Trøndelag

Mental Helse Trondheim

Mental Helse Trondheim ble stiftet  29.01.87. Vi benytter lokaler i 2.etg  Kjøpmannsgata 5. 

  

Vi vil bli møtt på en bedre måte i det offentlige tjenesteapparatet!

Mental Helse Trondheim vil bruke mandagene framover til å synliggjøre svakheter og styrker ved den offentlige forvaltningen i Trondheim, Trøndelag og Norge
Se artikler og innlegg ellers på siden.

Arena for erfaringer og brukermedvirkning
mandag fra kl.18:00

Vi deler erfaringer!
Erfaringer i livet...
Har du erfaring fra hjelpeapparatet?
Har du opplevd å få god hjelp?
Hvordan blir du møtt av de som kan/skal hjelpe deg?
Har du tanker om at noe kan gjøres bedre?

Hva kan Mental Helse gjøre med tilbakemeldingene?
Hva kan Mental Helse Trondheim gjøre for deg?
Hva kan du gjøre for Mental Helse Trondheim?
Hva kan vi sammen gjøre for å få et bedre helsevesen?

Treffsted
tirsdag kl.13:00 – 20:00
onsdag kl.16:00 - 20:00
lørdag kl.13:00 – 20:00
søndag kl.13:00 - 20:00

Fotokurs
Starter nytt kurs snart!

Kurs i bruk av kart og kompass
Vi starter nye kurs (ta kontakt)

Tur i nærområdene til Trondheim
Vi har startet med å gå tur marka på torsdager.
Ring eller skriv noen ord om dine ønsker om gå sammen med oss.

Mental helse Trondheim ønsker å gjøre noe for å forbedre de tjenestene mange av oss er avhengige av. Hjelpeapparatet har på mange områder utviklet en praksis som ikke er hensiktsmessig, av og til rett og slett krenkende og ødeleggende i forhold til aktiv deltakelse i samfunnet. Noen etater styrer etter regler som er utdaterte, eller til og med diskriminerende. Dette er det på tide å gjøre noe med.

Vi har hatt vinter en stund nå, og likevel vi på veg mot lysere tider. Hver dag som går, kan vi se fram til lengre tid med lys dag. Isen vil nok være en del av hverdagen vår fortsatt en tid, men snart...

Da skriver vi 2019.
Vi håper at året 2019 blir bedre, enn de årene som har godt.
Ønsker lykke til med det som skal gjøres, og vi hjelper hverandre om det trengs. Vi er uansett sammen, og støtter hverandre.

Mental Helse Trondheim vil ha åpent i jula 2018. Vi kan gjøre det trivelig for hverandre i jula.

Lørdag åpner vi kl.13:00

Vi har mange måter vi kan gjøre helsetjenestene bedre på. Brukermedvirkning har etter hvert blitt lovpålagt, men holdninger og praksis er vanskelig å endre.

Les om erfaringsmedarbeider/erfaringkonsulent under "Del med oss" på siden vår.

Styret for Mental Helse Trondheim har bestemt seg for å oppdatere åpningstidene for treffstedet. Vi ønsker at treffstedet skal være tilgjengelig for deg, og du er velkommen til å gi oss tilbakemelding med dine ønsker og behov.

I forbindelse med kurs i bruk av kart og kompass, begynte vi å gå turer i skogsterrenget rett ovenfor Byåsen butikksenter.

Nidaros engasjerer foredragsholdere med forskjellige tema i 2019

Følg med på kartet så vet du hvor du er.

Mental Helse Trondheim har startet kurs i bruk av kart og kompass. Flere kurs startes utover sommeren!

Formålet med kurset er; at du som er ukjent med både kart og kompass, skal være i stand til å bevege deg i ukjent terreng, uten å gå deg bort.

Forkunnskaper er ikke nødvendig. Er du interessert i å lære, kan du delta.

Påmelding:
ring eller send tekstmelding;
tlf. 465 11 909
skriv en e-post:
trondheim@mentalhelse.no

Fotografering

Videregående:

Vil du lære mer om fotografering?

Lær deg å bruke lysforholdene til din fordel

Oppdag lyssetting

Varier dybdeskarphet

Velg utsnitt

Bestem avstand fra motivet

Vær bevisst på bakgrunnen

Lær å bruke bilderedigeringsprogram

 Oppstart:       26.juni 2018

Oppmøte:      Kjøpmannsgata 5

Her kan du laste ned den seneste versjonen av brosjyre og plakat om Mental Helse i Trondheim.

Årsmøtet 2018 vedtok enstemmig å innkalle til nytt årsmøte lørdag 28.april kl.15:00

Mental Helse Trondheim har alle år innkalt til årsmøtet pr post til alle medlemmene. Dette ble ikke gjort i år, og vi fikk tilbakemelding fra noen av våre medlemmer på at dette var beklagelig. Årsmøtet var annonsert på hjemmesiden og via facebook. Styret for Mental Helse Trondheim valgte å legge fram for årsmøtet et forslag om innkalling til ekstraordinært årsmøte, slak at medlemmene kunne bli informert gjennom brev. De som møtte opp til det ordinære årsmøtet, mente at dette var et fornuftig valg.

