2002

Lover bør endres og forskrifter tilpasses for å møte de utfordringer spillegalskap gir. Det sier sentral-og landstyret i Mental Helse Norge i en uttaelse.

Det er sterkt beklagelig at det er stor treghet i kommunene i forhold til å ta i bruk Individuell Plan. Forskriften som er innført blir ikke fulgt godt nok opp, mener Landsstyret i Mental Helse Norge.

Et flertall i Sosialkomiteen på Stortinget er positive til Mental Helse Norges forslag om å etablere et statlig kompetansesenter for mennesker med lettere psykiske lidelser på Frogner i Skien.

Telefon For Arbeidslivet har nå tatt imot mer enn 500 samtaler i løpet av de knappe 8 måneder telefonen har vært åpen.Prosjektleder Bente Tangen sier det er flest kvinner som ringer.

Extra-tildelingen 2002 gav mer enn 5 millioner kroner til Mental Helse-prosjekter. 21 av våre prosjektsøknader fikk positive svar, og det betyr start av mange spennede små og store prosjekt i Mental Helse regi over hele landet. Mental Helse Norge var også i år blant de 10 organisasjoner som ble tildelt mest penger.

Ny dansk forskning viser at lettere psykiske lidelser gir fire ganger så stor risiko for hyppige sykehusinnleggelser for somatiske plager.-Dette viser hvor viktig det er å se pasienten ikke bare som en diagnose, men som et helt menneske. Det utfordrer somatikk og psykiatri til et samarbeid, mener Mental Helse Norge.

12 kommuner er plukket ut til å være en del av Mental Helse Norges "Kommuneprosjekt". Det innebærer at kommunenes arbeid med planer for psykisk helsevern skal undersøkes nærmere.

Stortingets Sosialkomite besøkte Mental Helse Norge og Frogner Hovedgård tirsdag. Hensikten med besøket var å få informasjon om det planlagte Frognersenteret. Mental Helse Norge ønsker å bygge et nasjonalt kompetansesenter for mennesker med lettere psykiske lidelser på Frogner.

Telefon for Arbeidslivet hadde meget stor pågang i oktober, viser tall fra prosjektleder Bente Tangen. Antall telefoner pr måned er nå mer en doblet.

I Telemark går Kirkens SOS, Røde Kors og Mental Helse Norge sammen om en kampanje rettet mot ungdom. Det er blant annet utarbeidet en ny brosjyre som ble presentert for ungdom i Porsgrunn i dag.

Helseministeren vil undersøke bruken av tvang i psykiatrien. Det kom fram i et møte Mental Helse Norge hadde med helseministeren tirsdag. Bakgrunnen for møtet var et brev til ministeren i juni, hvor Mental Helse Norge gav uttrykk for sterk uro over bruken av tvang.

Takten i Opptrappingsplanen for psykisk helse må opp. Det må bygges flere boliger og utbyggingen av Distriktspsykiatriske sentra går for seint. Dette var blant det ledelsen i Mental Helse Norge uttalte i en høring i Stortingets sosialkomite 24.oktober.

Telefon for Arbeidslivet får stadig flere henvendelser. Etterhvert som tjenesten blir bedre kjent, øker også antall henvendelser. Særlig er pågangen stor etter at Telefon for Arbeidslivet ble omtalt i både NrK programmet "Puls" og i Frokost-TV på TV2.

Selvmord kan forebygges, mener en av landets fremste eksperter på selvmordsproblematikk, Lars Mehlum. Vi må jobbe bredt både med et bedre psykisk helsevern og med å skape et bedre samfunn for barna våre, for å få ned tallet på de altfor mange som årlig tar sitt eget liv. Det sa Lars Mehlum på en konferanse i Skien fredag.

Onsdag 16. oktober skrev Mental Helse Norge og Norges Folkesportforbund under på en samarbeidsavtalen. Avtalen er et klarsignal til å satse mer på fysisk aktivitet som forebyggende og rehabiliterende rundt psykisk helse.

Hjelpetelefonen arbeider nå med å utvide sitt tilbud. En "Krisemail" hvor de som trenger råd og veiledning kan bruke e-post, vil være et supplement til Hjelpetelefonen, mener daglig leder Svein Skaara.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har trådt inn i styringsgruppa for Arbeidslivstelefonen. I en pressemelding sier organisasjonens leder, Randi Bjørgen, at hun gjerne samarbeider med Mental Helse om denne telefontjenesten.

Telefon for Arbeidslivet har i disse dager vært i drift i 6 måneder. Daglig ringer folk denne telefontjenesten, som er et samarbeid mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Prosjektleder Bente Tangen sier pågangen tyder på at det er behov for å utvide telefontjenesten.

-Arbeidslivsprisen er en kraftig oppmuntring til oss i offentlig sektor, som stort sett får mer ris en ros, sa varaordfører i Skien kommune Nils Hoppestad, da han fikk overrakt en sjekk på 10.000 kroner og en akvarell av kunstneren Nina Resch. Det var statssekretær i Helsedepartementet Kristin Ravnanger som skjenket kommunen prisen på vegne av Verdensdagen for psykisk helse 2002.

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Mental Helse Norge har fylkeslag og lokallag som koordinerer og er pådrivere for denne viktige markeringen. Verdensdagen setter psykisk helse på dagsorden, og i 2003 fokuserer vi spesielt på hvordan du og jeg møter hjelpeapparatet når vi har vondt i sjelen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.