Sør-Trøndelag

Hvordan kan vi best forebygge selvmord?

Kan vi gjøre noe for å hjelpe mennesker som ser livet vanskelig å leve?

Doktorgradsstipendiat Kristin Espeland ønsker å se på hva samfunnet kan gjøre for mennesker som ønsker å avslutte livet, og å finne årsakene til at statlig innsats for å forebygge selvmord ikke har ført til nedgang i antall dødsfall.

Vil du delta i forskningsprosjektet

«Hvordan kan vi best forebygge selvmord?»

 

I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil. Hensikten med studien er å bidra til å finne svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang og hva som nå bør gjøres i det selvmordsforebyggende arbeidet for å få antall selvmord ned.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med noen som har gjort selvmordsforsøk for 3-5 år siden, men som nå ikke er under behandling i psykisk helsevern. Du må ha mulighet til å gjøre intervjuet i Midt-Norge, Stavanger, Oslo, Bergen eller Tromsø. Du kan selv velge om du vil intervjues alene eller sammen med andre som har samme erfaring. Fokus vil være på dine refleksjoner rundt hva som kunne ha forebygget selvmordsforsøket ditt, hva som var viktig i din bedringsprosess etter selvmordsforsøket, samt dine refleksjoner rundt hvordan selvmord best kan forebygges.

Du kan når som helst og uten grunn trekke deg fra prosjektet. All informasjon som samles inn om deg vil bli behandlet konfidensielt og på en måte som gjør at det ikke er mulig å identifisere deg.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å delta, ta kontakt med:

Prosjektleder og doktorgradsstipendiat Kristin Espeland, telefon: 95708374, e-post: kristin.espeland@ntnu.no

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnr. 2016/2160, 13.01.2017.

Mental Helse Trondheim

Mental Helse er en interesseorganisasjon for de som møter, eller har hatt et møte med, utfordringer i livet .

* Vi er opptatt av at alle mennesker har en psykisk helse det er viktig å ta vare på.

* Vi vil skape en dialog med representanter for behandlingsapparatet, for at de skal kunne møte pasienten/brukeren på en bedre måte.

* Vi vil lage en arena hvor brukerrepresentanter kan møte pasienter/brukere av dagens tjenester.

Mental Helse Trondheim vil bidra til at ordet "brukermedvirkning" får innhold, og at det gir mening i forhold til å bedre helsetjenester. Vi arbeider for økt brukermedvirkning og skolering av brukermedvirkere. 

Vi har temamøter, medlemsmøter, arrangerer kurs, går på tur sammen, og vi har et treffsted som er åpent for alle.
Møtet med medlemmer, og andre som ønsker å ta kontakt med oss, er alltid den viktigste delen i arbeidet vårt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.