Trøndelag

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet blir i år på Snåsa hotell, og dato er lørdag 07.04.2018. Vi starter kl. 10.00

For å være stemmeberettiget, og valgbar til styreverv, må kontingenten for 2018 være betalt. Ved nylig innbetaling, ta med kvittering fra nettbank. Mental Helse Ungdom er også invitert, og de som har betalt tilleggskontingent til hovedorganisasjonen, er stemmeberettiget til vårt årsmøte.

Saksliste i henhold til vedtektene:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

1)         Navnefortegnelse av fremmøtte

2)         Valg av møteleder og sekretær

3)         Valg av to protokollunderskrivere

4)         Valg av tellekorps på tre medlemmer

Sak 2. Årsberetning og revisjon

1)         Årsberetning 2017

2)         Regnskap, og revisjonsberetning, 2017

Sak 3. Innkomne saker i henhold til § 18.4

Sak 4. Handlingsplan 2018

Sak 5. Budsjett 2018

Sak 6. Valg

1)         Valg av fylkesstyremedlemmer

2)         Valg av to vararepresentanter til Ledermøtet

5)         Valg av to delegater, med vara, til Landsmøtet

4)         Valg av valgkomite på tre medlemmer, samt vara

Orientering om tidsfrister i henhold til § 18.3 og § 18.4:

1) Saksliste og orientering om tidsfrister skal være gjort kjent senest seks uker før årsmøtet. Dvs innen 23.02.18.

2) Innkalling med saksliste og orientering om tidsfrister, gjøres kjent via hjemmesiden, Facebook-siden, mail til alle lokallag og sms til alle ledere. Fås også tilsendt ved henvendelse til fylkeskontoret.

3) Regnskap og årsberetning for 2017, samt valgkomitéens innstilling, skal være tilgjengelig minimum to uker før årsmøtet. Dvs innen 23.03. Dette gjøres tilgjengelig på samme måte som innkallingen m.m i pkt 2. Fås også tilsendt ved henvendelse til fylkeskontoret.

4) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må i henhold til vedtektene § 18.3 sendes fylkesstyret senest fire uker før årsmøtet. Dvs innen 09.03.18.

Annen informasjon

Det vil i forkant av selve årsmøtet bli en kursdel. Programmet er ikke helt avklart, men det vil i stor grad dreie seg om praktisk styrearbeid. Vi starter kl. 10., og regner med å være ferdige til kl. 17. Det vil bli servert lunsj, og evt kaffepauser ved behov. Selve årsmøtedagen er gratis for de påmeldte, men om noen ønsker overnatting fra fredag til lørdag, må de/lokallaget dekke dette. Gi beskjed om dere ønsker overnatting ved påmelding.

Påmeldingsfrist blir 20.03.18. Tidlig påmeldingsfrist siden påsken kommer i mellom. Påmelding sendes eller ring 992 35 100 (tirsdag og torsdag).

Ta kontakt med fylkeskontoret om det er noe dere lurer på.

 

Steinkjer, 15.02.18

 

Med hilsen

Aage Haukø

fylkesleder

Organisasjonsrådgivere

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder 

940 93 662

Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. 

901 02 844

Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland 

976 86 279

Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

00 39 492

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Velferdsmidler 2019 / rapportering 2018

Frist for søknad og rapportering er 15. mars. Bruk disse skjemaene:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.