Trøndelag

Mental Helse Trondheim

Mental Helse Trondheim ble stiftet  29.01.87. Vi benytter lokaler i 2.etg  Kjøpmannsgata 5. 

  

Vi vil bli møtt på en bedre måte i det offentlige tjenesteapparatet!

Mental Helse Trondheim vil bruke mandagene framover til å synliggjøre svakheter og styrker ved den offentlige forvaltningen i Trondheim, Trøndelag og Norge
Se artikler og innlegg under "del med oss"

Arena for erfaringer og brukermedvirkning
mandag fra kl.18:00

Vi deler erfaringer!
Erfaringer i livet...
Har du erfaring fra hjelpeapparatet?
Har du opplevd å få god hjelp?
Hvordan blir du møtt av de som kan/skal hjelpe deg?
Har du tanker om at noe kan gjøres bedre?

Hva kan Mental Helse gjøre med tilbakemeldingene?
Hva kan Mental Helse Trondheim gjøre for deg?
Hva kan du gjøre for Mental Helse Trondheim?
Hva kan vi sammen gjøre for å få et bedre helsevesen?

Treffsted
tirsdag    kl.13:00 - 20:00
onsdag   kl.16:00 - 20:00
lørdag     kl.13:00 - 20:00
søndag   kl.13:00 - 20:00

Fotokurs
Starter nytt kurs snart!

Kurs i bruk av kart og kompass
Vi starter nye kurs (ta kontakt)

Tur i nærområdene til Trondheim
Vi har startet med å gå tur marka på torsdager.
Ring eller skriv noen ord om dine ønsker om gå sammen med oss.

Mental helse Trondheim ønsker å gjøre noe for å forbedre de tjenestene mange av oss er avhengige av. Hjelpeapparatet har på mange områder utviklet en praksis som ikke er hensiktsmessig, av og til rett og slett krenkende og ødeleggende i forhold til aktiv deltakelse i samfunnet. Noen etater styrer etter regler som er utdaterte, eller til og med diskriminerende. Dette er det på tide å gjøre noe med.

Vi har mange måter vi kan gjøre helsetjenestene bedre på. Brukermedvirkning har etter hvert blitt lovpålagt, men holdninger og praksis er vanskelig å endre.

Les om erfaringsmedarbeider/erfaringkonsulent under "Del med oss" på siden vår.

Her kan du laste ned den seneste versjonen av brosjyre og plakat om Mental Helse i Trondheim.

Er du bruker av en tjeneste,
er det naturlig at du får uttale deg om hvordan tjenesten virker

Mental Helse Trondheim har arena med brukermedvirkning som tema.
Vi møtes hver mandag kl.18:00

Brukeres erfaringer er verdt å høre på!

Kontaktinfo

Leder:
Dag Øivind Antonsen
mob.: 958 36 607

Postadresse:
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim
e-post:
Mob.tlf.: 465 11 909

Org.nr.: 983 569 730
Kontonr.: 1503 48 78134

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 5

Medlemmer i Styret:

Dag Øivind Antonsen (leder)
John Jakobsen (nestleder)
Jan Tore Svartrapmo (kasserer)
Terje Wiken
Janne K. S. Lauve
Astrid Manstad
Tinca Amza (vara)
Evald Johansen (vara)

Organisasjonsrådgiver:
 
976 86 279 

Medlemskap:
http://www.mentalhelse.no/bli-medlem 

Mental Helse Trondheim

Mental Helse er en interesseorganisasjon for de som møter, eller har hatt et møte med, utfordringer i livet .

* Vi er opptatt av at alle mennesker har en psykisk helse det er viktig å ta vare på.

* Vi vil skape en dialog med representanter for behandlingsapparatet, for at de skal kunne møte pasienten/brukeren på en bedre måte.

* Vi vil lage en arena hvor brukerrepresentanter kan møte pasienter/brukere av dagens tjenester.

Mental Helse Trondheim vil bidra til at ordet "brukermedvirkning" får innhold, og at det gir mening i forhold til å bedre helsetjenester. Vi arbeider for økt brukermedvirkning og skolering av brukermedvirkere. 

Vi har temamøter, medlemsmøter, arrangerer kurs, går på tur sammen, og vi har et treffsted som er åpent for alle.
Møtet med medlemmer, og andre som ønsker å ta kontakt med oss, er alltid den viktigste delen i arbeidet vårt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.