Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Et skoleopplegg for bevisstgjøring av egen psykisk helse hos tenåringer kan forebygge selvmord.

Syv av ti fikk ikke tilstrekkelig informasjon om behandlingsmuligheter.

Designere skal hjelpe Oslo universitetssykehus med å kutte ventetiden fra psykosemistanke til første konsultasjon ned til 48 timer.

Hjelpetelefonen er døgnåpen også i jule- og nyttårshelgen.

Hamar-regionen først ute.

I dagens samfunn er det ofte store protester fra nabolag når mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer skal flytte ut i kommunale- eller omsorgsboliger. Her må kommunene ta et ansvar.

I dag er Mental Helse plukket som julegavemottaker av Fjordkraft. Klikk deg inn på luke nummer 9 i Fjordkraft sin kalender.

Landsstyremøtet vedtok en politisk resolusjon i helgen: Trygge boliger

Å være til nytte, er den viktigste motivasjonen for å delta i frivilligheten og scorer høyt i alle aldersgrupper.

Nå kan du bistå Mental Helse økonomisk ved å klikke på Mental Helse-juletrekulen på DNB sitt juletre, uten at det koster deg noe.

Under årets Extra-tildeling delte ExtraStiftelsen ut 232 millioner kroner fordelt på 538 prosjekter. 

Helseminister Bent Høie erkjenner at det brukes for mye tvang i norsk psykiatri. 

Forskning viser at det som plager barn med ADHD ikke er for mange impulser utenifra, men for få impulser innenifra. 

Elever som ble utsatt for mobbing, fikk egen støttegruppe dannet av medelever. De gikk fra å være ekskludert og isolert, til å bli inkludert.

Ny forskning viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse.

Den største gruppen av unge uføre er mennesker med psykiske sykdommer. Reell satsing på forebygging vil være god samfunnsøkonomi, det vil også ivareta den enkeltes verdighet og livskvalitet.

– Tilregnelighetsutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i norsk strafferett, men også vanskelige spørsmål i grenselandet mellom juss og psykiatri. Utvalget ser både på samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og samfunnsvern, men også den enkeltes behov for behandling, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (regjeringen.no). 

Andelen med et bekymringsfullt høyt forbruk er omtrent den samme for begge kjønn, og det er høyest når man nærmer seg 70 år.

Dette er vinnerbidraget i skrivekonkurransen Aftenpostens Si :D arrangerte i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse.

På grunn av godt besøk setter også  Oslo kino opp flere filmforestillinger fra og med fredag 17.oktober.

Artisten Lene Marlin (34) og tekstilkunstner Eline Medbøe (40) har fra hvert sitt perspektiv kastet lys over tanker og følelser knyttet til selvmord.

Toppmøte 2014 er i regi av Erfaringskompetanse. Det samler sentrale fagfolk og brukere for å diskutere hvordan skal vi nå målene i  Bedre kvalitet - økt frivillighet, Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk helsetjenester.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt fram i dag.

I tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober, inviterer Aftenpostens Si ;D til en storstilt skrivekonkurranse.

Seks år gammel tok Hege Lyster på seg ansvaret for brødrene sine. Hun vasket klær, laget mat og fulgte dem til barnehagen. - Den omsorgsrollen har gått igjen som en rød tråd gjennom hele livet mitt, medgir sykepleieren.

Tekstene Erfaringskompetanse samler fra brukere- og pårørende innen psykisk helse kan brukes til å bedre behandlingen av psykiske helseplager.

Alkohol i jobbsammenheng, kan bety økt risiko både for virksomheten og for medarbeiderne.

Regjeringen vil satse på psykisk helse, aktive eldre og helsevennlige valg i ny stortingsmelding om folkehelse.

Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem.

Erfaringskompetanse har gjort det lettere å finne fram i bruker- og pårørendehistoriene.

Vil du være med å bekjempe stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer?

Appen lanseres i dag på Verdensdagen for selvmordsforebygging, og den har til hensikt å forhindre selvmord, overdoser og selvskading.

I kveld, 9.september, vises filmen "LEVE" på NRK2. Filmen viser historiene og refleksjonene til Lise, Torbjørn, Oddvar og Cathrine, som alle er unge og som alle har forsøkt å ta sitt eget liv.

Det er beskjeden fra unge «PsykiskhelseProffer».

Mandag kveld publiserte Aftenposten en kronikk skrevet av artisten Lene Marlin (34) hvor hun for første gag forteller om sin psykiske kollaps etter at hun slo gjennom som artist for 15 år siden.

Eline Medbøe var 21 år da moren, skuespilleren Katja Medbøe, valgte å ta sitt eget liv. Ti år senere startet Eline opp med prosjektet Minneteppet.

Erling Jahn hadde stor betydning for utvikling av Mental Helse i sine ni år som landsleder

Hvert år i september, har Gaustad sykehus vært fylt med biler, busser, mennesker med nummer på brystet, litervis med drikkevann, lapskaus, musikk, boller og fellesskap. Men nå blir det andre boller. Gaustadløpet som har pågått i 30 år, legges nå ned. 2014 er året uten Gaustadløp.

Kinodokumentaren Flink Pike har premiere 10. oktober på Verdensdagen for psykisk helse.

Når hjelpeapparatet stenger for sommeren er det et økende antall psykiatere, psykiatriske-sykepleiere, legevakter og andre som henviser til de døgnåpne tjenestene til Mental Helse Hjelpetelefonen.

Sommeren står for døren, og for mange barnefamilier og andre kan ferien være litt vanskelig på grunn av begrensede midler. I mange kommuner finnes det gratis, eller rimelige, fritidstilbud.

Mental Helse har delvis sommerstengt, men Hjelpetelefonen har åpent i hele sommer.

Mer samarbeid på tvers av organisasjonene for å bedre barn og unges hverdag. Det er ideen bak Oppvekstnettverket, der Mental Helse deltar sammen med flere andre organisasjoner.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress.
Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Lyst på Livet er livscaféer som har som mål å engasjere pensjonister til å satse på og vedlikeholde egen helse og livsglede.

Fabian Stang, Stig Inge Bjørnebye og Brede Bøe har alle fått den. Nå kan du foreslå kandidater til Åpenhetsprisen 2014.

Siden 2010 har minst 423 personer tatt livet sitt mens de har vært under behandling i psykisk helsevern. I en tredjedel av sakene tok pasienten sitt eget liv inne på sykehuset. – Uakseptabelt, sier 1. nestleder i Mental Helse Linda Øye.

Askøy kommune ønsket å sette eldres psykiske helse på dagsordenen. Det resulterte i stillingen «eldrepsykolog». Siden 2010 har psykolog Fredrik Hansen fungert i stillingen.

Hva er status for kvinnehelse i Norge? Hvilke fremskritt er oppnådd de siste ti årene? Og hvilke utfordringer ser vi? Disse spørsmålene vil Helsedirektoratet at Mental Helses medlemmer skal svare på.

Handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord 2014/2017 ble publisert den 30.04.14. Mental Helse leser denne med interesse og synes det er bra at det blir laget en egen handlingsplan om temaet. Likevel er det noen elementer i handlingsplanen vi spesielt legger merke til.

På tredje forsøk bestemte styret i Helse Nord seg. Traumeenheten ved Nordlandssykehuset legges ned.

Problemer og tunge tanker tar ikke ferie. Også i år har det vært stor trafikk på Mental Helses Hjelpetelefonen gjennom påska.

Mental Helse jobber hardt for at traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal bestå. Tirsdag neste uke faller dommen.

De arrangerer turer, keramikkurs, byttekvelder og bingo. Fredheim i Sandnes er kåret til Mental Helses beste møteplass i 2013.

-Å få stå i arbeid er en grunnleggende menneskerett, fastslår Astrid Nøklebye Heiberg (77).

-Definisjonen av helse er fravær av sykdom og psykiske helseutfordringer. Men jeg mener definisjonen av helse må være mestring, at vi føler at vi har kontroll og mestrer livet. Da kan vi ha en god helse både med en psykisk og en somatisk lidelse, konstaterte helse- og omsorgsminister Bent Høie på ROP-konferansen 2014.

 – Det handler om å prøve og feile. Jeg bestemte meg at dette skulle jeg få til, sier Anne-Lise M. Tellnes. Hun er leder i Mental Helse Skodje/Ørskog, lokallaget som vant prisen for den beste nettsiden i 2013.

Hun vært leder for lokallaget i Salangen i 17 år. Men at hun skulle bli kåret til årets ildsjel kom som et sjokk på Laila Tunheim (72).

– Hvorfor i all verden gidder hun å bry seg om meg, tenkte Silje Marie Strandberg. Hun var alvorlig syk og innlagt på lukket avdeling. Møtet med psykiatrisk sykepleier Lone Viste Fagerland ble redningen.

Hvordan skal man få Norges befolkning til å stresse ned? Mange gode prosjektideer ble luftet på en fullsatt dialogkonferanse i Oslo torsdag.

Fysisk aktivitet kan forebygge psykisk sykdom, dempe symptomene og gjøre at du blir raskere frisk. Og den gode nyheten: Det er ikke så mye som skal til!

Innvandrerkvinner er betydelig overrepresentert når det gjelder psykiske lidelser.

Hvilke områder bør prioriteres i helse- og omsorgssektoren i årene fremover? Det er regjeringen som spør – og nå kan du gi dem svarene på en ny nettside.

Hverdagsstress og psykisk helse er tema for Verdensdagen for psykisk helse i år. – Vi stresser så mye at vi står i fare for å bli syke, sier prosjektleder Rune Helland.

Gunn Pound og Mental Helse Stovner inviterte 19 politikere til å se på lavterskeltilbudet Jesperud aktivitetshus. Ingen møtte opp.

Har du en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan ExtraStiftelsen være løsningen.

Dagfinn Bjørgen, Mental Helse sin nye landsleder, beskrives som en problemløser og optimist: - Det hen ska vi få te!

Er du nysgjerrig på recovery? Da bør du ta turen til Drammen 28. februar. Der kan du blant annet høre Linda Øye fra Mental Helse snakke om recovery i et brukerperspektiv.

Mental Helse reagerer sterkt på at en mann ble avvist som student ved Politihøgskolen fordi han tidligere hadde vært deprimert. – Dette er diskriminering av en gruppe mennesker på grunnlag av diagnose, sier Mental Helse-leder Dagfinn Bjørgen.

Har du lyst til å høre hva tidligere pasienter i psykisk helsevern mener kan gjøres for å redusere bruken av tvang? Og vil du vite hva forskerne tenker om forslagene fra brukerne? Da bør du ta turen til Litteraturhuset i Oslo neste mandag.

Denne uken har debatten om psykisk helse rast etter NRKs serie om drap og diagnoser. Mental Helse har fått mye støtte – og flere nye medlemmer

Landsleder Dagfinn Bjørgen i Mental Helse mener NRKs fokus på drap og psykiske diagnoser bidrar til å opprettholde myten om at psykisk syke er farlige.

Lurer du på hvorfor folk ikke engasjerer seg i lokallagsarbeid? Kanskje du rett og slett har glemt å spørre dem!

Han puttet avispapir i ørene for å stoppe stemmene i hodet. Nå ønsker Jørund Schwach fra Mental Helse å hjelpe andre ved å dele sine erfaringer.

