Kurs

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Vi skal ha en god og bærekraftig utvikling til beste for medlemmene og for å nå våre mål. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. På denne siden legger vi ut nyheter om kurs og opplæring i organisasjonen.

Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis. Når lagene driver kursvirksomhet i forbindelse med planlegging av årsmøter, medlems eller temamøter, eller som enkeltstående kurs, gir dette økt kunnskap og læring for deltakerne.

Mental Helse har vedtaksfestet at hvert fylke skal velge en studieleder. Studielederen har en viktig rolle som pådriver for kursaktiviteten i fylkeslaget, men skal også være en ressursperson for lokallagene i studiearbeidet.

I denne mappen ligger informasjon om samlinger som har vært og kommende samlinger for studieledere.

Det er en del vilkår for at en studieaktivitet skal kunne registreres som et kurs. I denne mappen ligger grunnleggende ting om regler og arbeidsgang i studiearbeidet samt nyttige tips om gode kursnavn og evaluering av kurs.

 I KursAdmin registrerer vi kursene våre inn til studieforbundet Funkis.Systemet har gode muligheter for å holde orden på antall kurs, deltakere, økonomi osv., og er praktisk i bruk.

KUPP har som hovedoppgave å tilrettelegge opplæringsvirksomheten i Mental Helse.

Å registrere kurs til Funkis, utløser tilskudd.

Retningslinjer for studieledere

Å være ny studieleder i et fylkes- eller lokallag, kan by på utfordringer. Retningslinjene som Mental Helse har laget kan hjelpe deg. Les mer og last ned retningslinjene her.

Kontaktperson for kurs- og opplæringsutvalget

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.