Sør-Trøndelag

Mental Helse Trondheim

Mental Helse Trondheim bruker lokaler i 2.etg  Kjøpmannsgata 5.

Treffsted
tirsdager kl.13:00 – 20:00
onsdager kl.16:00 - 20:00
lørdager kl.13:00 – 20:00
søndager kl.13:00 - 20:00

Arena for erfaringer og brukermedvirkning
mandager fra kl.18:00

Vi deler erfaringer!
Erfaringer i livet...
Har du erfaring fra hjelpeapparatet?
Har du opplevd å få god hjelp?
Hvordan blir du møtt av de som kan/skal hjelpe deg?
Har du tanker om at noe kan gjøres bedre?

Hva kan Mental Helse gjøre med tilbakemeldingene?
Hva kan Mental Helse Trondheim gjøre for deg?
Hva skal vi Mental Helse Trondheim være?
Hva kan du gjøre for Mental Helse Trondheim?

Fotokurs
Starter nytt kurs snart!

Kurs i bruk av kart og kompass
Vi starter nye kurs (ta kontakt)

Tur i nærområdene til Trondheim
Vi har startet med å gå tur marka på torsdager.
Vi avtaler sted på tirsdag og møtes kl.17:00
Ring eller skriv noen ord om dine ønsker om gå sammen med oss.

”Opp og ned og i vater"

 

- En brukers erfaringer

Av Bjørn Erling Eggen

Vi har mange måter vi kan gjøre helsetjenestene bedre på. Brukermedvirkning har etter hvert blitt lovpålagt, men holdninger og praksis er vanskelig å endre.

Les om erfaringsmedarbeider/erfaringkonsulent under "Del med oss" på siden vår.

Styret for Mental Helse Trondheim har bestemt seg for å oppdatere åpningstidene for treffstedet. Vi ønsker at treffstedet skal være tilgjengelig for deg, og du er velkommen til å gi oss tilbakemelding med dine ønsker og behov.

LEVE sør i Trøndelag har i samarbeid med RVTS fått tilbud om en lukket filmvisning av filmen "Blindsone" onsdag 5. september. på Prinsen kino sal 2 (132 plasser) innslipp 17.45 - samtaler fra 19.30 -20.00. 

Konseptet er som følger: Vi inviterer åpent publikum til lukket visning, med påfølgende uformell mulighet for samtale med likemenn fra LEVE, fagpersoner fra RVTS og VIVAT samt frivillige fra Kirkens sos. 

I forbindelse med kurs i bruk av kart og kompass, begynte vi å gå turer i skogsterrenget rett ovenfor Byåsen butikksenter.

Nidaros engasjerer foredragsholdere med forskjellige tema utover høsten

Når vi velger å påføre oss selv smerte; hvordan reagerer menneskene rundt oss da?

Mental Helse Trondheim ønsker å formidle kontakt mellom Camilla Salvesen, som er student ved NTNU, og du som har skadet deg selv, og møtt helsepersonell etterpå. Camilla ønsker å skrive om hvordan du oppfattet hjelpen du fikk, og å fokusere på at vi kan lære noe av erfaringene dine; slik at vi gi bedre hjelp i framtiden.

Følg med på kartet så vet du hvor du er.

Mental Helse Trondheim har startet kurs i bruk av kart og kompass. Flere kurs startes utover sommeren!

Formålet med kurset er; at du som er ukjent med både kart og kompass, skal være i stand til å bevege deg i ukjent terreng, uten å gå deg bort.

Forkunnskaper er ikke nødvendig. Er du interessert i å lære, kan du delta.

Påmelding:
ring eller send tekstmelding;
tlf. 465 11 909
skriv en e-post:
trondheim@mentalhelse.no

Fotografering

Videregående:

Vil du lære mer om fotografering?

Lær deg å bruke lysforholdene til din fordel

Oppdag lyssetting

Varier dybdeskarphet

Velg utsnitt

Bestem avstand fra motivet

Vær bevisst på bakgrunnen

Lær å bruke bilderedigeringsprogram

 Oppstart:       26.juni 2018

Oppmøte:      Kjøpmannsgata 5

Her kan du laste ned den seneste versjonen av brosjyre og plakat om Mental Helse i Trondheim.

Årsmøtet 2018 vedtok enstemmig å innkalle til nytt årsmøte lørdag 28.april kl.15:00

Mental Helse Trondheim har alle år innkalt til årsmøtet pr post til alle medlemmene. Dette ble ikke gjort i år, og vi fikk tilbakemelding fra noen av våre medlemmer på at dette var beklagelig. Årsmøtet var annonsert på hjemmesiden og via facebook. Styret for Mental Helse Trondheim valgte å legge fram for årsmøtet et forslag om innkalling til ekstraordinært årsmøte, slak at medlemmene kunne bli informert gjennom brev. De som møtte opp til det ordinære årsmøtet, mente at dette var et fornuftig valg.

Autismeforeningen vil informere om autisme, og sin aktivitet på ”Batteriet” i Trondheim; Schultzgate 8. torsdag 22.februar kl.14:00-15:30. Påmeldingsfrist er satt til 19.februar.