– Broren min gikk inn og ut av lukket avdeling, men jeg og familien fikk få råd om hvordan vi skulle håndtere situasjonen, sier Andreas Haug fra Oslo. Han er en av de pårørende som forteller sin historie i en ny bok fra PIO-senteret.

Stadig flere av dem som tar kontakt med nettjenesten sidetmedord.no, ønsker råd og støtte fra andre med lignende erfaringer.

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for organisasjonen. Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden.

Da helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem sykehusplan 2014 i dag, var budskapet hans å endre og forbedre Helse-Norge med pasienten i sentrum.

Statsminister Erna Solberg viet store deler av sin første nyttårstale til å snakke om psykisk helse.  – Veldig bra, men nå må hun gjøre ord til handling, sier landsleder Dagfinn Bjørgen i Mental Helse.

Ikke alle gleder seg til jul. Mental Helses Hjelpetelefonen øker bemanningen gjennom hele høytiden.

- Jeg har fylt 50, da kan det være tid for å gjøre noe annet. Anne Grethe Klunderud takket av som landsleder i Mental Helse på landsmøtet i november.

Si det med ord bidrar til å bryte barrierer og tabuer når det gjelder det å ta opp egne problemer.

Mental Helses prosjekter fikk hele 8,9 millioner under årets tildeling av midler fra ExtraStiftelsen. Prosjektkoordinator Janet Rautio Øverland er strålende fornøyd.

Det var seks prosent færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2012 enn i 2011, viser nye tall fra Helsedirektoratet. – Dette er gode nyheter, sier landsleder i Mental Helse Dagfinn Bjørgen. 

Han hadde egentlig bestemt seg for ikke å stille til valg som landsleder, men fristelsen ble for stor. De neste årene vil Dagfinn Bjørgen styrke lokallagene, øke medlemstallet og jobbe for tryggere økonomiske rammer for psykiske helsetjenester.

I denne mappa er våre nyhetsartikler fra Landsmøtet 2013 samlet.

Landsmøtet vedtok to politiske resolusjoner i helgen. Det er "En verdig mottagelse" og "Innsparinger på kort sikt kan bli dyrt på lang sikt".

Dagfinn Bjørgen ble lørdag valgt til ny landsleder i Mental Helse.

- Dere har en kraftig stemme som blir hørt i samfunnsdebatten, sa statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg da hun besøkte Mental Helses landsmøte i Tromsø fredag.

Denne helgen arrangeres Mental Helses landsmøte i Tromsø. Det skal blant annet velges ny landsleder, nytt samfunnspolitisk program skal vedtas og nyutnevnt statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg kommer på besøk.

- Den enkleste måten å sjekke hva brukerne mener er å ha dem med i et styre, sier generalsekretær i Mental Helse Bjørn Lydersen. Han er en av flere som er positiv til forslaget om å gi brukere plass i Psykologforeningens sentralstyre.

Det har vært noen nervepirrende uker. Men i dag ble det klart at programmet Psykisk helse i skolen, som blant annet finansierer Venn1, videreføres.

Mental Helse deltar i dag på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.

De to siste årene hun levde, fikk Silje Benedikte Øwre (20) over 10.000 sterke tabletter på resept. Nå tar foreldrene et oppgjør med pillebruk i psykiatrien.

En ny Sintef-rapport viser at én av fire innleggelser i psykiatrien kunne vært unngått med et bedre kommunalt tilbud. Nå lover helseminister Bent Høie å øremerke penger til kommunene.

Det var ikke så mange som visste at Liv Anne Furmyr (35) slet med panikkangst. Ikke før hun fortalte om det i Aftenposten.

Programmet Psykisk helse i skolen foreslås avviklet og får ingen midler i statsbudsjettet for 2014. Det betyr at Mental Helses Venn1 står i fare for å bli nedlagt.

Kongeparet satte pris på besøk av 65 ildsjeler fra hele landet til Afternoon Tea, deriblant Annbjørg Milch og Solfrid Lillebø fra Mental Helse.

I år gir Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse, Åpenhetsprisen 2013 til Cathrine Langfjell Torsvik (23).

Utbygging av lavterskeltilbud i kommunene, bedre tilrettelegging for psykisk syke i arbeidslivet, generell satsing på rus og psykisk helse og målrettet jobbing mot tabuer og stigmatisering. Nestleder i Mental Helse Geirr Abelsen mener det er mye bra den nye regjeringsplattformen.

Porsgrunn videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2013, blant annet for arbeidet med psykisk helse. – Dette viser at langsiktig satsing gir resultater, sier programleder i Venn1 Rune Helland.

Systematisk evaluering kan redusere bruk av beltelegging med 64 prosent. Det viser en ny dansk-norsk undersøkelse.

- Psykiske lidelser er en menneskelig erfaring, og i den erfaringa ligger ting som er verdt å lytte til, sier professor Jan Inge Sørbø. Han har skrevet bok om skjønnlitteratur som handler psykiske problemer.

I går kunne vi følge Debatten på NRK som diskuterte tema ”Gjør vi nok for å beskytte oss mot farlige psykiatripasienter?” Mental Helse mener dette er en innfallsvinkel som både er stigmatiserende og som heller ikke tar drapsproblematikken ved roten.

- I dag finner vi en diagnose på alt, også innen somatikken. Diagnosene utløser rettigheter som sykmelding, attføring og uføretrygd. Ikke minst er legeindustrien en drivkraft her, den er jo tjent med at alle spiser tabletter, fastslår Elin Ørjasæter.

Det er fortsatt noen uker igjen til Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Men allerede denne uken starter markeringer i by og bygd.

- Alle menn har en psykisk helse. Det er på tide at vi begynner å snakke om det, sier Stig Mass Andersen.

En ny forskningsgjennomgang viser at fysisk aktivitet hjelper mot depresjon.

Mandag 16. september starter Studieforbundet Funkis kurset Å leve et friskere liv – på nett.

Mental Helse har sendt et brev til de fire borgerlige partiene med krav om at psykisk helse får en synlig plass i den nye regjeringserklæringen.

Mental Helse er en av flere organisasjoner som deltar på Brukerorganisasjonskonferansen 2013 denne uken.

Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp har sendt et brev til helseminister Jonas Gahr Støre. Der ber de ham redegjøre for hvilke konkrete tiltak som planlegges for at medikamentfrie behandlingsenheter i helseforetakene skal bli en realitet.

Generalsekretær i Mental Helse Bjørn Lydersen mener psykisk helse har fått altfor liten plass i valgkampen.

En ny rapport viser at tre av fire etterlatte fortsatt strever etter terrorangrepet på Utøya. Mental Helses Hjelpetelefon får fremdeles henvendelser fra folk som vil snakke om det som skjedde.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Venstre på to spørsmål om psykisk helse.

- Jeg vil gi barn en god grunnmur og en sterk plattform. Det vil gi et solid grunnlag for et godt liv, sier Birgit Semundseth.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Sosialistisk Venstreparti på to spørsmål om psykisk helse.

De har hver sin sykdomshistorie og ble kjent med hverandre på nett via bloggen til Sandra. De har kun truffet hverandre en gang tidligere. Likevel satte de i gang en omfattende underskriftskampanje for å styrke satsingen på psykisk helse. I dag overleverte de 4500 underskrifter til helseminister Jonas Gahr Støre.

Forskningsarbeid viser at undervisning om psykisk helse i skolen kan bidra til psykisk helseforebygging blant ungdom.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Senterpartiet på to spørsmål om psykisk helse.

Amaliedagene er en brukerfestival i Oslo som arrangeres årlig i forbindelse med Amalie Skrams fødselsdag i august. Årets Amaliedager er fra og med torsdag 22. til og med søndag 25. august.

Åpenhetsprisen deles ut hvert år til noen som har utmerket seg i arbeidet for mer åpenhet og kunnskap rundt psykisk helse. Nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets utdeling av Åpenhetsprisen.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Kristelig Folkeparti på to spørsmål om psykisk helse.

Tross kunnskapsminister Kristin Halvorsens varsel om skjerpet kamp mot mobbing i 2009, har mobbetallene holdt seg ganske stabile siden, skriver VG. Nå skal det skreddersys opplegg i verstingskolene i 13 kommuner.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Høyre på to spørsmål om psykisk helse.

Psykiatriske pasienter blir værende på sykehus i flere år etter at de er ferdig behandlet.

«Petter» (32), som var en av pasientene som kontaktet politiet da en medpasient ikke dukket opp til avtalt tid, har vært i kontakt med Mental Helse. Generalsekretær Bjørn Lydersen sier til Dagbladet at det er flere aspekter ved saken som er urovekkende.

Ønske om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en sak Mental Helse har fremmet i mange sammenhenger igjennom flere år. Sist i forbindelse med høring til Statsbudsjett 2013. Vi ble derfor glade når regjeringen nå har foreslått å rettighetsfeste denne ordningen.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Fremskrittspartiet på to spørsmål om psykisk helse.

Oppfølging av erfaringen etter 22. juli 2011, viser at mange av de som på en eller måte ble berørt av terrorangrepet fortsatt sliter. Til tross for stor innsats fra kommuner og helsetjenester, er det også enkeltmennesker som ikke har opplevd å få den hjelp de trenger.

9. september er det Stortingsvalg. Her svarer Arbeiderpartiet på to spørsmål om psykisk helse.

Mental Helse er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Mental Helse Lillesand kan beskrives som et lokallag som har fokus på samarbeid, livsglede og trygghet for de som deltar i aktiviteter.

Mental Helse er i delvis sommermodus. Det betyr at sentralbordet 09875 er stengt i ukene 27, 28, 29 og 30, men våre hjelpetjenester er åpne.

Det er stor forskjell på å overleve og leve. Det å overleve alvorlig sykdom kan medføre at man får psykiske helseproblemer som gjør livet vanskelig. Fysiske sykdommer og psykisk helse kan ikke adskilles, mens behandlingen av sykdommer ofte gjør akkurat det.

Med et folkehav av hylende A1- fans foran seg, tenkte Christian automatisk at de hylte til bandkollega Ben, ikke til ham. Å bli verdensstjerne har ikke så stor innvirkning på selvfølelsen som man skulle tro.

Å bli sett kan være avgjørende i sorgbearbeidelsen.

Brukerne er den viktigste stemmen innen feltet psykisk helse, skriver helseminister Jonas Gahr Støre i Dagsavisen i dag.

I forbindelse med Stortingsvalget 9. september 2013, har Mental Helse spurt politiske partier hva de mener om finansiering av psykiske helsetjenester og hva som bør være innholdet i gode psykiske helsetilbud.

I denne mappa vil svarene fra partiene samles etter hvert som de blir publisert på nettsiden.

Betyr valg av bostedskommune noe for om du får innfridd dine rettigheter hvis du har nedsatt funksjonsevne? Dette er et av spørsmålene som stilles på frokostseminar tirsdag 11. juni i regi av FFO.

På tross av IA-avtalen har ikke viljen til å inkludere eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blitt bedre de siste årene, det er heller motsatt, fastslår en ny SINTEF-rapport.

I et skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsministeren spør stortingspolitiker Karin Yrvin (Ap) om hva statsråden gjør for å hindre diskriminering av personer med psykiske lidelser.

Et nytt prosjekt setter psykisk helse blant bønder på dagsorden. – Det er flott at dette blir tatt på alvor, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Forberedelsene til Mental Helses landsmøte i november er godt i gang. Framover er det flere viktige frister, blant annet for innspill til landsmøtesaker.

