Kontrollkommisjonskonferanse i Skien

Har systemet med kontroll- kommisjoner i psykisk helsevern overlevd seg selv? Det er et av spørsmålene som stilles når Mental Helse arrangerer konferanse om kontroll- kommisjonsarbeid 21. - 22. oktober.

Mental Helse og andre bruker/pårørendeorganisasjoner er representert med medlemmer i kontrollkommisjoner over hele landet. Nå samles disse til konferanse om dette viktige arbeidet i Skien 21. og 22. oktober og i Trondheim 20. og 21. januar 2004.

På programmet i Skien står blant annet Fylkeslegen i Vestfold, Svein Lie, med sitt foredrag om intensjonene ved å ha en brukerrepresentant i kommisjonene.

Sorenskriver Bjarte Eikeset snakker om kontrollkommisjonen som juridisk kontrollorgan, og om hvilke lover og regler som gjelder på dette området. Spørsmålet om kommisjonene er et virkemiddel for å redusere bruken av tvang blir reist, og Eikset er også utfordret til å si noe om systemet med kontrollkommisjoner har overlevd seg selv.

Videre vil medisinfaglig rådgiver Ellen Hagemo snakke om behandlingsapparatets rolle i forhold til bruk av tvang.

Medlem i Kontrollkommisjon i Oslo, Else-Marie Falch Gulbrandsen skal snakke om hva brukere og pårørende kan bidra med i kontrollkommisjonene.

Avdelingsdirektør Finn Aasheim i Sosial- og helsedirektoratet deltar også på slutten av konferansen med tema " Veien videre- mål og intensjoner i det psykiske helsevernet".

Opprettet: 22.10.2003 | Sist endret: 25.06.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.