Nyheter

Det som står på den politiske dagsorden i Mental Helse var blant annet tema da alle lokallagene i Vestfold samlet seg sist helg i Svarstad.Holdninger mennesker med psykiske helseproblemer blir møtt med, samt erfaringer med hjelpeapparatet ble også drøftet.

Pårørende får for lite informasjon. Altfor mange i helsevesenet gjemmer seg bak taushetsplikten. Dels skyldes det manglende kunnskap om lovverket, dels holdninger, sier førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger Alice Kjellevold.                    

Karin Yrvins stilte en viktig interpellasjon om arbeid og psykisk helse. Dessuten deltok vi i høring hos Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med ny kommunal helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.

For mennesker med psykiske helseproblemer er det viktig med rehabilitering, oppfølging og deltagelse i nærmiljøet basert på egne verdivalg. Det er derfor viktig å sikre at ordninger som kan bidra til dette lovfestes i kommunene.

Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse er valgt til ny nestleder i styret for Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse har 26 medlemsorganisasjoner, som også Mental Helse er medlem i.

Etter 19 år ved Hjelpetelefonen til Mental Helse takket Morten Tveten (62) av som veileder. Han har vært ansatt siden telefontjenesten startet i 1992. Mange kom for å markere at Tveten er blitt pensjonist, og godordene var mange!

- I første kvartal av 2011 har vi hatt en dobling i antall kurs i Mental Helse,sammenlignet med fjoråret. Økt fokus på opplæring i Mental Helse gir også økt aktivitet og engasjement i lagene, sier Turid Remme, sekretær for studiearbeidet i Mental Helse. Alle kursene er godkjent gjennom Funksjonshemmedes studieforbund (FS), som Mental Helse er medlem av.

Med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene et større ansvar for fremtidens helse og omsorgstjenester. Flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Samtidig får kommunene stor frihet til hvordan de vil organisere tilbudene og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse.

Mental Helse har som målsetting å ha et nært og godt samarbeid med andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, både nasjonal og internasjonalt. Det er derfor vedtatt at Mental Helse skal ha et internasjonalt navn. Det nye navnet er Mental Health Norway.

Psykologspesialist Per Isdal, leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger ble i går tildelt Den Store Psykologprisen, en helt ny pris for psykologer i Norge. Isdal fikk prisen for sitt arbeid med å spre kunnskap om å bidra til bevisstgjøring av familievold som samfunnsproblem.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.