Mental Helse ser med stor uro på nedbyggingen av psykiske helsetilbud i spesialisthelsetjenesten, samtidig som det ikke bygges opp nye lokale tilbud i kommunene.

Mental Helse behandler i disse dager mange gode søknader om prosjektmidler. Fellesnevneren er stort engasjement for psykisk helse.

Siden nyttår har antall nye medlemmer i Mental Helse økt med 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Å lage kunst som berører, er viktig for Arne Bendik Sjur.

Arbeidsplasser med likestilling gir lavere grad av psykiske problemer som uro, engstelse og angst.

Opplæring i livsmestring og behov for bedre organisering av tiltak for unge og psykisk helse var blant forslagene under et seminar om ung ensomhet denne uka.

Landsleder Anne Grethe Klunderud er skuffet over innholdet i forslag til rettighetsfesting av BPA  (Foto: Mental Helse)

Til tross for helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støres svært tydelige signaler om å lytte til brukererfaringer, velger likevel statsråden å forbigå dette når det gjelder tidspunkt for når psykisk helse og rus skal inkluderes med økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen.

- Helsevesenet er til for alle, og skal gi et likt tilbud til alle, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på Helsekonferansen 2013 i dag.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ga ingen signaler om når psykisk helse skal inkluderes i finansieringsordningen i samhandlingsreformen, men at det skal skje gradvis. Det kom frem under en debatt på Stortinget i forbindelse med en interpellasjon fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjelmdal (KrF).

Naturlige reaksjoner på unormale belastninger blir sykeliggjort om sorg blir en egen diagnose, mener Mental Helse.

- Det er skuffende at Støre holder igjen prosessen med å endre lovverket rundt bruk av tvang innen psykisk helse, sier landsleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud.

Fire av ti skoler i Norge har ikke fattet et eneste mobbevedtak, melder VG.

For å hjelpe personer med psykiske problemer og rusutfordringer inviterte Mental Helse Øksnes til hyttebygging. Nå har hytta blitt et godt brukt feriested.

Ullevål har siden 2005 halvert sin bruk av tvang. – Dette illustrerer at det er mulig å få til endringer, sier generalsekretær Bjørn Lydersen til Dagbladet.

Etter aktiv innsats fra blant annet Mental Helse Sør Vest er psykebilen nå reddet.

Medisinske modeller innen forskning fører til at betydningen av brukererfaringer og fleksible tilbud lett underkjennes, skriver en rekke forskere innen psykisk helse.

- Mange opplever skjult tvang, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i et intervju i Dagbladet i dag.

Betydningen av psykisk helse og brukermedvirkning ble i liten grad tatt opp på konferanse om tiltaket Frisklivssentralen.  

Roy Gundersen ønsket å bruke bilinteressen sin til å hjelpe ungdom. En søknad om midler via Mental Helse bidro til at ideen ble virkeliggjort.

Mental Helse har i påsken hatt flere utspill i media om bruk av vektere til å legge psykisk syke i belter ved Ullevål sykehus.

Hjelpetelefonen er åpen hele døgnet i hele påsken. Tjenesten er gratis og bemannes av dyktige veiledere. 

Henvendelser til Hjelpetelefonen øker med 30 prosent i påsken. Vi trenger flere møteplasser ute i kommunene, mener Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Mental Helse Karmøy varslet for et år siden at de måtte kutte aktivitetene sine og legge ned driften. Men lokallaget mobiliserte krefter, og over påske er de i gang igjen. Nå med et utvidet tilbud. 

Regler for førerkort og forsikring ved psykiske diagnoser var blant temaene som ble diskutert under årets første antistigmasamling i Mental Helse Sør Vest.

Hvis du har en prosjektidé som vil bidra til at unge med utfordringer innen psykisk helse og rus får det bedre, kan du nå søke om midler fra St Thomas minnefond.

Vedtekter, Samfunnspolitisk program og Strategidokument er revidert og på vei ut til lokal- og fylkeslagene.

Søknadsfristen for å søke prosjektmidler via Mental Helse er 10. mai. Kontakt oss for gode råd og veiledning.

Åpenhet, tidlig forebygging og gode nettverk var blant temaene som ble løftet fram under årets sjette dialogkonferanse for Verdensdagen.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil ruste opp det psykiske helsearbeidet i kommunene og vil ta brukergruppene og de pårørende med på råd.

OECD råder Norge til å presse mennesker med psykiske helseproblemer i arbeid med økonomiske virkemidler. Mental Helse mener dette vil føre til ytterligere utestenging.

Samfunnsdebattant Sara Mats Azmeh Rasmussen skriver i et blogginnlegg om sin kamp for tilhørighet og aksept i Norge. Brevet er skrevet fra lukket psykiatrisk avdeling.

- Jeg har fått en ny start takket være Mølla Kompetansesenter og IKEA på Slependen, sier Knut Arve Krokdal.

En ny Sintef-rapport slår fast at kommunene aldri har brukt mindre midler på psykisk helse enn siden Opptrappingsplanen for psykisk helse tok slutt i 2007. I dag ble Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, intervjuet på NRK Morgennytt om nedskjæringene.

Vi kan alle bli flinkere til å se hverandre og bry oss, mener prosjektleder for Verdensdagen Rikke Philippi.

Mental Helse og de andre organisasjonene i fellesaksjonen for medisinfrie tilbud overleverte sine krav til statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet 11. februar 2013.

Kampanje for medisinfritt tilbud handler om valgfrihet og likebehandling.

-Vi må øke kunnskapen rundt ungdomstid og psykisk helse, både blant elever, foresatte og lærere, sier Rune Helland, Prosjektleder i venn1.

Bruk av antidepressiver øker. En falitterklæring fra legene, mener Mental Helse.

I Norge plasseres enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak. Mange langtidsboende utvikler psykiske problemer. Bekymringsfullt, mener Mental Helse.

Tor Levin Hofgaard og Bjørn Lydersen

Mental Helse og Norsk psykologforening med avisinnlegg mot Frithjof Jacobsens fremstilling av alle psykisk syke som potensielt farlige.

Mental Helse krever sammen med Hvite Ørn og flere andre organisasjoner medisinfrie enheter i alle helseforetak.

Flere undersøkelser og forskningsrapporter har den sisten tiden hatt sammenfallende funn: Mange unge mennesker er ensomme. - Fire av ti
ungdommer hadde ingen å snakke med da de gikk på ungdomsskolen, sier RuneHelland i Mental Helse, og viser til rapporten ”Ikke slipp meg” fra
Nordlandsforskning.

Pågangen til Arbeidslivstelefonen fortsetter å øke. Mange av de som ringer har en svært vanskelig jobbsituasjon.

Sentralstyret har stemt frem Stordal for beste nettsider i 2012, Salangen for å drive beste møteplass og Gunn Pound som årets ildsjel.

Opplevelser og samvær er viktig for den mentale helsen, fastslår Gunn Pound, leder i Mental Helse Stovner.

Samhandlingsreformen har gitt kommuner flere syke pasienter uten tilsvarende økning i ressurser. Psykisk syke nedprioriteres.

Mobbing gir mentale helseproblemer og virker psykisk nedbrytende.

Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, skal sitte i ett nytt offentlig lovutvalg om utilregnelighet og bruk av psykiatrisk sakkyndige i retten.  

Samhandling og veiledet selvhjelp står sentralt i et nytt lavterskeltilbud for de med moderat angst og depresjon.

Psykisk helse må prioriteres på linje med somatisk sykdom. Det er hovedbudskapet Mental Helse fremmer i møte med helseminister Jonas Gahr Støre i dag.

Brukerkunnskap er undervurdert i forskning, mener Marit By Rise, en av forskerne bak en ny studie basert på ”Bruker spør bruker”-rapporter.

Opptrappingsplanens milliarder har ikke hjulpet stort på de enkle tingene, som å få tjenestene rundt pasientene til å samhandle, mener direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Symptomer på angst og depresjon blant mødre vedvarer over lang tid, viser ny studie.

Bare en av fem som tok sitt liv i fjor oppsøkte psykisk helsevern for å få hjelp.

Generalsekretær i Mental Helse berømmer Adrian Pracon for sin åpenhet rundt depresjon og selvmordstanker.

- Jeg har fått opplevelsen av å bety noe allerede. Jeg har blitt godt tatt i mot og vet jeg kommer til å trives, sier Linn Herland Landro, en av de nye ansatte i Mental Helse.

Mental Helses Hjelpetelefonen har satt inn ekstra ressurser i jula for å imøtekomme folk som trenger noen å snakke med. Dette er et døgnåpent tilbud, og det er gratis å ringe 116 123. Nettjenesten sidetmedord.no er betjent som vanlig i julehøytiden, og svarer innen 48 timer.

Gode relasjoner bør utvikles innenfor vennlige og nære systemer, som er lett tilgjengelige. Det er mye rundt rammebetingelsene som er blitt uvennlig, mener Marit Borg, professor ved Høgskolen i Buskerud.

- Etterspørselen etter Mental Helses undervisningsprogram venn1 i videregående skole har aldri hatt så stor pågang som nå, sier prosjektleder Rune Helland. I 2012 ble også en rekke ungdomsskoler introdusert til programmet.

Finansieringsordningen til samhandlingsreformen med både dagsbøter for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering, gjelder kun for somatiske helsetjenester. Som en konsekvens av dette prioriterer kommunene å bygge ut somatiske helsetilbud.

Lokallaget hadde ligget i dvale i åtte år, da noen ildsjeler med Oddgeir Bjønnes i spissen bestemte seg for å gjøre noe med det. På kort tid økte medlemstallet fra 17 til 83. Møteplassen i kommunen har blitt en fast base for det aktive lokallaget.

Mental Helse fikk i år midler til 11 nye prosjekter, samt videreføring av 10 prosjekter. Av de nye prosjektene er fire innen rehabilitering, en innen forskning, og seks innen forebygging.

Extra-tildelingen 2012 ga åtte millioner til Mental Helse. Totalt ble 220 millioner kroner fordelt til 527 gode helseprosjekter over hele landet.

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at 5600 mennesker i fjor ble tvangsinnlagt mot sin vilje. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.

De er landets beste lokallag på kurs og opplæring, har faste opplegg med trening og fysisk aktivitet, og holder hyggelige treff med mye moro flere ganger i året. Denne oppskriften har fungert svært bra for det aktive Mental Helse-laget i sølvbyen Kongsberg.

Hva er hovedutfordringer på psykiske helsefeltet og hva er de gode løsningene? Dette var spørsmål Erna Solberg ønsket svar på fra
Mental Helse.

Mental Helse Nedre Eiker har et svært godt samarbeid med kommunen. Det skaper varierte aktivitetstilbud hele året.

Noen strever med å komme inn i arbeidslivet, mens andre prøver å komme tilbake på jobbmarkedet. Ved hjelp av Mental Helses mentorer fikk 19 deltakere fra 22 til 50 år ny giv til å gjøre alvor av ønske om jobb.

Mental Helse Øksnes har tre ansatte i 50 prosent stilling, sitt eget værested, egen hytte og mange fornøyde medlemmer. Lokallaget står støtt på egne ben, uten kommunale midler.

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for Mental Helse. Prisene er for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden. Nå kan du foreslå de du synes er en verdig vinner av disse prisene.

