Oslo

Er det noen som vil være med og prøve ut universell utforming av kommunale tjenester?

Dette dreier seg om et prosjekt der vi skal ta for oss tjenester i Oslo kommune, og hvordan de fungerer med tanke på universell utforming. Dette prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir), og prosjektets eier er Enhet for Mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune. Prosjektet blir gjennomført i nært samarbeid med Mangfold i arbeidslivet (MiA). For å undersøke dette, trenger vi noen frivillige som vil prøve ut tjenestene, og rapportere tilbake til oss om hvordan deres brukeropplevelse var. 

Det er ingen kriterier for å delta utover at man må forplikte seg til å delta i opplæring, og melde tilbake om resultatene. De som deltar har taushetsplikt om enkeltfunn fra undersøkelsen. Alle deltakere vil bli anonymiserte. Resultatene fra undersøkelsen vil bli samlet i en rapport som vil bli anvendt i internt forbedringsarbeid i Oslo kommune, og den vil være tilgjengelig for allmennheten. Det vil være fokus på gode eksempler, kritiske situasjoner og innspill til gode grep for en bedre allmenn praksis. Undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av september måned. Det vil bli gitt en liten kompensasjon for innsatsen, og de som stiller opp som testere, vil få opplæring og tilrettelagt materiell. Vi informerer om at vi har et begrenset antall plasser, og at alle som melder sin interesse ikke nødvendigvis vil få mulighet til å delta på prosjektet. Dette avhenger også av hvor mange henvendelser vi mottar. Ønsker du å delta, eller kjenner du noen som kunne være aktuelle?Send en e-post til  , eller ta kontakt med følgende kontaktpersoner: Eivind Digranes - EMI, tlf.: 911 02 286 / e-post:  (tilgjengelig f.o.m. 15.8.2017)Eli K. Langset – MiA (faglig ansvarlig), tlf.: 934 11 576/ e-post:  .  Med vennlig hilsen Eivind DigranesførstekonsulentEnhet for mangfold og integreringOslo kommune Telefon dir.: 23 42 26 22Mobil: 911 02 286Sentralbord: 02 180 / 23 42 27 30

Organisasjonsrådgivere

Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no 

Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

901 02 844

Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

976 86 279

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Rapportering av velferdsmidler 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.