Oslo

Kurs i brukermedvirkning i praksis

Arrangør Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Oslo (FFO) Oslo ønsker å rekruttere flere representanter til brukerutvalg og råd i helsevesenet og NAV, og til rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er viktige arenaer for påvirkning, der funksjonshemmede har anledning til å bidra med sine erfaringer for å skape bedre tjenester i institusjoner og bydeler.   7. og 8. april inviterer FFO Oslo til kurset Brukermedvirkning i praksis på Thon Hotel Vettre i Asker. Påmeldingsfrist senest 16. mars 2018.

Kurset er rettet mot alle som er interesserte i representerende medvirkningsarbeid og brukerinvolvering. Programmet vil blant annet ta for seg hva brukerrollen og utvikling av brukerkompetanse innebærer, arbeidsformer i råd for funksjonshemmede og brukerutvalg, universell utforming og samvalg (hvordan kan pasientene involveres i egen behandling). Det vil bli satt av god tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Det tar ca 20 minutter å kjøre bil fra Oslo til Vettre, ca 40 minutter med buss. Hotellet ligger ved sjøen og kystkulturstien og har sauna, svømmebasseng og treningsrom. Vi ser fram til en hyggelig og lærerik helg i april!

 

Praktisk informasjon

Tid:                              Helgen 7. og 8. april 2018

Sted:                            Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Asker

Påmelding til:               FFO Oslo: post@ffooslo.no

Påmeldingsfrist:           Fredag 2. mars 2018

 

Vi starter på lørdag klokka 09.45. Buss nr 250 går fra Oslo bussterminal klokka 09.00 og fra Nationatheateret klokka 09.03 til Vettre om man ikke kan eller vil kjøre egen bil.

Egenandelen er på kr 500. Du kan selvfølgelig søke grunnorganisasjonen din om å få dekket denne. FFO Oslo yter reisegodtgjørelse til kursdeltakerne.

 

Velkommen!

Vennlig hilsen FFO Oslo og kursutvalget

Kursholdere/innledere:

·        Rune Kløvtveit, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst

·        Jørn Pettersen, tidligere leder av brukerutvalget på Ahus og representant i Akershus Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Program

·        Bruker – med – virkning i Helsevesenet, NAV og Råd for funksjonshemmede

·        Brukerrollen

·        Brukerkompetanse

·        Arbeidsform i utvalg og råd

·        Universell utforming

·        Samvalg – om pasientinvolvering i egen behandling

Rammeprogram lørdag 7. april 2018

Brukermedvirkning i praksis – i HELSEVESEN, RÅD og NAV

Sted: Thon hotell Vettre, asker

Kl. 09.45:  Registrering.
Kl. 10.00:  Velkommen og introduksjon

      Presentasjon

      Forventninger til kurset

      Administrative rutiner / praktiske opplysninger

Kl. 10.30:  Bruker – med - virkning

Kl. 11.15:  Pause m/kaffe og litt og bite i

Kl. 11.30:  Brukerrollen

      Hvorfor brukermedvirkning

      Brukerkompetanse

      Faste representanter

Kl. 12.15:  Pause

Kl. 12.30:  Brukerrollen

      Arbeidsform

      Valgperiode

      Kvalitetssikring

      Forventninger

Kl. 13.15:  Lunsj

Kl. 14.30:  Helse – Råd og utvalg

Kl. 15.15:  Pause

Kl. 15.30:  NAV – kommunalt/regionalt, Hjelpemiddelsentralen

Kl. 16.15:  Pause

Kl. 16.30:  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Kl. 17.15:  Slutt for dagen

Kl. 19.30:  Middag

Rammeprogram Søndag 8. april 2018

brukermedvirkning i praksis – i helsevesenet, råd og nav

 

Kl. 09.00:  Universell utforming

      Nødvendig for noen, bra for alle

Kl. 09.45:  Pause

Kl. 10.00:  Samvalg

      Hvordan involvere pasienten til å være med og bestemme egen behandling

Kl. 10.45:  Pause med utsjekking fra rom

Kl. 11.15:  Brukermedvirkning i praksis. Dialog

Kl. 12.00:  Pause

Kl. 12.15:  Evaluering av kurset

Kl. 13.00:  Lunsj og hjemreise

Påmelding til kurs om brukermedvirkning i praksis På Thon Hotel Vettre, Asker 07. og 08. april 2018. Påmeldingsfrist senest 16. mars 2018. Sendes FFO Oslo, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo eller på e-post: post@ffooslo.no 

 

Vi ber om at det av hensyn til allergikere ikke benyttes parfyme og etterbarberingsvann under arrangementet.

Navn………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………
Bydel…………………………………………………………………...
Postnr/sted………………………………………………………….......
Tlf arbeid………………Tlf privat………………Mobil………………
E-post………………………………Fødselsår………………………...

Organisasjon……………………………………………………………

Stilling/tillitsvalgt………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Erfaring fra organisasjonsarbeid i egen organisasjon:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annen bakgrunn/erfaring du vil nevne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spesielle behov vi bør vite ved gjennomføring av kurset:

tilrettelegging av kurslokaler – rullestol, teleslynge, spesiell diett/matallergi etc.:
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Behov for tilrettelegging av kursmateriell:………………….................

………………………………………………………………………….

Organisasjonsrådgivere

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder 

940 93 662

Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. 

901 02 844

Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland 

976 86 279

Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

00 39 492

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Velferdsmidler 2019 / rapportering 2018

Frist for søknad og rapportering er 15. mars. Bruk disse skjemaene:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.