 - Vi må tenke annerledes når det gjelder unge uføre. Nå er det på tide å gjøre ting på ungdommens premisser. Denne rapporten må ikke havne i skrivebordsskuffen.

Frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst. Det viser en flunkende ny forskningsstudie gjennomført av Nordlandsforskning.

Siden den offisielle åpningen av Sagatun i 2009, har de jobbet for å fylle senteret med aktiviteter. Alt skjer etter ønske og vedtak av brukerne. Det er selvsagt for et brukerstyrt senter.

Ro og pauser er viktig i en overstimulert hverdag for unge mennesker, mener Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse og ansvarlig for undervisningsprogrammet venn1. Nå samles den nordiske ekspertisen på konferanse i mindfulness for barn og unge i Oslo.

SINTEF har siden 1979 gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern med fem års mellomrom. 20. november 2012 gjennomføres neste kartlegging som er av pasienter innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern (PHV) og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Oppdraget gjøres på vegne av Helsedirektoratet.

I snart ti år har Mental Helse Sauda hatt et gratis treningstilbud for sine medlemmer. Og medlemsmassen øker jevnt hvert eneste år. Til sammen er 113 av de 5000 innbyggerne i Sauda kommune i Ryfylke i Rogaland, medlem i Mental Helse.

Det handler mye om diagnoser i psykisk helsevern under årets konferanse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening på Oslo kongressenter. Påmeldingsfrist er i dag.

I dag deltar Mental Helse på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med Statsbudsjett 2013. Samhandlingsreformen, brukerstyrt personlig assistanse og behov for et nytt lovutvalg er det vi løfter frem.

Mental Helse Hjelpetelefonen hjelper brukerne til å takle utfordringer og alvorlige kriser. Lavterskeltjenesten på telefon og nett gjør det også enklere å være åpen om psykiske helseproblemer, og å leve med psykiske plager.

I dag arrangeres Global Dignity Day over hele landet. – Hvis du gjør noe for andre kan du bli en bedre utgave av deg selv, sier Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse. I dag er han en av de ca. 2000 veilederne som bidrar til samtaler om verdighet på videregående skoler.

45 prosent av de som ringer Arbeidslivstelefonen opplever å ha vanskeligheter i arbeidslivet. En overvekt av disse sier de har problemer med leder. – Økningen skyldes blant annet at NAV og helsetjenesten oppfordrer til bruk av våre tjenester, sier
Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen.

Lørdag 13. oktober arrangerer Mental Helse Hjelpetelefonen et gjensynstreff med tidligere og nåværende ansatte på telefon- og nettjenesten Sidetmedord.no. Einfrid Halvorsen, som tok initiativ til å starte lavterskeltjenesten i 1992 kommer også. Det er selvsagt, selv om det er Halvorsens 75-års dag.

Marthe Løkken er tildelt Peter Skredderprisen 2012. Den årlige prisen deles ut i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Prisen skal fremheve det arbeidet som er gjort av ”personer som på ærlig vis har bidratt til innsikt, forståelse og åpenhet i forhold til psykiske lidelser”.

 Komikeren og politikeren Brede Bøe fikk Mental Helses Åpenhetsprisen 2012.  Bakgrunnen er kronikken hvor han sto fram som bipolar, HIV-positiv og med et alkoholproblem. - Åpenheten har gjort meg godt, sier Bøe.

Ja, for her sitter vi på venteværelset og venter på vår tur. Vi har sittet her siden opptrappingsplanen var ferdig i 2008, og få av oss rykker frem i køen. Det begynner å bli trangt her, herr Helseminister. For psykisk helsefeltet blir større og større.

Mental Helse tror ikke at forslag til Statsbudsjett 2013 løser de utfordringene som er i innen psykiske helsetilbud.

- Mental Helse har en forventning til at psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen, sier Tonje Rock Løwer, kommunikasjonsleder i Mental Helse. I dag legges statsbudsjettet fram.

Litt uventet startet Mental Helse Gran og Gran frivilligsentral et etterlengtet tilbud om en møteplass for alle på Gran. Men å holde ”Duar’n” er tradisjon i Hadelandsdistriktet i Oppland.

Denne uka er starten for mange arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Flere har lagt arrangementene til barnehager og skoler.

Mental Helse Hjelpetelefonen fyller 20 år. Det feires med en jubileumskonferanse 19. oktober. – Vi har forlenget påmeldingsfristen til 7. oktober, eller så lenge det er plasser igjen, forteller Truls Bjaaland, koordinator på Hjelpetelefonen.

- Uten Herstad hadde jeg sittet hjemme og glant i veggen, sier en av de som er her ofte. - Her har en ikke tid til å synes synd på seg sjøl, sier aktivitør Yasawathie Sogn, og ordner med symaskinen. Herstad Senter i Nøtterøy kommune er et værested hvor alle er i samme båt. Og et godt sted å være.

Blant de 327 innsendte bildene til fotokonkurransen, var det den 21 år gamle studenten Håvard Myklebust som ble plukket ut som vinner.

TV 2 Nyhetene har den siste uken satt søkelyset på ventetider i psykiatrien og hvilke konsekvenser det får for de det gjelder. Mental Helse er bekymret, men ikke overrasket.

”Arbeid først” er hovedlinjen til NAV. Mange tiltak og tilbud for å nå målet, har vært prøvd ut. Likevel har andelen unge uføre økt kraftig.

- Søndager er som kjent den vanskeligste dagen i uken. Derfor har vi tatt dette på alvor og sørget for at det finnes et søndagstilbud for våre medlemmer, forteller Christine Rosenqvist fra Mental Helse Alna.

Andelen unge som får uføretrygd har økt sterkt de siste årene. Under konferansen ”Helt, ikke stykkevis og delt?” setter NAV søkelys på de utallige tilbudene, og om disse har hatt en ønsket effekt.

Undervisningshøsten er i gang for fullt for venn1-instruktørene. Mental Helses ungdomsprogram om psykisk helse er aktuelt som aldri før.

Hva vi legger i begrepene ”velferd og livskvalitet” er helt forskjellig fra person til person. Det som er felles for alle, er betydningen dette har for vår psykiske helse.

En forutsigbar, men variert meny med norsk husmannskost og godt miljø har vist seg å bli suksessoppskriften for Treffstedet Ludvig. Det hyggelige treffstedet ble startet opp og drives av Mental Helse Birkenes.

World Health Organization (WHO) arrangerer konferansen: ”WHO Consultation on the Global Mental Health Action Plan and the European Mental Health Strategy”. Konferansen foregår i Oslo 3.-5. september, og det er Helsedirektoratet som er arrangør fra norsk side.

Takket være frivillig innsats har dagsenteret ”Spjeldet” et tilbud fem dager i uken. Mental Helse Midtre-Gauldal i Sør-Trøndelag stiller gjerne opp.

Regjeringen vil videreføre støtten til Verdensdagen for psykisk helse (Verdensdagen) på samme nivå som i 2012. Det svarer helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen på et skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten om det blir noen Verdensdag for psykisk helse i 2013.

 ”Å leve et friskere liv” er et godt utprøvd likemanns- og mestringskurs. Studieforbundet Funkis tilbyr dette som et nettkurs denne høsten.

Mental Helse doblet antall kurs fra 2009 til 2011. En grundig opplæring av studielederne i organisasjonen i helgen vil trolig forsterke denne utviklingen.

Tilhørlighet og felleskap gjør godt for vår psykiske helse. I Sykkylven har en gammel konfeksjonsfabrikk gjenoppstått som et allaktivitetshus som er åpent for alle. 

Flere arrangementer enn tidligere velger uteaktiviteter i markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Vi er glad det nå gjøres en innsats for fysisk aktivitet, sier Rikke Philippi, prosjektleder for Verdensdagen.

Alle partier på Stortinget ønsker å satse på psykisk helse, men videreføring av befolkningskampanjen ”Verdensdagen for psykisk helse” sier Helsedirektoratet ikke skal fortsette i tilsvarende form fra 2013.

Kjenner du en initiativrik person, et lokallag, fylkeslag eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen?

Amaliedagene er en brukerfestival i Oslo som arrangeres årlig i forbindelse med Amalie Skrams fødselsdag i august. Årets Amaliedager er fra søndag 19. til onsdag 22. august

Mental Helse har startet forberedelsene til Landsmøtet 2013. Det er nedsatt to utvalg som skal utarbeide forslag til nye vedtekter og nytt organisasjons- og sosialpolitisk program. Vi ønsker innspill fra alle ledd i organisasjonen til dette arbeidet, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Åpenhetsprisen deles ut hvert år til noen som har utmerket seg i arbeidet for mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Nå er tiden inne for å nominere til årets utdeling av Åpenhetsprisen, som deles ut i oktober.

Et nettbasert program kan gjøre det lettere for lokallagene å skaffe midler til mer aktivitet. Alle fylkets studieledere i Mental Helse skal nå læres opp i dette.

I juli har Hjelpetelefonen hatt en økning på 20 prosent i antall henvendelser sammenliknet med 2011. – Om sommeren tar hjelpetjenestene ferie. Det gjør sommerferien tung for mange, forteller Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen.

I mai spilte venn1 inn sin egen reklamefilm. Dette er en ny og mer direkte måte å markedsføre det populære ungdomsprogrammet for psykisk helse ovenfor skoler.

Alle har en psykisk helse, og psykiske helseproblemer kan ramme hvem som helst. Har du spørsmål om dette kan du gjerne ringe Hjelpetelefonen 116 123. Du kan også nå Hjelpetelefonen fra utlandet.

Det er fullt mulig å være syk, både fysisk og psykisk, men samtidig ha en god mental helse. Det handler om livskvalitet i det nyeste nummeret av Mental Helses magasin Sinn & Samfunn.

Hjelpetelefonen til Mental Helse skal feire sine 20 år i oktober. Det gjør de ved å invitere til konferanse, samt å utgi et jubileumstidsskift.

Det er viktig å styrke arbeidsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne, og det er behov for å øke innsatsen overfor disse målgruppene.

Mental Helse møter i tur og orden de politiske partiene for å gi innspill til deres neste Stortingsvalgprogram.

Denne uka avsluttes Mental Helses fotokonkurranse. Responsen har vært over forventet, mange flotte fotografier har blitt sendt inn. Av dette skal det lages en kalender til høsten, og brukes til inntektsbringende arbeid.

Mange av Mental Helses lokallag bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker. Regionsekretærenene i Mental Helse har lenge ønsket å formidle dette til flere. "Månedens gla'melding" er resultatet - som rapporterer gode historier fra organisasjonens lokallag.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ønsker å høre hvilke erfaringer og råd folk flest har rundt det å bo. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk som legges fram ved årsskiftet.

Mental Helse og fem andre brukerorganisasjoner fikk ikke gjennomslag i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sin klage mot Aftenposten.

Før sommerferien setter inn, er det ett ord alle som driver med frivillig arbeid må lære seg: momskompensasjonsordningen.

I forbindelse med regjeringens høring om kvalitet og pasientsikkerhet, har Mental Helse valgt å prioritere fokuset på brukermedvirking, samhandling, kompetanse og informasjon.

Rammevilkårene for Mental Helse er betydelig endret, bla som følge av slutt på opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette har så langt vært mest merkbart lokalt, men vil selvfølgelig også måtte medføre endringer også sentralt. Første halvår har det derfor ved hjelp av en ekstern aktør blitt gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Mental Helse på oppdrag fra sentralstyret.

