrasjonsdepartementet til Telefon for Arbeidslivet. Det betyr at vi er sikret fortsatt drift ut 2004, sier en glad prosjektleder Bente Tangen.

Statsministeren ledet selv møtet om mobbing i arbeidslivet i dag. Møtet var uformelt og nyttig, mener prosjektleder Bente Tangen i Telefon for Arbeidslivet.

Mental Helse er invitert til et møte om mobbing i arbeidslivet på Statsministerens kontor i neste uke.

Nærmere 50 % av innringerne til Telefon for Arbeidslivet kommer fra Oslo/Akershus, viser ferske tall fra prosjektet. Innringerne forteller om en tøff jobbhverdag, sier prosjektleder Bente Tangen.

Etter først å ha fått avslag på pengestøtte til drift av prosjektet Telefon for Arbeidslivet, i Mental Helse, kan det likevel se ut som om prosjektet får støtte fra departementet til de 255.000,- det er søkt om.

Pressekontakt

- Politisk rådgiver og informasjonsleder

48 00 60 50

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.