Nyheter

- Når fylkesledere og nestledere fra Sør-Øst regionen i Mental Helse samles styrker det samhandlingen og gjør oss bedre i stand til å koordinere innsatsen i fylkene, sa Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse som var invitert på samlingen på Gardermoen fredag og lørdag.

- Det trigger meg hver eneste dag å kunne fokusere på muligheter for mestring og selvstendighet fremfor sykdom og utenforskap. Mental Helse er en modig og viktig organisasjon som har vært i en rivende utvikling, sier Bjørn Lydersen i et intervju med Rådet for psykisk helse.

Aftenposten skriver i dag om stortingsrepresentanten Karin Yrvin (Ap) som står frem og forteller at hun har diagnosen biploar lidelse. Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse sier til avisen at ”dette synliggjør at det ikke finnes noen sammenhang mellom menneskelige ressurser og psykiske lidelser”.

Et nytt medlemsregister i Mental Helse er i ferd med å komme på plass, og dette har ført til noen forsinkelser, blant annet på utsendelse av medlemskontingent. – I løpet av uke 13 har vi fått sendt ut alle kontingentene for 2011, sier Håkon Røsaker i Mental Helse.

- Oppskriften på fornyelse og arbeid som organisert bruker- og tillitsvalgt, er opplæring sa Anne Grethe Klunderud da hun ble valgt som landsleder for Mental Helse i 2007. Siden den gang har antall kurstimer i organisasjonen skutt i været.

På bakgrunn av landsmøtesak om tvangsbruk og lovgivning har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan Mental Helse skal følge opp landsmøtevedtaket. Arbeidsgruppen skal møtes 17. og 18. mars.

I begynnelsen av mars ble det dannet et nytt informasjonsteam i Mental Helse. Målet for det nye informasjonsteamet er å fortsette det gode arbeidet med å sette Mental Helse sine politiske saker på dagsorden og påse at medlemmenes erfaringer blir formidlet til flest mulig.

Helsedirektoratet har foreslått å legge ned det nasjonale prosjektet Psykisk Helse i Skolen og videreføre dette arbeidet gjennom de Regionale Barne- og Ungdomspsykiatriske sentra (R-BUP). I Stortingets spørretime onsdag 9.mars vil Bent Høie, leder for Stortingets Helse – og omsorgskomite, stille Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen spørsmål om hva årsaken er til at Psykisk Helse i Skolen ikke videreføres som permanent ordning.

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

-Likeverd, åpenhet og respekt er Mental Helses verdier, og mitt inntrykk er at de holdes høyt. Disse skal vi leve etter og dette skal vi bli målt på, sa Bjørn Lydersen, som hadde sin første dag på jobben som generalsekretær for Mental Helse mandag.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.