På nyhetene i NRK P2 i dag kunne vi høre om undersøkelser som NRK har gjort ved flere sykehus, som viser at pasienter i psykisk helsevern blir liggende lenger enn nødvendig fordi kommunene ikke tar i mot dem.

- Det er nedslående at flere i 2012 enn i 2007 mener det offentlige har gjort nok for mennesker med psykiske helseproblemer, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse. Det er en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som viser dette.

En rekke tragiske volds- og drapssaker har de siste årene blitt relatert til psykisk syke. Både medieomtale og rettsbehandling har bidratt til å befeste oppfatningen av at psykisk syke er farlige. Bruken av psykiatrisk sakkyndige og deres innflytelse både i straffesaker og sosiale saker er økende, og har slik sett bidratt til dette.

- 5000 kroner til lokallaget er kjærkomment, og skal gå til velferd for medlemmene, sier Ågot Voll. På landsstyremøte til Mental Helse i helgen ble Mental Helse Bardu trukket ut som vinner blant dem som besvarte Mental Helses spørreundersøkelse for å kartlegge det psykiske helsetilbudet lokalt.

Første helgen i juni samles Mental Helses tillitsvalgte til landsstyremøte på Vettre i Asker. Her skal blant annet organisasjonens satsingsmål for 2013 bestemmes.

31.614 kroner. Så mye har Mental Helse Harstad fått utbetalt i midler fra Grasrotandelen hittil i år. Med litt innsats kan lag og foreninger få gode tilskudd som kan skape ny aktivitet og engasjement.

Det spirer og gror i Mental Helses lokallag. Samtidig må mange lokallag jobbe bevisst for å holde hjulene i gang.

Det er mange barn og unge som ringer eller skriver til Hjelpetelefonen og Sidetmedord.no, som er Mental Helse sine snakke- og skrivetjenester for psykisk helse. Nå skal veilederne på kurs for å lære og bli enda bedre til å snakke med de unge.

En ny forskningsrapport viser at psykiske problemer er den viktigste årsaken til at elever slutter på videregående skole. - Det bekrefter det vi har trodd lenge. Det handler ikke om latskap. Nå kan myndighetene rette opp ved å satse på psykisk helse i skolen, sier Adrian Kjølø Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

- Noen burde se nærmere på likemannseffekten. Faglige argumenter for at dette virker, og er helsebringende, savner jeg mer forskning på, sier Gro Beston. Hun har lang fartstid i Mental Helse, også som likemann. 

Nasjonaldagen står for døren. Og selv om det meldes om kjølig vær og regn i stort sett hele landet skal dagen feires. I Mental Helse er det flere lag som arrangerer 17.mai-feiring. Under kan du lese om litt av det som foregår, men sjekk gjerne hjemmesidene til ditt fylke for mer informasjon.

Å spille inn en reklamefilm er en ny og spennende måte for markedsføring av venn1, Mental Helses populære ungdomsprogram for psykisk helse.

Utvalget Mestringskameratene har som formål å jobbe for større brukermedvirkning i skolen. Mental Helses rolle i uvalget er blant annet å sikre at skolen følger opp i saker om psykiske helse blant elevene, sier Kristian Haugland i sentralstyret til Mental Helse.

I dag møter representanter fra Hjelpetelefonen til Mental Helse den britiske organisasjonen Samaritans. Målet er å skaffe nye impulser til fremtidig drift av Hjelpetelefonen.

- Hvis myndighetene mener alvor med brukermedvirkning, forutsetter det reell medvirkning. Kompetansen i erfaringer må tas på alvor og gis reell mulighet for at så skal skje.

Mental Helse er nylig blitt tatt opp som medlem i ExtraStiftelsen. - Mental Helse får nå større innflytelse i saker som er viktig for organisasjonen og feltet psykisk helse, sier Hanne Pedersen som er prosjektmedarbeider for Helse og rehabilitering i Mental Helse.

Arbeidsgruppa i Notodden kommune i Telemark er tildelt Kreativitetsprisen for 2011. Kreativitetsprisen er en hederspris og en offisiell erklæring på at arrangørene gjør en fantastisk jobb med sine arrangementer.

- Alle er en leder. Tenk på hvordan du bruker din ledelse, hvilket fotavtrykk du setter etter deg, sa H.K.H. Kronprins Haakon i forbindelse med oppkjøringen til markeringen av Global Dignity Day, som også Mental Helse samarbeider om.

Hjemmebesøk har en god effekt erfarer pasienter og ansatte ved Notodden-Seljord DPS. Derfor kjøres det mer enn før.

Nå er tiden inne for å finne frem fotoapparatet og ta bilder for å delta på Mental Helse sin store fotokonkurranse.

Årsmøtene er en viktig begivenhet i Mental Helse. I løpet av noen hektiske vårmåneder har nesten alle fylkeslagene nå gjennomført sine årsmøter.

De politiske partiene er mer eller mindre i gang med sitt programarbeid for stortingsperioden 2013-2017. Det er viktig for Mental Helse å få mulighet til å bidra med våre synspunkter og politiske tiltak til disse programmene.

Økte henvendelser, terrorangrepene 22.juli og kursing i selvmordsforebygging er tre viktige punkter i Hjelpetelefonens årsmelding for 2011.

Fristen for innlevering av årets selvangivelse nærmer seg. I år kommer det endringer i reglene for særfradrag ved store utgifter i forbindelse med sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) arrangerer derfor et nettmøte på sine nettsider. Her kan du stille dine spørsmål om skattefradraget direkte til Skatteetatens eksperter.

Anna Margrethe Drægebø Moe i Mental Helse Stordal, mottar i kveld inspirasjonsprisen for sitt aktive engasjement for lokallaget og fylkeslaget i Møre og Romsdal. Prisen deles ut av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal (FFO Møre og Romsdal).

I 2011 ble det registrert 11 221 dialoger i Sidetmedord.no, Mental Helse sin internettjeneste for psykisk helse. De fleste som logger seg på, er mellom 15 og 25 år.

Hjelpetelefonen til Mental Helse ønsker å tilby sine tjenester til dem som måtte ha behov for å drøfte reaksjoner, tanker og følelser etter å ha vært tilhørere under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Å oppleve glede og samhold virker forebyggende på psykisk helse. Ved hjelp av Extramidler satte derfor Mental Helse Grong i gang et prosjekt som førte til flere medlemmer i lokallaget.

I løpet av ti dager mottok veilederne på Mental Helses Hjelpetelefonen 2000 gjennomførte samtaler. I år som i fjor økte henvendelsene rundt påskehøytiden med 20 prosent. Mange samtaler handlet om ensomhet.

- Hjelpetelefonen er fullt bemannet hele døgnet, hele påsken kan daglig leder Inger Ellingsen fortelle. Trenger du noen å snakke med kan du ringe 116 123. Nummeret er gratis og du får snakke med en av de dyktige veilederne som bemanner tjenesten.

Det er en fordel om Mental Helses telefontjeneste for arbeidslivet utvides i fremtiden. Det sier Gina Krogsvold, fagansvarlig for satsing på arbeid og psykisk helse i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Vil du være med å forme en av Norges mest kjente lavterskel tjeneste for psykisk helse? Mental Helse Hjelpetelefonen skal evalueres, og brukernes meninger er svært viktig i dette arbeidet.

- I år vil Verdensdagen for psykisk helse vise samhandlingsreformen i praksis. Derfor bør lokalpolitikerne se ekstra verdi i årets tema, mener generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse. Torsdag gjester han Dialogkonferansen i Tromsø.

En rapport om tvang i psykisk helsevern viser at det er en tydelig forskjell i forståelsen og opplevelsen av tvang hos pasienter og ansatte. I går la forskeren Reidun Norvoll fram rapporten ”Som natt og dag?” på Litteraturhuset i Oslo. I debatten etterpå kom motsetningene tydelig fram.

Lokallaget Mental Helse Salangen er tildelt Sosialarbeiderprisen 2012, for godt sosialfaglig arbeid. Det er Fellesorganisasjonen i Troms (FO Troms) som deler ut prisen.

Går du rundt med en idé til et lite eller stort prosjekt? Da kan Mental Helse hjelpe deg å søke om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Hvilke kurs skal arrangeres, hvordan skal pengene brukes og hvem skal få legge føringer for politikken til Mental Helse? Det er tid for å benytte deg av medlemskapet ditt og være med å bestemme.

Ungdomsprogrammet venn1 får svært gode skussmål fra Ungsinn, fagfolkenes egen informasjonskanal om tiltak for barn og unges psykiske helse.

I forbindelse med at behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser har fått nye retningslinjer, ble nye nettsider lansert i dag.  Mental Helse har sammen med andre brukerorganisasjoner bidratt til å sette brukeren i førersete på disse nettsidene.

Bli med på Mental Helses store fotokonkurranse. Temaet er organisasjonens verdier, som er ”likeverd”, ”åpenhet” og ”respekt”.

En tredelt artikkelserie nylig publisert i Aftenpostens papirutgave og nettavis er dessverre bygd på så mange faktafeil, at en stor gruppe mennesker med dette stigmatiseres på det groveste.

Tjenesteutviklingen innen psykisk helsefeltet i Oslo i skjer i stor grad uten brukermedvirkning, sier Christine Rosenqvist, nestleder i Mental Helse Oslo. Hun etterlyser politikere som ser hvor avgjørende brukermedvirkning er for å utvikle gode tjenester.

Tenk å få resept på fysisk aktivitet i stedet for medisiner? I Åmot i Hedmark har flere fått endret levevaner gjennom prosjektet Frisklivsresepten.

Flere oppslag i Aftenposten har i det siste hevdet at det nye lovforslaget, som Paulsrudutvalget la fram i juli, kan føre til mer vold forårsaket av mennesker med psykiske lidelser. Aftenposten blander kortene, sier Anne Grethe Klunderud i denne bloggen.

Kjempeinteressant, lærerikt, rørende og gøy. Tilbakemeldingene fra unge som deltar på venn1-gjennomføringer, viser at budskapet når frem.

Studieiveren har aldri vært høyere i Mental Helse. Rekordhøye 5.151 studietimer ble registrert i 2011. – Det viser at det er liv i laga, sier en storfornøyd Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Den livsglade, alltid så tilstedeværende og godlynte Torbjørn Garberg døde lørdag 25. februar 2012, 77 år gammel. Frem til han takket av som nestleder i Mental Helses sentralstyre i oktober 2010, hadde han vært aktiv tillitsvalgt i organisasjonen siden 1999.

Tvangsbruk i Norge er sjelden begrunnet i farlighet. - Det er ingenting i det nye lovforslaget om tvangsbruk som begrenser muligheten til å bruke dette når mennesker vurderes til å være til fare for andre, sier generalsekretæren i Mental Helse.

President Tor Levin Hofgaard i Norsk Psykologforening ønsker seg psykologtjeneste lett tilgjengelig der folk er, som på IKEA eller en sportsarena.

Hvis du er deprimert, er det viktig å sette seg i førersetet og ta styringen. Det sier landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse til ukebladet Hjemmet.

