Oslo

HVOR BLE DET AV VELFERDSSTATEN?

Hvor ble det av sosialpolitikken? Hvor ble det av individets verdi?

Gjennom flere tiår har Norge utviklet en velferdsstat og det har vært bred enighet om at vi må ha sosialpolitiske virkemidler for å heve levestandarden og gi gode levekår for befolkningen. Statens lånekasse har gitt alle rett til lån for å ta utdanning og Folketrygden er der for å gi oss et sikkerhetsnett gjennom det som skjer i våre liv. Sakte men sikkert har vi generelt fått det bedre som befolkning, men enkeltmennesker og familier har likevel alltid slitt.

Nå for tiden er det store politiske mantraet blitt «arbeidslinjen» og at folk med gradert uføretrygd skal «benytte restarbeidsevnen». Mange politikere klager høylytt over og at det finnes folk som mottar uføretrygd helt uten noen form for refleksjon over hva som kan ha skjedd i livene til mottagerne av trygden. Ei heller ser det ut til at de samme politikerne er i stand til å sette seg inn i hvordan arbeidslivet fungerer for mennesker med nedsatt arbeidsevne. At folk ikke kan trylle fram en jobb på egenhånd og at arbeidsgivere skyr arbeidstagere med nedsatt arbeidsevne og «hull i cven»  blir forbigått i taushet. Da blir det liksom ikke sant eller virkelig.

Riktig ille er blir det når denne stigmatiseringen adopteres av resten av befolkningen og det blir «opplest og vedtatt» at uføre får trygd uten grunn. Og slik er ringen sluttet og Stortinget tar fra uføre særfradraget, bostøtte og barnetillegg samt raserer sykepengeordningen for foreldre med alvorlig syke barn.

Å leve et liv uten sykdom og skade er så fantastisk at man ikke helt ser det før man blir alvorlig syk eller skadet. Mange har hatt en oppvekst hvor man aldri fikk anledning til å oppleve et godt liv, mobbing på skole og fritid, omsorgssvikt i hjemmet eller at man er født med sykdom eller ble skadet under fødselen. Vold og overgrep på forskjellige arenaer og nye landsmenn og norske soldater som sliter med krigstraumer.

Vi lever våre liv hver og en med sine forutsetninger. Vi gjør vårt beste hver dag, for så å måtte bli «banket på nytt» av politikere, arbeidsgivere og andre som synes det er ok å tråkke på dem som sliter. Det ser ut til at det er på tide å revitalisere sosialpolitikken og velferdsstaten slik at folk får hjelp og kan klare å leve sine liv. Uføre kan ikke trylle bort utfordringene i livet, det er bare Stortinget som kan trylle vekk en forutsigbar økonomi og et hjelpeapparat som er der for oss den dagen vi trenger hjelp. Alle trenger hjelp med noe i livet, politikere og arbeidsgivere er ikke unntatt dette.

 

Forskjellene i Norge øker

 

Vigdis Amundsen   

Organisasjonsrådgivere

Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no 

Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

901 02 844

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

976 86 279

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Rapportering av velferdsmidler 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.