Trøndelag

Hvordan møter hjelpeapparatet selvskading?

Når vi velger å påføre oss selv smerte; hvordan reagerer menneskene rundt oss da?

Mental Helse Trondheim ønsker å formidle kontakt mellom Camilla Salvesen, som er student ved NTNU, og du som har skadet deg selv, og møtt helsepersonell etterpå. Camilla ønsker å skrive om hvordan du oppfattet hjelpen du fikk, og å fokusere på at vi kan lære noe av erfaringene dine; slik at vi gi bedre hjelp i framtiden.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om selvskading

 

Har du møtt helsepersonell i sitasjoner der du har selvskadet? Jeg ønsker å finne ut mer om både gode og dårlige møter med helsepersonell i forbindelse med selvskading. Møtene jeg er interessert i er slike som skjer i direkte tilknytning til selvskadingen, f.eks. ved legevakt, under innleggelse eller ved annen oppfølging der en ikke nødvendigvis møter noen en er trygg på fra før. Jeg vil gjennomføre individuelle intervjuer med de som har erfaring med slike møter fra et brukerperspektiv. Intervjuene gjennomføres i forbindelse med min hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi på NTNU.

Ved å delta i prosjektet bidrar du til forskning som kan gi helsepersonell nyttig innsikt i hvordan de på best mulig måte kan møte mennesker som selvskader. For å være deltaker i prosjektet må du være 18 år eller eldre, og bosatt i Trondheim eller omegn. Alt skriftlig materiale vil anonymiseres slik at du som deltaker ikke skal kunne gjenkjennes. Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Som takk for hjelpen vil alle som deltar få et Midtbygavekort på 200 kr.

Om du ønsker mer informasjon, har spørsmål om prosjektet, og/eller ønsker å være deltaker, ta kontakt med

Camilla Salvesen på mail: eller telefon: 90844370

Mental Helse Trondheim

Mental Helse er en interesseorganisasjon for de som møter, eller har hatt et møte med, utfordringer i livet .

* Vi er opptatt av at alle mennesker har en psykisk helse det er viktig å ta vare på.

* Vi vil skape en dialog med representanter for behandlingsapparatet, for at de skal kunne møte pasienten/brukeren på en bedre måte.

* Vi vil lage en arena hvor brukerrepresentanter kan møte pasienter/brukere av dagens tjenester.

Mental Helse Trondheim vil bidra til at ordet "brukermedvirkning" får innhold, og at det gir mening i forhold til å bedre helsetjenester. Vi arbeider for økt brukermedvirkning og skolering av brukermedvirkere. 

Vi har temamøter, medlemsmøter, arrangerer kurs, går på tur sammen, og vi har et treffsted som er åpent for alle.
Møtet med medlemmer, og andre som ønsker å ta kontakt med oss, er alltid den viktigste delen i arbeidet vårt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.