Mental Helses regionsekretær i Troms og Finnmark har kontorfellesskap med syv andre organisasjoner.  Sammen med dem har hun også skapt et fellesskap på det lokale treningssenteret til Actic-kjeden ved å benytte seg av den nye medlemsfordelen. Her forteller Lisa M. Haug om det gode og blide fellesskapet i Alta.

Mental Helse er innvilget til sammen 300.000 kroner til tiltak i arbeidsrettet og ordinært likemannsarbeid i 2014. - Likemannsarbeid kan være av stor betydning for at mennesker i vanskelige situasjoner kommer seg videre, sier rådgiver Arne Glenna.

Rundt årskiftet avgjorde ombudet for likestilling og diskriminering (LDO) at Natalie Eriksen ble diskriminert av Fredrikstad kommune i fjor sommer, da hun ikke fikk fortsette i jobben sin i hjemmetjenesten. Kommunen anket avgjørelsen, men LDO holder på sin konklusjon.

– Det betyr mye at mennesker med et kjent ansikt forteller om livets belastninger og står frem med dem, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse. Denne uka sto KrF-politiker Dagrun Eriksen fram og fortalte om hvordan hun kom seg ut av en depresjon. 

I 2007 oppdaget en ruspoliklinikk i Oslo at de ikke nådde frem til sine unge pasienter med det vanlige behandlingstilbudet i voksenpsykiatrien. I stedet for å gi opp pasientgruppen, endret de sin egen måte å arbeide på.

Mental Helse reagerer på at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen mener at en større del av spesialisthelsetjenestens utgifter heretter bør gå til somatikken.

Pasientene på en lukket psykiatrisk post på Lovisenberg Diakonale Sykehus får sansestimulering som en del av behandlingstilbudet. De ansatte vil at flere skal få øynene opp for hvordan et slikt tilbud kan hjelpe psykisk syke. Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse, er positiv.

Psykologforeningen bør kreve at all tvangsbruk blir hjemlet i felles lov.

– Ved å slutte seg til vårt krav om dette, vil de være med på å bekjempe mangeårig stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer, utfordrer Mental Helse.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserte i går en ny nettside for pårørende som lever i familier med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Har du stått på utsiden av arbeidslivet, men kjempet deg tilbake igjen? Mental Helse søker medlemmer som vil formidle sin erfaring og være mentor for andre i samme situasjon.

Mental Helse er bekymret fordi samhandlingsreformen i så stor grad handler mer om somatiske helsetilbud enn psykiske.

- Det må nedsettes et utvalg nå som starter arbeidet med å samle tvangslovgivningen innen helse- og sosialsektoren, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse. Nylig ble Mental Helses innspill på høringen ”Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” sendt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er nye og spennende prosjekter på gang i venn1, Mental Helses ungdomsprogram for psykisk helse.  Det planlegges blant annet en lengre leirsamling om ungdomstid og psykisk helse.

Mennesker med lidelser relatert til rus og psykisk helse (ROP) faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet, til tross for at denne gruppen virkelig har behov for en helhetlig behandling.

I forbindelse med den nye samhandlingsreformen ønsker Verdensdagen for psykisk helse 2012 å øke kunnskapen om lokale helsefremmende tiltak, og å løfte fram noe av det som bidrar til god folkehelse. Årets kampanjenavn er dermed: ”Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen”.

Flere Mental Helse-ungdommer bidrar nå til ny forskning på hvorfor unge mennesker med psykiske helseproblemer ikke kommer inn i arbeidslivet. Målet er å finne tiltak for bedre psykisk helse og økt arbeidslivsdeltakelse, og for å unngå at så mange ender med uførepensjon.

En spørreundersøkelse vil i løpet av mars kunne gi en unik oversikt over de kommunale tilbudene innen det psykiske helsefeltet i hele landet.

Vil du skrive om det som er vanskelig og få svar med en gang fra Hjelpetelefonens veiledere? Nå innføres en prøveordning med chatting for brukere av nettsiden Sidetmedord.no.

I dag er det et halvt år siden landet vårt ble revet ut av sin uskyldstilstand. Handlinger som i sin ondskap ikke engang var mulig å forestille seg for de fleste, ble en brutal realitet. Har dette endret oss i det hele tatt?

Flere nordmenn har etterspurt muligheten til å kontakte Hjelpetelefonen fra utlandet. Nå har Mental Helses tjeneste fått et mobilnummer du kan ringe til uansett hvor du er i verden.

Denne helgen skal 20 unge deltakere lære å snakke om psykiske problemer til skoleelever. Det er klart for årets første skoleringssamling i Mental Helses ungdomsprogram om psykisk helse, venn1.

Psykolog Bjarne Hansen håper at TV-serien Psyk forandring vil føre til at flere som sliter med tvangslidelser ser at det er god hjelp å få. - Vi ønsker å spre det gode budskap om at det finnes en godt dokumentert behandlingsmetode, og at helsemyndighetene nå satser penger på opplæring og behandling i alle helseregioner, sier han.

Det er et av spørsmålene i de 1.300 henvendelsene som Arbeidslivstelefonen mottok i 2011.

Mental Helse og Høgskolen i Buskerud inngikk i sommer et samarbeid for å forene brukerstemmene og fagmiljøene innen psykisk helse. 29. februar inviterer de til seminar om hva som kan bidra til bedre psykisk helse - hele livet.

I følge Bergens Tidende har 106 norske krigsveteraner fått utbetalt 202 millioner kroner i erstatning for psykiske senskader de siste to årene. Veileder Ragnar Holm i Kameratstøtte.no sier det har vært en betydelig nedgang i antall henvendelser om erstatning siden den nye erstatningsordningen trådde i kraft 1. januar 2010.

Krisen inntraff på torsdag. Da knelte serveren til Mental Helse, kanskje på grunn av en overivrig og ambisiøs start på det nye året, eller kanskje var det bare vår tur denne gangen.

Generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse sier at det er en dårlig idé at store pasientgrupper med psykisk syke, rusmisbrukere, autister og utviklingshemmede må dele enheter i bo- og servicesentre.

Den danske organisasjonen Det Sociale Netwærk har latt seg inspirere av venn1, når de nå setter i gang et tilsvarende undervisningsprogram i Danmark.

Natalie Eriksen (21) har fått en god start på det nye året. Hun har vunnet over hjemkommunen Fredrikstad, som ga henne sparken etter at hun sto fram på TV og fortalte om psykiske lidelser i oppveksten.

Gjennomførte telefonsamtaler økte med cirka 15 prosent i 2011, fra 62.930 i forfjor til 72.284 i fjor. 

Både Mental Helses generalsekretær Bjørn Lydersen og leder Inger Ellingsen i Hjelpetelefonen har opplevd pågang fra journalister i romjula. Her får du en oversikt over noen av nyhetssakene der de ble intervjuet.

- Ingen skal sitte alene julaften, med mindre de velger det selv, sier leder i Mental Helse Sør Vest, Linda Øye. Sammen med ektefellen og et team på fem frivillige arrangerer hun alternativ jul for fjerde gang.

Nedleggelser, nedbemanninger og permitteringer har preget nyhetsbildet i høst, og Arbeidslivstelefonen har fått henvendelser fra bekymrede arbeidstakere. – Det er vanlig å miste jobben på denne tida av året, sier daglig leder Grace Beathe Mathisen.

Årlig mottar Hjelpetelefonen 200.000 henvendelser fra mennesker som trenger noen å snakke med. For å møte romjulas påtrykk, får tjenesten ekstra bemanning på enkelte vakter. – Konflikter og andre vonde ting forstørres i jula, sier daglig leder Inger Ellingsen.

30 dager etter utskriving er hver tredje schizofrenipasient tilbake på sykehuset. Det gjør Norge til psykiatriens svingdørsversting i OECD.

Mange mennesker med en psykisk diagnose er redde for å gå ut, fordi de blir møtt med frykt og stigmatisering.

Det viktigste målet for frivillige organisasjoner i tiden som kommer, bør være å verve medlemmer med flerkulturell bakgrunn.

Mange har motstridende tanker og følelser om jula, men flere av Mental Helses lokallag arrangerer møter og treff for dem som ønsker å oppleve noe hyggelig sammen med andre i denne høytiden. Under kan du lese om litt av det som foregår, men sjekk gjerne hjemmesidene til ditt fylke for mer informasjon.

I dag får barn som er pårørende en egen barnekrok i foajeen på Psykiatrisk divisjon på Våland i Stavanger.

En helt ny nettbutikk, med alle de flotte Mental Helse produktene, lanseres i dag. - Endelig er vi på plass på nett, sier Mariann Bårdstu og Håkon Røsaker som er ansvarlig for butikk og medlemsregisteret.

Vi må ikke sette likhetstegn mellom alvorlig psykiske lidelser og farlighet. Det sier generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse. 

Mental Helse har med stigende uro sett hvordan kommunene og helseforetakene gradvis, etter opptrappingsplanenes avslutning, på nytt reduserer tilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer. Landsstyret i Mental Helse ber om at psykisk helse og rus prioriteres på lik linje med annen helse innen samhandlingsreformen, og at Storting og Regjering setter en stopper for nedskjæringene innen psykisk helsevern.

Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om styrket rettsikkerhet for dem som trenger samfunnets ivaretagelse og omsorg. FFOs kongress har gått inn for å samle alle tvangshjemler i helse og sosiallovgivningen. Landstyret i Mental Helse ber derfor om at regjeringen uavhengig av høringsfristen på Paulsrudutvalgets innstilling, straks iverksetter arbeidet med å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide et nytt felles lovverk.

I Bergen skal Mental Helses tillitsvalgte samles for blant annet sette tvangsbruk og lovgivning på dagsorden. Utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen neste år skal også løftes.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Kongress, som er FFOs høyeste myndighet, gikk nylig inn for å støtte Mental Helses forslag om at all tvangslovgivning innen helse- og sosialtjenestene samles i en felles lov. – En gledelig og viktig beslutning, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

De politiske signalene om at pårørende skal være en ressurs i helsetjenesten er veldig tydelige. I praksis viser det seg at pårørendes oppfatning og erfaring vies liten oppmerksomhet av helsepersonell, viser en undersøkelse i regi av en forskergruppe ved Universitetet i Stavanger.

Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært uendret de siste tre år viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Dette til tross for en Opptrappingsplan for psykiske helse, samt en rekke tiltak for å få redusert tvangsbruken. - Nå er det på tide å sette handling bak ord, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

-  Det er fantastisk at Mental Helse får 10 millioner av årets Extra-tildeling, sier en fornøyd Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Ved flere helseforetak kan psykisk syke unge måtte vente i flere måneder på hjelp, dersom situasjonen ikke vurderes som akutt. – Ventetid kan få uheldige konsekvenser for unges skolegang, arbeid og yrkeskarriere, og sosiale relasjoner, advarer Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse

Arnhild Lauveng kommer nå med sin fjerde bok. Denne gangen er det ungdom og psykisk helse som belyses.

Antallet unge uføre vokser raskt. 36 000 under 30 år er på varig uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Rådet for psykisk helse inviterte til konferanse for å finne mulige løsninger.

- Vi kunne arrangert to mentorsamlinger denne gangen, sier en fornøyd Arne Glenna ved Mental Helses Arbeidslivstelefon. Til helgen holdes den andre mentorsamlingen siden ordningen startet i 2008. Interessen viser at det er et stort behov for et slikt likemannstilbud.

