Sør-Trøndelag

Sammenslåing av fylkeslagene

Som et ledd i sammenslåingen av fylkene har flere frivillige og veldedige organisasjoner valgt å gå sammen til en felles enhet. Dette gjelder også våre to fylkeslag i Mental Helse.

Det er flere grunner til å foreta en slik sammenslåing. Det er for det første nødvendig å tilpasse seg den nye forvaltningsstrukturen. Det er også forventet at det vil komme endringer med tanke på økonomiske bevilgninger i  årene fremover. For å planlegge og forberede denne prosessen  har det vært nedsatt et utvalg bestående av styreleder og nestleder i Mental Helse Sør-Trøndelag og Mental Helse Nord-Trøndelag. Det har siden i fjor høst vært invitert til fire lokallagssamlinger der det har vært orientert om situasjonen samt anledning til å diskutere løsninger med medlemmene.

Begge fylkeslagene vedtok på sine ordinære årsmøter våren 2018 å gå inn for sammenslåing.Dette må imidlertid vedtas i to påfølgende årsmøter,det vil si på et ordinært og et ekstraordinært årsmøte. Det ble også vedtatt å innføre delegatordning, noe som betyr at lokallagene skal  stille med et gitt antall  egne valgte delegater. Det er kun delegater i Mental Helse og fra våre to fylkeslag som har rett til å fremme forslag,tale eller avgi stemmer.

Den 24.november 2018 avholdes de ekstraordinære årsmøtene for begge lagene i Stjørdal.Går dette som planlagt vil det samme dag avholdes et konstituerende årsmøte med valg av styret i det nye fylkeslaget Mental Helse Trøndelag. Fra 01.januar 2019 vil dette formelt være i drift.

 Det vil etterhvert som ting kommer på plass sendes ut informasjon til medlemmene når det gjelder praktiske og juridiske endinger vedr sammenslåingen.

Organisasjonsrådgivere

Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no 

Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

901 02 844

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

976 86 279

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Rapportering av velferdsmidler 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.