Styrene i Mental Helse Sør-Trøndelag og Mental Helse Nord-Trøndelag har forberedt sammenslåing av de 2 fylkeslagene til 1 fylkeslag; Mental Helse Trøndelag. Prosessen mot opprettelsen av ett fylkeslag for Mental Helse i Trøndelag kan bli godkjent på de to fylkeslagenes årsmøter. Som medlem i Mental Helse har du anledning til å engasjere deg og delta i denne prosessen. Underlagene for prosessen kan du hente fra vedleggene nedenfor. Årsmøtet for Mental Helse Sør-Trøndelag vil holdes 20.mars

Nidaros DPS arrangerer kurs og foredrag for pårørende til pasienter i psykiatrien. Her er en oversikt over våren 2018.

Den som har erfaring med å bruke en tjeneste eller en vare, vet hvordan han/hun kan nyttegjøre seg tjenesten, eller varen. Den som produserer varen vil oftest være svært interessert i å få tilbakemeldinger som kan gjøre varen bedre. Vi som har brukt en tjeneste innenfor helsevesenet, har ofte vesentlig informasjon om hvordan vi blir møtt av hjelpeapparatet, og vil kunne gi gode råd i forhold til å utvikle helsetjenestene til det bedre.

Tilbakemeldinger er viktige for å få et bedre helsevesen!

Vil du være med på å formidle dine og andres erfaringer med hjelpeapparatet? 10.-11.mars tilbys det et kurs, som kan gjøre deg tryggere på hvordan du kan bidra!

Mental Helse Trondheim holder åpent treffsted 3 ganger i uken; tirsdag, lørdag og søndag.

 

Mental Helse Trondheim ønsker deg velkommen om du ønsker et sted å gå til, treffe/snakke med andre, eller fortelle noen av dine erfaringer. Treffestedet er åpent for alle, og vi er tydelig på at det skal være et rusfritt alternativ.

Mental Helse Trondheim vil også i år ha åpent treffsted i jul/nyttår, i Kjøpmannsgata 5.

Vi vil ha åpent alle dager, og vil gjerne at du som vil være med på å ta ansvar i denne forbindelsen tar kontakt med oss snarest mulig.

Kan vi gjøre noe for å hjelpe mennesker som ser livet vanskelig å leve?

Doktorgradsstipendiat Kristin Espeland ønsker å se på hva samfunnet kan gjøre for mennesker som ønsker å avslutte livet, og å finne årsakene til at statlig innsats for å forebygge selvmord ikke har ført til nedgang i antall dødsfall.

Kjenner du til "verdensdagen for psykisk helse". Det er opprettet verdensdager for mange tema og aktiviteter, men "verdendagen for psykisk helse" har vært av de mest kjente gjennom tidene. Vi ønsker å synliggjøre at alle har en psykisk helse, og at vi har god grunn til å ta vare på hele kroppen.

I år er det flere organisasjoner en noen gang, som er samlet om et omfattende program, som strekker seg over en ukes tid. Vi starter med en markering på torvet i Trondheim sentrum lørdag 7.oktober. Programmet kan du laste ned som pdf-fil her.

Blå Kors Kompasset, Trondheim Kino og Indie Film inviterer til førpremiere på filmen «Natta pappa henta oss» og samtale om temaet «barn som pårørende».

Dato: 04.10.2017

Tid: Kl. 18:00 – 20.00

Sted: Trondheim kino, Prinsen 3

Kontaktinfo

Mental Helse Trondheim
stiftet  29.01.87.

Postadresse:
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim
e-post:
Mob.tlf.: 465 11 909

Org.nr.: 983 569 730
Kontonr.: 1503 48 78134

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 5

Medlemmer i Styret:

Dag Øivind Antonsen (leder)
John Jakobsen (nestleder)
Jan Tore Svartrapmo (kasserer)
Terje Wiken
Janne K. S. Lauve
Astrid Manstad
Tinca Amza (vara)
Evald Johansen (vara)

Dag Øivind Antonsen, tlf: 958 36 607

Organisasjonsrådgiver:
 
976 86 279 

Medlemskap:
http://www.mentalhelse.no/bli-medlem 

Mental Helse Trondheim

Mental Helse er en interesseorganisasjon for de som møter, eller har hatt et møte med, utfordringer i livet .

* Vi er opptatt av at alle mennesker har en psykisk helse det er viktig å ta vare på.

* Vi vil skape en dialog med representanter for behandlingsapparatet, for at de skal kunne møte pasienten/brukeren på en bedre måte.

* Vi vil lage en arena hvor brukerrepresentanter kan møte pasienter/brukere av dagens tjenester.

Mental Helse Trondheim vil bidra til at ordet "brukermedvirkning" får innhold, og at det gir mening i forhold til å bedre helsetjenester. Vi arbeider for økt brukermedvirkning og skolering av brukermedvirkere. 

Vi har temamøter, medlemsmøter, arrangerer kurs, går på tur sammen, og vi har et treffsted som er åpent for alle.
Møtet med medlemmer, og andre som ønsker å ta kontakt med oss, er alltid den viktigste delen i arbeidet vårt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.