Kurs

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Vi skal ha en god og bærekraftig utvikling til beste for medlemmene og for å nå våre mål. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. På denne siden legger vi ut nyheter om kurs og opplæring i organisasjonen.

Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis. Når lagene driver kursvirksomhet i forbindelse med planlegging av årsmøter, medlems- eller temamøter, eller som enkeltstående kurs, gir dette økt kunnskap og mestring for deltakerne.

Mental Helse har vedtaksfestet at hvert fylke skal velge en studieleder. Studielederen har en viktig rolle som pådriver for kursaktiviteten i fylkeslaget, men skal også være en ressursperson for lokallagene i studiearbeidet.

I denne mappen ligger informasjon om studieledersamlinger i Mental Helse.

Her legges alle studieplaner som Mental Helse har fått godkjent av Funkis. I tillegg er her lenke til alle studieplanene i Funkis.

Det er obligatorisk å dele ut kursbevis i etterkant av et kurs og få deltakerne til å evaluere kurset. Her er Mental Helse sine egne forslag til skjema og kursbevismal.

Vi får stadig flere webbaserte verktøy som brukes i drift av organisasjonen. Her vil vi samle opplæringsmateriell som skal gjøre det lett å finne veiledning både for medlemmer, lokal- og fylkeslag. 

Det finnes en del regler som må oppfylles for at en studieaktivitet skal kunne registreres som et kurs. I denne mappen ligger en lang artikkel med alle grunnleggende regler samt arbeidsgangen i kursplanlegging og -registrering. Her er også tips om å velge gode kursnavn og lenke til en god huskeliste.

 I KursAdmin registrerer vi kursene våre inn til studieforbundet Funkis.Systemet har gode muligheter for å holde orden på antall kurs, deltakere, økonomi osv., og er praktisk i bruk.

KUPP er et fagutvalg som skal rette fokus på opplæringsarbeidet i Mental Helse slik at medlemmer og deltakere på kurs i organisasjonen kan få mulighet til å øke sin kompetanse både innenfor områdene organisasjonskunnskap og egen helse.

Opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Retningslinjer for studieledere

Å være ny studieleder i et fylkes- eller lokallag, kan by på utfordringer. Retningslinjene som Mental Helse har laget kan hjelpe deg. Les mer og last ned retningslinjene her.

Kontaktperson for kurs- og opplæringsutvalget

Registrer kursaktivitet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.