Trøndelag

Mental Helse Trøndelag

Mental Helse Trøndelag ble en realitet gjennom sammenslåing av våre to fylkeslag i Trøndelag. Fylkeslaget har kontor på Steinkjer, samlokalisert sammen med FFO og andre interesseorganisasjoner. Fylkesstyret har ansatt en sekretær i 50% stilling som har arbeidsdager på kontoret tirsdager og torsdager fra kl. 09:00-16:00.(tirsdag i partallsuker 9.00-13.30) Telefon-tid: kl. 09.00-13.30 tirsdag og kl. 09.00-16.00 torsdag. 

Fylkeskontoret har sommerstengt fra 29.juni til 3.august.
Dersom noe haster kan fylkesleder Aage Haukø kontaktes.
Fylkeslaget og sekretæren ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en deilig sommer og vel møtt til en spennende og aktiv høst!

Med bakgrunn i manglende spesialistkompetanse som årsak til nedleggelse av sengeposten og ikke økonomi, mener kommunene i Ytre Namdal at Helse Nord-Trøndelag fullfinaniserer pilotprosjektet med kommunal drift av DPS Kolvereid.

Tre representanter fra Mental Helse stilte på valgdebattmøte i Steinkjer i regi av FFO Nord-Trøndelag.
En lokallagsleder, en ungdomsrepresentant og nestlederen i fylkeslaget hadde forberedt seg med spørsmål som på forhånd var sendt panelet fra de ulike partiene. 

Randi Røvik, valgt til årets ildsjel av Mental Helse, har sendt brev til styret i Helse Nord-Trøndelag angående sengeposten på DPS Kolvereid. 

Korprosjektet Syng deg friskere går snart mot slutten og undertegnede overvar en øvelse der ca 20 personer fikk kyndig veiledning i stemme- og pusteteknikk før de begynte med sangene de har øvd på siden april.

Mental Helse Nord-Trøndelag har to dagers styreseminar på Quality Hotell på Stjørdal. 
Første dagen er viet tema "Styret som team". 

Randi Røvik, fra MH Nærøy og Vikna, har vunnet årets ildsjelpris av Mental Helse. Den har hun fått for sitt engasjement for å beholde sengeposten på DPS Kolvereid og for sitt brukerfokus i sine verv og oppgaver hun har og har hatt i Mental Helse. At prisen går til Randi er vel fortjent og Mental Helse Nord-Trøndelag er stolte over måten Randi representerer organisasjonen på. Gratulerer til en verdig vinner!

Kafé Frivillig i Stjørdal startet opp i november 2014 som et samarbeid mellom Frivilligsentralen,Yngre Sanitet, Røde Kors og Mental Helse. Organisasjonene veksler mellom å ha ansvar for kafeen, som er åpen hver tirsdag fra kl.17:00-20:00. Da undertegnede var innom var det Mental Helse som var ansvarlig kaféverter. "Dette er et svært positivt tiltak som besøkes jevnt av både medlemmer av organisasjonene og andre som setter pris på et varmt og billig måltid eller en kaffe og en god prat." sier kaféverten.

Regionrådet for Mental Helse i Midt Norge var samlet til dialog og erfaringsutveksling på Stjørdal 23. og 24.april.
Rådet består av leder og nestleder i de tre fylkeslagene; Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, i tillegg til regionsekretæren.

Etter to flotte konferansendager innen rus og psykisk helse, er leder i Mental Helse Nord-Trøndelag inspirert til å invitere lokallagene og andre interesserte til en fagdag innen emnet.

Ruskonferansen med 650 deltakere fra hele landet åpnet i Trondheim tirsdag med mange flotte foredrag. Blant dem var Thorvald Stoltenberg som poengterte sterkt om aldri å gi opp håpet. "Du må være stolt av sønnen din Jens, sier mange til meg". "Jeg er like stolt av min datter Ninni som kom ut av rusavhengigheten etter 10 år." sa Stoltenberg. Han avsluttet innlegget sitt med å sitere Mandela da han spurte hvordan han greide 26 år på fangeøya: "Uten håpet kommer vi aldri i mål!" 

