Å være barneansvarlig

De 23 barneansvarlige i Ålesund kommune skal sikre at barn som pårørende får den informasjonen og oppfølgingen de trenger.

TEKST: Grethe Ettung   

Ålesund kommune ble nylig tildelt prisen Årets pårørendekommune for sitt brede og sammensatte tilbud til pårørende.

- Vi som barneansvarlige skal gjennomføre samtaler med foreldre som har psykiske problemer, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom. Vi må sikre at barna deres får den informasjonen og oppfølgingen de trenger. Foreldrenes rolle og åpenhet om diagnoser skal også styrkes, opplyser Sigrun Asbjørnsen, en av 23 barneansvarlig i Ålesund kommune.

Bevisstgjøring

Arbeidet de barneansvarlige gjør, starter med en kartlegging av barnet og hjemmeforholdene. Videre ser de på hva som har blitt gjort i forhold til de utfordringene den ene eller begge foreldrene har.

- Vi samtaler med foreldrene om hva de tror barnet får med seg når foreldrene har en dårlig dag sammenlignet med en god dag. Det kan bidra til at foreldrene innser at de har et problem, og at de trenger hjelp til det beste for barnet, sier Sigrun.

Hun viser til en mor som ikke trodde at den lille datteren hadde fått med seg at moen slet med depresjon.

- I en slik situasjon er det viktig å følge opp moren og fortelle henne at barnet nok har forstått det, men at det kan være vanskelig for barnet å sette ord på det. Videre må vi trygge barnet, og gjøre det klart at dette ikke er barnet sin feil. Dess yngre barnet er, jo viktigere er det å være konkret og tydelig når vi snakker om det pårørende sliter med, påpeker Sigrun.

- Barn forstår mer enn vi tror, derfor er det så viktig å ha en bevisstgjøring når det gjelder barn og hverdagen deres. Da tenker jeg også på boforhold, økonomi, om barna må bidra mye i hjemmet og lignende. Tidlig innsats overfor familien kan være avgjørende.

Positive til nøytral person

Samtalene med barnet foregår som oftest i hjemmet. Om barnet går på skole, kan det være naturlig å ta samtalen etter skoletid. Og det er viktig å bruke tid.

- De barneansvarlige kan komme tilbake for å ha flere samtaler med barnet dersom foreldrene ønsker det, for å gjøre barnet tryggest mulig. Vi opplever at foreldre er positive til at det kommer en nøytral person utenifra og snakker med barnet, opplyser Lisbeth Slyngstad, rådgiver i psykisk helse i team helse og omsorg i Ålesund kommune og koordinator for barneansvarlig-gruppen.

De barneansvarlige jobber med de ulike familiene i en tidsbegrenset periode.

- Når vi får inn en søknad gjøres det en faglig vurdering av oss med tanke på hvor lenge vi skal jobbe.

BARN SOM PÅRØRENDE: Sigrun Asbjørnsen, psykiatrisk hjelpepleier og barneansvarlig, og Lisbeth Slyngstad, rådgiver i psykisk helse i team helse og omsorg i Ålesund kommune, arbeider med å ivareta barn som er pårørende. (Foto: privat)

 

Ser, hjelper og støtter

De barneansvarlige drar også nytte av nettverket rundt familiene.

- Vi har blitt flinkere til å dra veksler på nettverkene, når familiene stiller seg positivt til det, opplyser Sigrun.

Hun forteller om et møte hun hadde med en ung gutt som hadde en mor med bipolar lidelse. Det som gjorde at han hadde klart seg bra, var forholdet til morfaren. Morfaren var der for ham, og han kunne snakke med ham om alt han hadde på hjertet.

- At familie, venner og/eller naboer tar dette ansvaret er så viktig. Det finnes ingen oppskrift på hvordan dette skal gjøres, det må tilpasses individuelt, men poenget er at de ser, hjelper og støtter, legger Lisbeth til.

Veileder andre

De barneansvarlige møtes fire ganger i året. Da står erfaringsutveksling, økt kompetanse og holdningsarbeid på programmet. I tillegg skal de øve på rollen som barneansvarlig og sette arbeidet de gjør i system. De veileder også annet helsepersonell på egen arbeidsplass i konkrete saker hvor barn er pårørende.

- Vi opplever at kolleger i helsevesenet kan synes det er skummelt å snakke med barn. Da har vi en refleksjon rundt dette, og poengterer at det handler om å vise seg som et medmenneske. Et barn trenger hjelp til å forstå situasjonen i hjemmet, da mors/fars problemer kan prege hele familielivet, og få store konsekvenser for barnet, understreker Lisbeth.

Pilotprosjekt om psykisk helse

Flere av de barneansvarlige har etterlyst samarbeid med skolen vedrørende barns psykiske helse og barn som pårørende. Via Mental Helse søkte Ålesund kommune om midler fra Extrastiftelsen til å videreutvikle kurset «Kurs i psykisk helse». Det bygger på et pilotprosjekt som ble utarbeidet i samarbeid med en ungdomsskole i Ålesund. De mottok prosjektmidler for tre år og kjører nå kurs for alle 14-åringene i kommunen. Seks skoletimer fordeles på tre uker. Alt fra dialog og det å være en god venn, til pusteteknikker, rollespill og små filmsnutter står på programmet.

- At det er helt vanlig at livet byr på både opp- og nedturer er viktig å formidle, samt hvor de kan søke hjelp, sier Lisbeth.

Hun forteller at også de foresatte blir kurset en times tid. Da får de samme type informasjon som ungdommen, men mer komprimert. De får også en innføring i hvordan de best kan snakke med barna sine, sette ord på følelser samt oppførsel.  

Det arbeides også med en tiltaksplan for skolene vedrørende psykisk helse, og en ser på mulighetene for en beredskapsplan for sorg og krisehåndtering når barn blir pårørende eller mister foreldre.

- I januar skal vi arrangere en fagdag vedrørende pårørende som tar for seg støtte og samarbeid. Her vil vi også få høre mange brukerhistorier.

Forankret i ledelsen

Lisbeth sitter i rådmannens stab og bidrar til at arbeidet med de barneansvarlige er forankret i ledelsen.

- På den måten kan jeg være en pådriver for arbeidet vi gjør og tenke langsiktig. Vi bør også etterspørre tall om hvor mange saker vi har hvor barn er involvert, hvordan de følges opp og at det må rapporteres tilbake om dette. Vi kan ikke bare stole på at skolen, barnevernet eller andre instanser har tatt samtaler med dem det gjelder. Vi må vite at barna blir ivaretatt, derfor er kartlegging så viktig.

- Systemet vårt er byråkratisk, og det setter ofte begrensninger, men vi forsøker å være fleksible og arbeide på best mulig måte for barna det gjelder.

- Vi skal også i gang med Rask psykisk helsehjelp her i kommunen med fokus på barn som pårørende. Målet er å gi et raskt tilbud, samt hjelp til selvhjelp. Tilbudet vil gjelde innbyggere fra 16 år.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.