Alle skulle hatt en Lise

Knut Arve Krokdal fikk en ny sjanse via Mølla Kompetansesenter og IKEA. (Foto: Grethe Ettung)

- Jeg har fått en ny start takket være Mølla Kompetansesenter og IKEA på Slependen, sier Knut Arve Krokdal.

Det fortalte Krokdal på konferansen Arbeid, psykisk helse og det gode liv, hvor Mental Helse og Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, sto som arrangører.

Tett oppfølging

Krokdal er blant de tidligere arbeidsledige som har fått en ny sjanse inn i arbeidslivet gjennom et opplegg Mølla Kompetansesenter kjører sammen med Ikea.

Den som har betydd mest for Krokdal er Lise Markant Kølbel fra Mølla Kompetansesenter, som fulgte Krokdal tett de tre månedene han var i praksis på IKEA.

-All ære til Lise og de strenge kravene hun satte til meg. Hun ga meg jevnlig tilbakemeldinger og korrigeringer. Vi var i konstant dialog.

-Det å komme i arbeid igjen ga meg selvtillit og rak rygg.

Gode rutiner gir trygghet

Krokdal roste både Mølla og IKEA for god struktur på opplæring og rutiner, noe som gir trygghet.

-Personene som rekrutteres inn fra NAV via Mølla, har Lise solgt inn godt i forkant. Hele kollegiet vet om personene som kommer og har gjort klart for prøveperioden. På den måten vet både de og vi hva som er ventet av oss.

Etter å ha fullført praksisperioden, fikk Krokdal tilbud om en halvårskontrakt, for så å få tilbud om fast stilling.

-Livet mitt gikk fra kaos til orden, og i dag har jeg en jobb som jeg stortrives i.   

Andre innspill på konferansen ”Arbeid , psykisk helse og det gode liv”

Filosof Jon Lundestøl filosoferte over ”Hva er arbeid?”

Jon Lundestøl

Lundestøl trakk tråden fra folkelivsgransker Eilert Sundt som belyste arbeidsforhold og sosiale problemer i Norge på midten av 1800-tallet, via Martin Luther som med sin bakgrunn fra klosterlivet mente at man skulle gå ut av klosteret og ut i hverdagen og helliggjøre denne, til Immanuel Kant som formante folk til å tenke selv og bruke sin egen dømmekraft.

Lundestøl trakk videre fram Cato Wadel som har gjort studier i fisker- og utkantmiljøer i Norge og på Newfoundland. Han studerte blant andre èn mann som hadde mistet arbeidet sitt, og hvordan han greide å beholde sin selvaktelse og andres aktelse når han ikke var i jobb. Denne mannen greide det ved hjelp av å opprettholde sine sosiale relasjoner.

Lundestøl avsluttet med Axel Honneth, en tysk professor og filosof som først og fremst er kjent for sin anerkjennelsesteori. Han betrakter mennesket som et anerkjennelsessøkende vesen, og kritiserer  forhold som hindrer individer i å oppnå anerkjennelse og dermed i å realisere seg selv.

Brukerkunnskap

Landsleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud og Christine Rosenquist tok opp temaet Fra politikk til praksis.

Christine Rosenquist og Anne Grethe Klunderud

-Brukerkunnskap er undervurdert innen forskning. Vi vil videreføre vår kunnskap som brukere inn i forskningsområdene. Vi må underminere all den fagkunnskapen som tror de vet hva som er det beste for oss, konstaterte Rosenquist.

Klunderud vektla at vi er inne i et valgår, og at politikerne må ta psykisk helse på alvor.

-Vi sitter blant annet inne med mye kunnskap om hvordan komme i jobb igjen. Denne kunnskapen må brukes.

Arbeidslivstelefonen

Turid Remme presenterte Arbeidslivstelefonen som er et tilbud for arbeidstakere, ledere, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, pårørende, kolleger og andre.

Turid Remme

-Arbeidslivstelefonen er en forebyggende tjeneste. Målet vårt er blant annet å redusere sykefravær, hindre utstøting, mobbing og trakassering og forebygge konflikter, opplyste Remme.

-Noen av innringerne har behov for oppfølgingsavtaler og enkelte har vi fulgt lenge.

Over 20 prosent av telefonsamtalene gjelder konflikter på jobb og jobbhåndtering, mens mobbing og trakassering utgjør 10 prosent. 

GREP

Finn Tallakstad og Anne Britt Holtren presenterte GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) som er en attførings- og vekstbedrift, eid av grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

GREP bistår og tilbyr kvalitetssikret avklaring, oppfølging, veiledning, utvikling,fagopplæring, kartlegging, tilrettelegging for mennesker i og på vei til arbeidslivet.

Anne Britt Holtren

-Vi tar imot alle, uavhengig av diagnoser, men det må være sannsynlig at de kan nyttegjøre seg er arbeidsrelatert tilbud, sa Tallakstad.

-Vi har gått fra å være hjelpere til å bli veiledere. Det er den enkelte som skal være fører av eget liv, men vi bistår, konstaterte Holtren.

I 2011 hadde GREP samarbeid med over 400 bedrifter i Grenland om praksisplasser, arbeidsutprøvning og arbeid med bistand. Arbeidet blir utført av GREP i tett samarbeid med NAV.

Næringslivet i Grenland er svært flinke til å åpne dørene for GREP, og 109 personer gikk ut i jobb herfra i fjor.

Parallellseminar

Siste del av dagen fikk deltakerne anledning til å følge ulike parallellseminar som tok for seg arbeidsgiverrollen, arbeidslivsinkludering, gode eksempler og endringsprosesser.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.