Mental Helse / Nyheter


Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

Nyheter

Forskning viser at det som plager barn med ADHD ikke er for mange impulser utenifra, men for få impulser innenifra. 

Elever som ble utsatt for mobbing, fikk egen støttegruppe dannet av medelever. De gikk fra å være ekskludert og isolert, til å bli inkludert.

Ny forskning viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse.

Den største gruppen av unge uføre er mennesker med psykiske sykdommer. Reell satsing på forebygging vil være god samfunnsøkonomi, det vil også ivareta den enkeltes verdighet og livskvalitet.

– Tilregnelighetsutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i norsk strafferett, men også vanskelige spørsmål i grenselandet mellom juss og psykiatri. Utvalget ser både på samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og samfunnsvern, men også den enkeltes behov for behandling, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (regjeringen.no). 

Andelen med et bekymringsfullt høyt forbruk er omtrent den samme for begge kjønn, og det er høyest når man nærmer seg 70 år.

Dette er vinnerbidraget i skrivekonkurransen Aftenpostens Si :D arrangerte i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse.

På grunn av godt besøk setter også  Oslo kino opp flere filmforestillinger fra og med fredag 17.oktober.

Artisten Lene Marlin (34) og tekstilkunstner Eline Medbøe (40) har fra hvert sitt perspektiv kastet lys over tanker og følelser knyttet til selvmord.

Toppmøte 2014 er i regi av Erfaringskompetanse. Det samler sentrale fagfolk og brukere for å diskutere hvordan skal vi nå målene i  Bedre kvalitet - økt frivillighet, Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk helsetjenester.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt fram i dag.

I tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober, inviterer Aftenpostens Si ;D til en storstilt skrivekonkurranse.

Seks år gammel tok Hege Lyster på seg ansvaret for brødrene sine. Hun vasket klær, laget mat og fulgte dem til barnehagen. - Den omsorgsrollen har gått igjen som en rød tråd gjennom hele livet mitt, medgir sykepleieren.

Tekstene Erfaringskompetanse samler fra brukere- og pårørende innen psykisk helse kan brukes til å bedre behandlingen av psykiske helseplager.

Alkohol i jobbsammenheng, kan bety økt risiko både for virksomheten og for medarbeiderne.

Regjeringen vil satse på psykisk helse, aktive eldre og helsevennlige valg i ny stortingsmelding om folkehelse.

Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem.

Erfaringskompetanse har gjort det lettere å finne fram i bruker- og pårørendehistoriene.

Vil du være med å bekjempe stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer?

Appen lanseres i dag på Verdensdagen for selvmordsforebygging, og den har til hensikt å forhindre selvmord, overdoser og selvskading.

Skriv utDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.