Mental Helse Norge kommenterer statsbudsjettet

Takten i Opptrappingsplanen for psykisk helse må opp. Det må bygges flere boliger og utbyggingen av Distriktspsykiatriske sentra går for seint. Dette var blant det ledelsen i Mental Helse Norge uttalte i en høring i Stortingets sosialkomite 24.oktober.

Landsleder i Mental Helse Norge, Erling Jahn uttrykte sterk uro og bekymring for tilstanden i psykiatrien i Norge i møtet med Sosialkomiteen.
-Institusjonsplassene bygges ned i et for stort tempo. Kommunene klarer ikke å følge opp intensjonene i Opptrappingsplanen slik at det fortsatt er stor mangel på boliger og andre tilbud i 1. linjetjenesten, sa Erling Jahn.
Han sa videre at når tilbudet ute i kommunene ikke er tilfredstillende fører det til at bruk av tvang ikke går ned, slik intensjonen er. Vi ser tvertimot en økning i bruk av tvang. Dette er Mental Helse Norge sterkt urolig over, sier Jahn.
Han peker videre på at det i Opptrappingsplanen er foreslått å bygge 3400 boliger i årene 1999-2006.

-Dette tallet må opp, mener Jahn, og sier behovet trolig er rundt 5000 boliger .
Mental Helse Norge menr den samlede investeringsrammen i Opptrappingsplanen må utvides slik at dette kan la seg gjøre. Omsorgsboliger er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal kunne ta på seg det ansvaret de er pålagt i Opptrappingsplanen, sa Erling Jahn.

Generalsekretær Einfrid Halvorsen la blant annet vekt på den vanskelige oppgaven psykiatrikoordinatorene i fylkene har, da hun snakket til komitemedlemmene.

-Det er problematisk når samme instans skal veilede og kontrollere kommunene, sa Halvorsen og pekte på at det også er vanskelig å kontrollere at øremerkede midler til kommunene virkelig blir brukt etter intensjonen. Hun sa videre at Mental Helse Norge er opptatt av hvordan de 670 millioner kroner som foreslåes til psykiatrien neste år blir brukt best mulig. Det er særlig behov for bedre oppfølging rundt kravet om utarbeidelse av individuelle planer, påpekte hun.

I Høringen ba også Mental Helse Norge om at komiteen avviser Regjeringens forslag om å innskrenke uføretrygdedes mulighet til å tjene 1 G. Mental Helse Norge har brukerrepresentanter i kontrollkommisjoner over hele landet. Blir dette forslaget vedtatt fratar det manges mulighet til å inneha et slikt verv, sa Einfrid Halvorsen.

Opprettet: 26.10.2002 | Sist endret: 25.06.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.