Bedre samspill mellom brukere og hjelpere (SHDir)

Bedre samspill mellom brukere og hjelpere

Hvis samhandling mellom bruker og tjenesteapparat skal bli bedre må det etableres nye holdninger og arbeidsformer.

Opptrappingsplanen for psykisk helse har som et av sine viktigste mål å styrke brukerens rolle.   Dette betyr å lytte til og ta på alvor brukernes behov og erfaringer. Pasientene, pårørende og deres representanter skal ha rett til innflytelse over tjenestetilbudene. Brukernes livssituasjon og mulighet til å styrke egne ressurser skal også vektlegges.

Halvveis i Opptrappingsplanen for psykisk helse har brukerperspektivet fått stor plass i utviklingen av tjenestetilbudet. Brukerorganisasjonene har vist seg som viktige pådrivere og bidragsytere i utviklingsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Må vite mer

- En vesentlig utfordring framover er å få mer kunnskap om hvilke behandlingsmetoder som virker og hvordan møtet mellom brukeren/pasienten og tjenesteutøverne kan bli bedre. Både myndighetene og tjenesteyterne trenger mer innsikt i hvordan brukeren/pasienten opplever behandlingen og tjenestetilbudene,   mener avdelingsdirektør Finn Aasheim i Sosial- og helsedirektoratet.

Aktiv medvirkning

Fortsatt er utfordringene store knyttet til å få brukerne til å delta på alle nivåer. Det framgår av rapporter og tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner, pasientombud, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

- Et vellykket resultat krever både holdningsendringer og nye arbeidsformer i tillegg til bedre rammevilkår. Brukere og pårørende skal møtes med respekt, og inviteres til aktiv medvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestetilbudene. Målsettingen er særlig utfordrende i forhold til barn og unge. Barn og unge og deres foreldre må være representert og bli tatt på alvor, sier Aasheim. ? Vi vil framover stimulere til kompetansehevende tiltak rettet mot personell i kommuner og helseforetak.

Opprettet: 08.10.2003 | Sist endret: 25.06.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.