Sør-Trøndelag

Mental Helse Sør-Trøndelag

Mental Helse Sør-Trøndelag (MHST) ble stiftet i 1979.
Fylkeslaget holder til sentralt i Trondheim i Fjordgata 19. Det er ansatt fylkessekretær i 50 % stilling og telefonen er betjent hele uka i vanlig arbeidstid. Kontoret er bemannet hver onsdag mellom kl 09 og 15. Ta gjerne kontakt hvis det er ønske om å treffe oss andre dager i uka.

 

I høst arrangeres kurs som kan  kvalifisere deg innen forskning og brukermedvirkning.

I mars ble Cathrine Haltstrand ansatt som ny prosjektkoordinator i Mental Helse Sør-Trøndelag. Oppgavene er å tilrettelegge for at unge voksne skal kunne ha et sted å møtes i omgivelser som føles trygge. Et sted de kan være seg selv fullt ut og bli akseptert for den de er. Mange kommer tilbake uke etter uke for å prate, spille kort eller lage mat. Ifølge Cathrine sitter også galgenhumoren løst mellom veggene.

Her er en orientering i etterkant av årsmøtet og valg av nytt styre i MHST.

Mental Helse Sør-Trøndelag avholder sitt årsmøte på Thon Hotell Prinsen lørdag den 21.mars kl 1200. Det er bindende påmelding til årsmøtemiddagen som begynner kl 1800. Årsmøtepapirer er lagt ut på hjemmesiden under mappen Dokumenter. Vel møtt!

I to uker har skoleelev Hedda hatt praksisplass hos Mental Helse Sør-Trøndelag   i Fjordgata. Her har hun fulgt med på aktivitetene både på kvelds - og dagtid. Og hun synes hun har lært en hel del.

 Nå er det på`n igjen, om ikke med bare blanke ark så i alle fall med nytt pågangsmot.

Hvilke utfordringer møter lokallagene i sine kommuner? Hva kan fylkeslaget bidra med? Og hvordan kan lagene være til inspirasjon for hverandre?

Medlemsbladet Blækka har vært lagt på is ei god stund nå. Vi har fått spørsmål om det snart kommer et nytt nummer i posten. Bladet lager seg som kjent ikke selv, det trengs kreative og strukturerte folk som kan ta hånd om produksjonen.

Organisasjonskurs og årsmøte avholdes på Quality Hotel Panorama Heimdal den første helga i april. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Da er julebordsesongen i gang. Mental Helse Sør-Trøndelag arrangerer julebord med et interressant seminar i samme slengen! Alle medlemmer av Mental Helse, Mental Helse Ungdom og aktivitetstilbudet, Voksen men ung, er invitert!  

Kurset "organisasjonsarbeid i nye former" har14 deltagere. Stigma arbeid med bonuseffekt som arbeidsform for utvikling av organisasjonen var første tema.  Andre temaet er studiearbeid hvor Gustav Gundersen fører oss igjennom hvordan vi enkelt kan organisere arbeidet vårt  som studiearbeid.

Regionrådet som består av ledere og nestledere i Mental Helse i region Midt Norge, inviterte sykehusapoteker Gunn Fredriksen og kvalitetssjef Eva Kvål fra St.Olavs Hospital til regionmøtet i Trondheim 27.september. Tema for invitasjonen var Farmasøytisk rådgivning innen psykiatri.

Mental Helse Sør-Trøndelag holdt sitt styremøte 18.september på Orkdal.
I etterkant av møtet inviterte styret til åpent møte om kvalitet i psykisk helsearbeid og Samhandlingsreformen for alle interesserte.

Mental Helse Sør-Trøndelag (MHST) inviterte til valgmøte torsdag 29.august under temaet kvalitet i psykisk helsearbeid og behandling.
Samtlige partier stilte bortsett fra FrP som måtte melde avbud.
Det var rundt 40 fremmøtte og spesielt gledelig at mange unge kom for å høre og delta i debatten.

Mental Helse Sør-Trøndelag inviterer politikere til debatt om psykisk helse 29.08.13 kl. 18.00 på NOVA konferansesenter. Alle partiene har takket ja til å komme.

Årsmøte i Mental Helse Sør-Trøndelag søndag 21.april valgte nytt styre for perioden 2013-14.
Fylkesstyret har som viktigste mål i perioden å styrke kontakten med lokallagene. Målet er å gjennomføre flere besøk til lokallagene, kontakt via telefon og legge til rette for kurs og opplæring etter behov.

MH Sør-Trøndelag sitt årsmøte har avgitt en enstemmig uttalelse for at nytt psykiatrisenter bygges på Øya. Dette er viktig for å knytte somatikk og psykiatri nærmere sammen slik at pasienter for en god utredning både av somatiske og psykisk del av helsen.

KBT Midt-Norge inviterer i samarbeid med St.Olav og NTNU avdeling for forskning og utvikling (AFFU)  til kursrekke kalt "Brukermedvirkning i forskning".
Professor Olav Morten Linaker er kursleder sammen med leder for KBT-Midt Norge Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund.
Kurskveldene (3) legges til KBT's lokaler i Kjøpmannsgata 33 i Trondheim i løpet av mai og juni.

Kontaktinfo

Leder:
Karl-Johan Johansen 
Mob  950 82 226

Fylkessekretær:

Tlf: 941 69 414

Kontoradresse: 
Fjordgata 19,
7014 Trondheim
Tlf: 941 69 414

Postadresse:
Postboks 844
7409 Trondheim

Organisasjonsrådgiver:

976 86 279

Org.nr.:
971 377 291
Kontonr.:
4200 43 89861 

Les mer om oss

Lokallagsnyheter

Organisasjonsrådgivere

Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no 

Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

901 02 844

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

976 86 279

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Rapportering av velferdsmidler 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.