I år er det ikke egen dialogkonferanse i Nord-Trøndelag for Verdensdagen for psykisk helse. Derfor har Mental Helse Grong tatt på seg å koordinere og arrangere egen konferansen. Dialogkonferansens program vil være som i de øvrige konferansene og prosjektleder Rikke Philippi vil være tilstede for informasjon og gi råd og tips til deltakerne.

Påmeldingen skjer elektronisk som for de øvrige konferansestedene.

Stedet er Grong Menighetshus, 28.april kl.10:00-14:30

Årsmøtehelga ble avviklet i strålende solskinn på Snåsa Hotell 14.-15.mars.

Fylkeslagets leder Aage Haukø ønsket 44 personer velkommen til kursdag på lørdag der tema var brukermedvirkning i ulike sammenhenger, samt motivasjon og studiearbeid som lokallagsaktivitet.

Et nytt lokallag er opprettet helt nordøst i Nord-Trøndelag i kommunen Røyrvik.

Fylkeslaget ønsker lokallaget lykke til og ser frem til et nært og positivt samarbeid med styret.

Høyskolen i Levanger (HiNT) starter opp et prosjekt "Korsang og psykisk helse" der man vil undersøke hva korsang kan bety for velvære og mestring når hverdagslivet er vanskelig på grunn av psykisk helseplager.

Mental Helse Nord-Trøndelag har den glede å invitere til kurs og årsmøte 14.-15.mars på Snåsa Hotell.

Kurset starter lørdag kl.10:30 og inneholder mange spennende tema. Blant annet får vi høre hvordan Snåsa Kommune arbeider innen psykisk helse og rus, politikerrollen eller ombudsrollen inn i planarbeidet i kommunen. Rådgiver fra Helse Midt Norge vil orientere om tilrettelegging, krav og forventninger som brukerrepresentant i foretaket. 

Mental Helse by nitrodeal" id="_GPLITA_0">Nord-Trøndelag har den glede å invitere til kurs og årsmøte på Snåsa by nitrodeal" id="_GPLITA_1">Hotell 14.-15.mars 2015.

Kurset starter kl.10:30 lørdag og har et variert program; presentasjon av en kommunes by nitrodeal" id="_GPLITA_4">satsing innen psykisk helsearbeid, politikerrollen i kommnens planarbeid, Helse Midt Norges forventninger og krav til brukerrepresentantrollen, lokallagsaktivitet mm. Fylkesstyret håper mange av fylkets medlemmer kommer til en spennende, givende og sosial helg på Snåsa. 

Rundt 90 personer benket seg i samfunnshuset i Kolvereid 4.desember da Mental Helse NT inviterte til paneldebatt om sengeposten på DPS Kolvereid.
I panelet var det utenom adm.direktør Arne Flaat i Helse NT, fire ordførere, helse- og omsorgssjef i Vikna, klinikkleder Kathinka Meirik og leder i MHNT Aage Haukø.

NAV Nord-Trøndelag inviterte til informasjonmøte om NY uføretrygd kombinert med arbeid på Statens Hus torsdag 27.november.
De nye bestemmelsene gjelder fra 1.januar 2015. Ifølge NAV vil den nye ordningen gi mer fleksibilitet og nye muligheter for den enkelte å kombinere arbeid og trygd.

er ord for brukerinnlegget til Bente Vinsetmo under fagdagene på hhv DPS Stjørdal og Sykehuset Namsos. Tema for fagdagen var «Å leve med vold og traumer».
 Bente snakket om sine erfaringer om det å leve med vold og traumer i barndommen. Det gjorde et sterkt inntrykk på de mange fremmøtte. 

Kontaktinfo

Leder:
Veronika Kjesbu 
mob.: 906 63 899

Nestleder:
Anna Elise Opheim
mob.: 920 30 361

E-post:

Telf.: 992 35 100
Fylkessekretær: Kristine Bjoner

Postadresse:
Sjøfartsgata 3,
7714 Steinkjer 

Org.nr.: 
987 588 802
Kontonr.: 
4400 237 4622

Organisasjonsrådgiver:
 
976 86 279

Lokallagsnyheter

Organisasjonsrådgivere

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder 

940 93 662

Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. 

901 02 844

Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland 

976 86 279

Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

00 39 492

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Velferdsmidler 2019 / rapportering 2018

Frist for søknad og rapportering er 15. mars. Bruk disse skjemaene:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.