Den 30. november lanseres ressursnettsiden "Når barn er pårørende". Det er en del av organisasjonen Voksne for Barns arbeid for barn og ungdom som er pårørende av blant andre psykisk syke.

Erfaringen etter Verdensdagen for psykisk helse, gjør at Mental Helse Bamble ønsker et fortsatt samarbeid med ungdomsklubbene i kommunen.

På selveste Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, fikk innbyggerne i Valdres en helt egen nettside for psykisk helse.

Studietilbudet Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid vektlegger samvirke mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeid. Mental Helse samarbeider med Høgskolen i Buskerud om studiet.

Den mer og mer kjente forestillingen om selvskading har turnert rundt på flere arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag kan du se Sår i sjelen på Tysværtunet.

For å spare inn kostnader som skyldes overforbruk innenfor somatiske helsetjenester, skal helseforetaket Vestre Viken i dette tilfellet kutte med 58 millioner kroner innen rus og psykiatri. Dette vil faktisk medføre en rasering av et tilbud, som det i en tiårsperiode er bevilget ekstra midler til for å få opp på et forsvarlig nivå.

- Verdighetsdagen gjør noe med oss. Det er tilbakemeldingen som frivillig veileder Sara Sandberg fikk fra elevene etter gjennomføringen av Global Dignity Day i dag.

Hvordan kan vi styrke vår egen og andres verdighet? Det skal 27 000 norske elever finne svaret på i dag.

- Min mann og jeg betaler NAV 96.000kr i året for at vi er gift. Skal det være sånn? spør Linda Øye i sitt blogginnlegg. En reduksjon i friinntekten, i tillegg til å bli trukket i stønad fordi hun er gift, vil ha store konsekvenser.

Laila Dåvøy støtter Mental Helses bekymring for nedtrapping av tiltak for psykisk helse i kommunene.

Bjørg Kaspersen har opplevd at det aldri er for sent å lære seg noe nytt. Etter å ha vært uføretrygdet i nesten 30 år på grunn av angst og depresjon, kom hun i kontakt med Mental Helse på Hedmark. Der fikk hun ny kunnskap om psykisk helse, og bygget opp selvbildet.

Den nye programserien Megafon på NRK skal gi barn innsikt, inspirasjon, styrke deres selvfølelse og næring til empati.

Denne uken setter God Morgen Norge på TV2 - i samarbeid med Rådet for psykisk helse fokus på hverdagslykke. På torsdag og fredag kommer Bjørg Kaspersen fra Mental Helse Stange og Anne Grethe Jensen fra Mental Helse Fredrikstad i studioet.

Årets Åpenhetsprisvinner, Fabian Stang, velger å gi gavesjekken på 10.000 kroner til www.dixi.no, en ressursside for voldtatte.

Hva skjer nå en prest ikke klarer å ha begravelser lenger? Eller en legesekretær bare gråter når pasienten henvender seg i luka?

Kommunenes Sentralforbund tolker Statsbudsjettet slik at utgiftene til kommunene øker mer enn inntektene, samtidig som de får flere oppgaver å ha ansvar for. Mental Helse er derfor bekymret for kommunenes muligheter til å få på plass gode helse- og velferdstjenester.

En gruppe av tillitsvalgte og ansatte i Mental Helse har vært samlet en hel helg på politisk verksted. Målet var å utarbeide konkret politikkutforming innen noen viktige tema.

Hver femte sykemelding skyldes nå psykiske lidelser. Generalsekretær Bjørn Lydersen mener det er faretruende høyt.

Til arrangørenes glede var det mange gutter og flerkulturell ungdom tilstede under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Kongsberg i går. Vegard "Shortcut" Olsen ledet an og var med på å gjøre dagen til en suksess.

20. oktober arrangeres den internasjonale verdighetsdagen Global Dignity Day på 160 videregående skoler i Norge. Prosjektkoordinator Rune Helland i Mental Helse ønsker å invitere flere av våre frivillige til å være med som veileder.

Allerede nå er det mennesker som begynner å grue seg til jul, selv om sommeren så vidt er over. Det er ikke ensomheten de frykter, men den kunstige familiehyggen.

Vi vet at arbeid er viktig for den psykiske helsen. Det å bidra, men også det å være inkludert i arbeidslivet, er begge faktorer som forebygger psykiske helseproblemer.

Har du et sterkt ønske om å komme tilbake til arbeidslivet? Nå tilbyr Arbeidslivstelefonen en unik mulighet til å møte folk som kan hjelpe deg på veien.

Etter mange års forberedelser er Nissedal nå godkjent som Trygt Lokalsamfunn. Kommunen jobber blant annet aktivt med psykisk helse.

Vårt Land skriver i dag at legepresident Hege Gjessing mener fastlegene skal kunne sykmelde en pasient på grunn av sorg. Det er samme standpunkt som Mental Helse har.

Tre ungdommer forteller om bekymringer, gleder, mobbing og troen på framtiden i kveldens dokumentar på TV 2. I Oppdrag verdighet får du vite hvordan Kronprinsens organisasjon har skapt en verdighetsdag som forandrer de unge.

En tur til Sverige ga både fartsfylt spenning og mening med livet til en gruppe unge menn fra Øvre Eiker. Det var ikke gitt at de skulle få egne historier å fortelle.

Det er en relativ kort og intens valgkamp som nå går mot slutten. Ikke overraskende har skole, eldreomsorg og samferdsel vært løftet frem som noen av kjernesakene i kommunevalget av nasjonale medier. Samtidig har grasrotnivået mobilisert for å sette saker som samhandling, og gode lokale helsetilbud på dagsorden blant lokalpolitikere over hele landet.

Det ble elektrisk stemning og mange sterke, fine historier ble fortalt på Skien videregående skole i dag, da Kronprinsen kom på besøk i forbindelse med den internasjonale verdighetsdagen Global Dignity Day 20. oktober.

I går kveld stilte fire veiledere fra Sidetmedord.no til nettmøte etter TV3-programmet Det blir bedre var over. Det kom så mange henvendelser at veilederne satt mer enn en halvtime over tiden.

Fire veiledere er klare til å svare på spørsmål om depresjon og selvforakt på nettprat etter kveldens episode av Det blir bedre på TV 3.

Mental Helse reagerer kraftig på måten psykisk syke blir fremstilt på i Adressavisas artikkel ”Psykisk syke personer tiltrekkes av 22. juli”.

Helsesøstre og fastleger må bli bedre på å behandle psykiske problemer hos unge før de blir uføre voksne. Og ungdom må få vite at tanker og følelser de sliter med, ofte er ganske normale.

Generalsekretær Bjørn Lydersen mener lokalpolitikerne smetter for lett unna ansvaret for innbyggernes psykiske helse.

I morgen (onsdag) samles fagfolk og andre interesserte seg i Drammen for å lære om og diskutere temaet: Arbeid og psykisk helse – hva virker?

I morgen (tirsdag) er det premiere på programserien Det blir bedre på TV3, der Anbjørg Sætre Håtun intervjuer åtte norske kjendiser om deres livskriser og om hvordan de mestret dem.

Professor i folkehelse, John E. Berg skriver i sin kronikk i Dagens Medisin at den nye fokehelseloven kan være en felle for det psykiske helsearbeidet. Mental Helse er enig, men vil si at det kan også snus til en positiv mulighet.

Den nasjonale minnemarkeringen for å hedre ofrene for terroraksjonen 22.juli fant sted i Oslo i går. I salen satt overlevende og pårørende sammen med kongelige og statsoverhoder. En hel nasjon fulgte minnemarkeringen direkte på TV. Minnemarkeringen avsluttet den nasjonale sørgeperioden vi har vært i siden hendelsene for en måned siden.

Nå som valgkampen er i gang vil Mental Helse minne politikere land og strand rundt om at psykisk helse er avgjørende for alle satsingsområder.

Generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse gleder seg stort til å delta på Amaliedagene for første gang, og ser spesielt fram til å delta i brukerorganisasjonenes paneldebatt.

Diagnosejuks må til for at leger kan gi pårørende og berørte sykemelding for å kunne bearbeide sorg etter 22. juli. Generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse mener NAV nå må sette medmenneskelighet foran regler.

I forbindelse med Øyafestivalen i Oslo vil den første tildeling av St. Thomas Minnefond finne sted. Rådet for Psykisk helse ønsker velkommen til mini-konsert i den anledning.

Mental Helse opplever stor pågang fra mediene etter terrortragedien 22. juli. Journalistene vil vite om veien videre og de følelsene vi kjenner på nå.

Fra å ta i mot 200 telefoner i døgnet, mottar Hjelpetelefonen nå 300 telefoner i døgnet. De aller fleste samtalene handler om terrortragedien.

I forbindelse med terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, vil Mental Helse Ungdom i samarbeid med Psykologforeningen, Rådet for psykisk helse og Mental Helse Hjelpetelefonen åpne dørene i Dronningensgt 13 i Oslo for de som trenger noen å prate med.

I forbindelse med bombeangrepet i Oslo, samt det alvorlige skytedrama på Utøya, har Mental Helse Hjelpetelefonen økt sin beredskap og fordoblet bemanningen den nærmeste fremtiden. For en etablert tjeneste som Hjelpetelefonen er det naturlig å yte ekstra i en slik situasjon.

Fra 2001 til 2009 har tallet på mennesker som tar livet sitt i psykiatrien blitt firedoblet. Helsetilsynet skriver i sin rapport at dette i hovedsak skyldes at man er blitt flinkere til å rapportere tilfeller av selvmord.  

I følge Drammens Tidene er det funnet meget sensitiv informasjon om tidligere psykiatriske pasienter som har vært innlagt på Lier Sykehus. Dette er funnet av tenåringsgutter på kjellergulvet i bygninger som ikke har vært i drift på over 20 år.

Innen alle politiske områder som skal og må prioriteres, er enkeltmennesket den viktigste prioriteringen. Og psykisk helse er nøkkelen.

- Når behovet for støttekontakter er stort er det beklagelig at ikke det finnes folk til slike jobber. Det er synd at dårlig lønn og manglende veiledning er en hovedårsak til dette, sier Ola Kristian Johnsen, sentralstyremedlem i Mental Helse.

Sommermåneden juli er definitivt ikke lavsesong for den aktive lokallagslederen Gunn Pound. Mental Helse Stovner har fullt program hele sommeren. - Et nødvendig alternativ når mye annet er feriestengt, sier Pound.

Denne uken kommer det siste nummeret av Sinn & Samfunn ut. Magasinet, som er Mental Helses eget blad, byr på god og informativ sommerlesning.

Sommer betyr ofte forventninger. Om sol og varme. Samvær med venner og familie. Likevel er ikke virkeligheten slik for alle.

Mental Helse er en landsdekkende brukerorganisasjon og vi har en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over hvordan lokalt psykisk helsearbeid fungerer sett fra et brukerperspektiv. Vi har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse i våre lokal- og fylkeslag som besvarer akkurat det. Her kommer det frem nyttig informasjon som Mental Helse skal synliggjøre i tiden fremover.

Mental Helse har nytte av å ha samarbeidspartnere som representerer forskningsmiljøene, og forskningsmiljøene har nytte av å ha brukerorganisasjoner som samarbeidspartnere. En slik felles forståelse for at hverandres kunnskap er nyttig, er også utgangspunktet for at Mental Helse og Høgskolen i Buskerud (HiBu) har funnet tonen.