Styrene i Mental Helse Sør-Trøndelag og Mental Helse Nord-Trøndelag har forberedt sammenslåing av de 2 fylkeslagene til 1 fylkeslag; Mental Helse Trøndelag. Prosessen mot opprettelsen av ett fylkeslag for Mental Helse i Trøndelag kan bli godkjent på de to fylkeslagenes årsmøter. Som medlem i Mental Helse har du anledning til å engasjere deg og delta i denne prosessen. Underlagene for prosessen kan du hente fra vedleggene nedenfor. Årsmøtet for Mental Helse Sør-Trøndelag vil holdes 20.mars

Så ble det noen varme dager i Trondheim etter hvert i år også.

Da gjør det bare godt om det blåser litt.

Ved Psykologisk Institutt NTNU er det startet en studie, som skal se på bruk av tvang i psykisk helsevern på bredt grunnlag. Tanken med studien er å utforske ulike perspektiver på erfaringer med tvungen psykisk helsevern (TPH).

Har du erfaring med beltelegging, tvangsmedisinering, isolering, fastholding, eller innleggelse med henvisning til tvangsparagrafer i loven, er du invitert til å fortelle om dine opplevelser rundt dette.

Ferietid kan være utfordrende for mange. Kanskje spesielt for de som er litt ensom i utgangspunktet. Alle de som vi ellers er i kontakt med skal reise bort etter tur, og vi blir stående mer alene enn ellers i året.

Mental Helse Trondheim har åpent treffsted i hele sommer. Vi starter fotokurs, vi vil tilby mennesker å komme seg ut på tur. Og vi vil tilby deg å lære deg å bruke kart og kompass. Møt opp i Kjøpmannsgata 5 tirsdag mellom 11:00 og 21:00, eller ta kontakt på telefon eller e-post.

Mental Helse Trondheim får henvendelse fra mennesker fra NTNU som ønsker å undersøke bruken av tvangselementer i behandling av mennesker i kontakten med psykiatrien innen helsevesenet

Du vil lære deg å bruke blenderåpning, lukkertid, brennvidde, bildevinkel og fokusering for å få det bildet du vil ha.

De fleste kameraer er i dag utstyrt med en liten prosessor som bruker kameraets innstillinger basert på en database av tidligere tatte bilder. Kameraet stiller seg selv inn, basert på en antakelse om hvilken type bilde du er i ferd med å ta. I de fleste tilfellene blir du fornøyd med resultatet, men enkelte ganger vil du oppleve at du ikke får det bilde du ønsker; samme hvor mange ganger du prøver.

Meld din interesse i løpet av juni, så starter vi torsdag 6.juli kl.18:00, eller lørdag 8.juli kl.12:00.

Mobiltelefonen er blitt en fast følgesvenn for de fleste av oss. Vi bruker den til det meste, og vi er nesten blitt avhengig av den. Det er blitt vanlig å bruke ”smarttelefoner”, med funksjoner som datamaskiner ikke hadde for bare 15 år siden.

Tirsdag 28.mars kl 18.00 var det spesialvisning av dokumentarfilmen: "DØDSÅRSAK:UKJENT" . Regissør Anniken Hoel var tilstede i Nova kinosenter, hun fikk kommentarer på filmen og svarte på spørsmål etter visingen. Filmen har ordinær premiære fredag, og vi håper at mange får anledning til å se den.

Kontaktinfo

Leder:
Dag Øivind Antonsen
mob.: 958 36 607

Postadresse:
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim
e-post:
Mob.tlf.: 465 11 909

Org.nr.: 983 569 730
Kontonr.: 1503 48 78134

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 5

Medlemmer i Styret:

Dag Øivind Antonsen (leder)
John Jakobsen (nestleder)
Jan Tore Svartrapmo (kasserer)
Terje Wiken
Janne K. S. Lauve
Astrid Manstad
Tinca Amza (vara)
Evald Johansen (vara)

Organisasjonsrådgiver:
 
976 86 279 

Medlemskap:
http://www.mentalhelse.no/bli-medlem 

Mental Helse Trondheim

Mental Helse er en interesseorganisasjon for de som møter, eller har hatt et møte med, utfordringer i livet .

* Vi er opptatt av at alle mennesker har en psykisk helse det er viktig å ta vare på.

* Vi vil skape en dialog med representanter for behandlingsapparatet, for at de skal kunne møte pasienten/brukeren på en bedre måte.

* Vi vil lage en arena hvor brukerrepresentanter kan møte pasienter/brukere av dagens tjenester.

Mental Helse Trondheim vil bidra til at ordet "brukermedvirkning" får innhold, og at det gir mening i forhold til å bedre helsetjenester. Vi arbeider for økt brukermedvirkning og skolering av brukermedvirkere. 

Vi har temamøter, medlemsmøter, arrangerer kurs, går på tur sammen, og vi har et treffsted som er åpent for alle.
Møtet med medlemmer, og andre som ønsker å ta kontakt med oss, er alltid den viktigste delen i arbeidet vårt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.