Tidligere denne uken omtalte Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA) en ny masteroppgave som fokuserer på hvordan psykiske helsearbeidere i små kommuner opplever utfordringer med rollekompleksitet når de møter pasienter både på jobb og i fritiden. Siden da har debatten rast på ulike sosiale medier.

Høsten vil bli meget travel for venn1 som er undervisningsprogrammet til Mental Helse for ungdoms- og videregående skoler. Prosjektleder Rune Helland forteller at de denne høsten har de like mange bestillinger for venn1 som de hadde i 2010.

Nå er det opp til oss å bygge resten av huset. Paulsrud-utvalget har lagt frem sin utredning. Et svært intenst arbeidsår er tilbakelagt, og en NOU på totalt 407 sider er sluttproduktet.

Et utvalg som har sett på bruk av tvang i psykisk helsevern overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. Innstillingen fra utvalget er et bidrag til regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevern.

Lanseringen av de nye nettsidene til Mental Helse ble feiret under åpningen av sentralstyremøte for Mental Helse i går. Sentralstyret var strålende fornøyde med at de nye sidene endelig var på plass.

Hipp, hurra - gratulerer Mental Helse! Endelig er ventetiden over og tidspunktet kommet for at nettsiden fremstår i ny drakt. Design er frisket opp, og nye funksjoner kommet til. Alt med tanke på at organisasjonen skal ha en innbydende og funksjonell side vi er stolte av og som mange andre også enn oss selv finner nyttig og interessant.

Åpenhetsprisen deles ut hvert år av Mental Helse til en person eller gruppe eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å skape åpenhet om psykisk helse. Nå skal kandidatene plukkes.              

Fribeløpet til uføre skal nå settes ned. Mental Helse mener regjeringens forslag svekker muligheten til å prøve seg i jobb. - Å kutte fribeløpet vil ramme mange hardt, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Bruker og pårørendeorganisasjonene innen psykisk helsefeltet er samlet på Hamar for å diskutere brukerperspektivets plass i utviklingen av helsetjenestene. Deltakerne inviteres også til å se på hvilken rolle brukerperspektivet skal få i framtiden.                    

Mental Helse er en av de 277 godkjente organisasjoner som i disse dager sender sine søknader om midler til prosjekter gjennom ExtraStiftelsen. Det er overskuddet fra TV-spillet Extra som går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

For første gang har Helsetilsynet hatt tilsyn med privatpraktiserende psykologer og psykiatere. På TV 2 uttalte en privatpraktiserende psykolog at han er kritisk til at Helsetilsynet med hjemmel i loven kan gå inn og granske pasientjournaler. – Denne saken må ikke bidra til å svekke tilsynsordningen. Problemet her er ikke tilsynet, men at pasienten ikke gjøres klar over det, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Daglig får Hjelpetelefonen to til tre samtaler fra mennesker hvor tema er om de ønsker å leve eller ikke. Siste halvår mottok tjenesten 468 slike henvendelser. Som en del av kvalitetsforbedringen på Hjelpetelefonen skal veilederne kurses for enda bedre å gjennomføre slike samtaler.

- Depresjon er en voldsom kraft. Den depressive lidelsen gjentar negative tanker om igjen og om igjen. Den stjeler selvtillit, livslyst og energi. Slik beskriver psykolog Torkil Berge hvordan mange opplever depresjon i filmen Tankens Kraft.

Et innslag på NRK Dagsrevyen 17.mai viser at innleggelse ved tvang i psykisk helsevern er historisk høyt. I 2009 ble det gjort mer en 3500 tvangsinnleggelser. De regionale forskjellene er enorme og tilsier at tvangsbruken kan reduseres kraftig. Det kommenterte professor Georg Høyer fra Universitetet i Tromsø som sitter i Tvangsforskningsnettverket på Dagsrevyens innslag.

Det som står på den politiske dagsorden i Mental Helse var blant annet tema da alle lokallagene i Vestfold samlet seg sist helg i Svarstad.Holdninger mennesker med psykiske helseproblemer blir møtt med, samt erfaringer med hjelpeapparatet ble også drøftet.

Pårørende får for lite informasjon. Altfor mange i helsevesenet gjemmer seg bak taushetsplikten. Dels skyldes det manglende kunnskap om lovverket, dels holdninger, sier førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger Alice Kjellevold.                    

Karin Yrvins stilte en viktig interpellasjon om arbeid og psykisk helse. Dessuten deltok vi i høring hos Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med ny kommunal helse- og omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.

For mennesker med psykiske helseproblemer er det viktig med rehabilitering, oppfølging og deltagelse i nærmiljøet basert på egne verdivalg. Det er derfor viktig å sikre at ordninger som kan bidra til dette lovfestes i kommunene.

Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse er valgt til ny nestleder i styret for Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse har 26 medlemsorganisasjoner, som også Mental Helse er medlem i.

Etter 19 år ved Hjelpetelefonen til Mental Helse takket Morten Tveten (62) av som veileder. Han har vært ansatt siden telefontjenesten startet i 1992. Mange kom for å markere at Tveten er blitt pensjonist, og godordene var mange!

- I første kvartal av 2011 har vi hatt en dobling i antall kurs i Mental Helse,sammenlignet med fjoråret. Økt fokus på opplæring i Mental Helse gir også økt aktivitet og engasjement i lagene, sier Turid Remme, sekretær for studiearbeidet i Mental Helse. Alle kursene er godkjent gjennom Funksjonshemmedes studieforbund (FS), som Mental Helse er medlem av.

Med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene et større ansvar for fremtidens helse og omsorgstjenester. Flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Samtidig får kommunene stor frihet til hvordan de vil organisere tilbudene og hvordan de vil fylle tjenestene med innhold og kompetanse.

Mental Helse har som målsetting å ha et nært og godt samarbeid med andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, både nasjonal og internasjonalt. Det er derfor vedtatt at Mental Helse skal ha et internasjonalt navn. Det nye navnet er Mental Health Norway.

Psykologspesialist Per Isdal, leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger ble i går tildelt Den Store Psykologprisen, en helt ny pris for psykologer i Norge. Isdal fikk prisen for sitt arbeid med å spre kunnskap om å bidra til bevisstgjøring av familievold som samfunnsproblem.

- Når fylkesledere og nestledere fra Sør-Øst regionen i Mental Helse samles styrker det samhandlingen og gjør oss bedre i stand til å koordinere innsatsen i fylkene, sa Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse som var invitert på samlingen på Gardermoen fredag og lørdag.

- Det trigger meg hver eneste dag å kunne fokusere på muligheter for mestring og selvstendighet fremfor sykdom og utenforskap. Mental Helse er en modig og viktig organisasjon som har vært i en rivende utvikling, sier Bjørn Lydersen i et intervju med Rådet for psykisk helse.

Aftenposten skriver i dag om stortingsrepresentanten Karin Yrvin (Ap) som står frem og forteller at hun har diagnosen biploar lidelse. Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse sier til avisen at ”dette synliggjør at det ikke finnes noen sammenhang mellom menneskelige ressurser og psykiske lidelser”.

Et nytt medlemsregister i Mental Helse er i ferd med å komme på plass, og dette har ført til noen forsinkelser, blant annet på utsendelse av medlemskontingent. – I løpet av uke 13 har vi fått sendt ut alle kontingentene for 2011, sier Håkon Røsaker i Mental Helse.

- Oppskriften på fornyelse og arbeid som organisert bruker- og tillitsvalgt, er opplæring sa Anne Grethe Klunderud da hun ble valgt som landsleder for Mental Helse i 2007. Siden den gang har antall kurstimer i organisasjonen skutt i været.

På bakgrunn av landsmøtesak om tvangsbruk og lovgivning har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan Mental Helse skal følge opp landsmøtevedtaket. Arbeidsgruppen skal møtes 17. og 18. mars.

I begynnelsen av mars ble det dannet et nytt informasjonsteam i Mental Helse. Målet for det nye informasjonsteamet er å fortsette det gode arbeidet med å sette Mental Helse sine politiske saker på dagsorden og påse at medlemmenes erfaringer blir formidlet til flest mulig.

Helsedirektoratet har foreslått å legge ned det nasjonale prosjektet Psykisk Helse i Skolen og videreføre dette arbeidet gjennom de Regionale Barne- og Ungdomspsykiatriske sentra (R-BUP). I Stortingets spørretime onsdag 9.mars vil Bent Høie, leder for Stortingets Helse – og omsorgskomite, stille Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen spørsmål om hva årsaken er til at Psykisk Helse i Skolen ikke videreføres som permanent ordning.

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Velkommen til arkivet.

Her kan du finne frem til tidligere nyheter fra Mental Helse, sortert på årstall. Du kan også søke på spesifikke emner i søkefeltet øverst til høyre.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-Likeverd, åpenhet og respekt er Mental Helses verdier, og mitt inntrykk er at de holdes høyt. Disse skal vi leve etter og dette skal vi bli målt på, sa Bjørn Lydersen, som hadde sin første dag på jobben som generalsekretær for Mental Helse mandag.

I slutten av mai skal lovutvalget som utreder regler om tvang innen psykisk helsevern legge frem sin rapport etter ett års arbeid. I den oppsummerende fasen ønsket lovutvalgets leder, advokat Kari Paulsrud å møte Mental Helse for å få større kjennskap til organisasjonens argumentasjon for å fjerne lov om psykisk helsevern.

Fra 1. februar tilbyr Nordfjord psykiatrisenter polikliniske tjenester uten ventetid. Alle pasienter med henvisning får time innen 24 timer. - Vi er strålende fornøyd. Nå håper jeg resten av landet følger etter, sier Solfrid Lillebø i Mental Helse Sogn & Fjordane.

-Vi er glade for mange av anbefalingene i den nye rapporten til Folkehelseinstituttet, særlig de primærforebyggende tiltakene. Disse er helt i tråd med Mental Helses sosialpolitiske handlingsprogram for de neste årene, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

-Jeg gleder meg til å komme tilbake på psykisk helsefeltet, sier Bjørn Lydersen, som nylig takket ja til jobben som generalsekretær i Mental Helse. Lydersen jobbet i 2008-09 i et vikariat som generalsekretær i Rådet for psykisk helse og driver nå sin egen virksomhet.

Etterspørselen etter Mental Helses undervisningsprogram venn1 er så stor at medarbeiderstaben må økes, sier prosjektleder Rune Helland. Det arrangeres derfor en ny skoleringssamling for ungdomskontakter 4-6 februar i Oslo.

En god dialog, men høy temperatur og ulik argumentasjon preget høringsmøte i Oslo om lovning rundt tvang. -Nå trenger vi innspill fra dere for å konkludere, sa Kari Paulsrud, leder av lovutvalget som på oppdrag av regjeringen skal vurdere ulike sider ved lovverket på nytt. Lovutvalgets forslag til lovendring skal være ferdig 30. mai i år.

Mental Helse er avhengig av politikere for å ha et økonomisk grunnlag å drive organisasjonen på. Men politikere er også avhengige av erfaringskompetansen som Mental Helse har for å gjøre de gode politiske valg.

- Rapporten er alvorlig, og vi har en stor jobb foran oss. Vi trenger innspill fra brukerne for å bli bedre, sier kommunikasjonssjef Margareth Langebro i Helse Fonna.

Pressekontakt

- Politisk rådgiver og informasjonsleder

48 00 60 50

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.