Oslo

Deltagelse i et forskningsprosjekt

- som handler om tvang i psykiatriske sykehus i Norge og virkningen på verdighet, sett fra pasientenes perspektiv.

Memona Rehman skriver selv om forskningsprosjektet:Bakgrunn og formålSiden 2016 har media i stor grad belyst ulovlig bruk av tvang i psykiatrien i Norge. Dette har økt min interesse for tema og jeg ønsker derfor å gi pasientene i de psykiatriske sykehusene en stemme ved å se situasjonen fra deres perspektiv. Jeg lurer på hvordan bruken av beltelegging, tvangsmedisinering, islolasjon og fysisk tvang kan påvirke verdigheten til pasientene i psykiatrien.Etter gjennomgang av litteratur innenfor feltet, finner jeg svært lite forskning på hvordan tvangen påvirker pasientenes verdighet og pasientenes eget perspektiv på dette. Dermed har jeg formulert problemstillingen:«Hvordan opplever pasienter i norske psykiatriske sykehus tvang, og på hvilken måte kan tvang forstås fra et etisk perspektiv?»Jeg ønsker ikke å avgjøre om tvangen bryter med menneskerettighetene, men bruker internasjonal lov som bakgrunn for forskningen min.Prosjektet er en masterstudie ved Høgskolen i Sør- Øst Norge, Drammen.I avhandlingen er jeg ute etter å få frem hva slags opplevelse tidligere pasienter fra psykiatrien har innenfor bruk av tvang og refleksjoner over hvorvidt dette påvirker deres verdighet. Derfor søker jeg 4-6 tidligere pasienter som selv har opplevd tvang i psykiatrien; og føler at de er friske og komfortable nok til å prate om tema. Jeg ønsker at vedkommende skal være friske nok til å formidle sin opplevelse, slik at han/hun kan reflektere over situasjonen uten å påvirke sin mentale helse på negativt vis. Se vedlegg for mer informasjon og ta direkte kontakt med Memona dersom dere er interessert. Kontaktinformasjon i vedlegget.

Vedlegg: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

 

 «En hermeneutisk analyse av tvang i psykiatriske sykehus i Norge og virkningen på verdighet, sett fra pasientenes perspektiv»

Bakgrunn og formål

Siden 2016 har media i stor grad belyst ulovlig bruk av tvang i psykiatrien i Norge. Dette har økt min interesse for tema og jeg ønsker derfor å gi pasientene i de psykiatriske sykehusene en stemme ved å se situasjonen fra deres perspektiv. Jeg lurer på hvordan bruken av beltelegging, tvangsmedisinering, islolasjon og fysisk tvang kan påvirke verdigheten til pasientene i psykiatrien.

 

Etter gjennomgang av litteratur innenfor feltet, finner jeg svært lite forskning på hvordan tvangen påvirker pasientenes verdighet og pasientenes eget perspektiv på dette. Dermed har jeg formulert problemstillingen:

 

«Hvordan opplever pasienter i norske psykiatriske sykehus tvang, og på hvilken måte kan tvang forstås fra et etisk perspektiv?»

 

Jeg ønsker ikke å avgjøre om tvangen bryter med menneskerettighetene, men bruker internasjonal lov som bakgrunn for forskningen min.

 

Prosjektet er en masterstudie ved Høgskolen i Sør- Øst Norge, Drammen.

 

I avhandlingen er jeg ute etter å få frem hva slags opplevelse tidligere pasienter fra psykiatrien har innenfor bruk av tvang og refleksjoner over hvorvidt dette påvirker deres verdighet. Derfor søker jeg 4-6 tidligere pasienter som selv har opplevd tvang i psykiatrien; og føler at de er friske og komfortable nok til å prate om tema. Jeg ønsker at vedkommende skal være friske nok til å formidle sin opplevelse, slik at han/hun kan reflektere over situasjonen uten å påvirke sin mentale helse på negativt vis.

 

Hva innebærer deltakelse i studien?

Datainnsamlingen i studien vil bli utført gjennom et semi- strukturert intervju. Det ønskes en samtale hvor informantene får frem eksempler og refleksjoner gjennom dialog. Det er ønskelig med et skriftlig informert samtykke fra informantene og intervjuene vil registreres ved notater og digitale opptak.

 

I studien er jeg opptatt av å få beskrivelser av tvangssituasjoner der vedkommende opplevde at deres verdighet ble krenket. Det er viktig at situasjonene og tankene beskrives fra deres eget perspektiv.

 

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Forskningsprosjektet er meldt til Norsk Samfunnsfaglig Datatjeneste, NSD. Digitale opptak vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun student, og evt. veileder, som vil ha tilgang til opptak og transkribering i løpet av prosjekttiden. Opptak og transkripsjoner slettes etter prosjektslutt. Opptak og transkripsjoner vil lagres på datamaskin som er beskyttet med brukernavn og passord for å ivareta konfidensialitet.   

 

Ved publisering av masteravhandlingen vil kun informantenes opplevelser av og refleksjoner over egen opplevelse av tvang fremlegges. Dette vil være anonymisert i nødvendig grad for å ivareta konfidensialiteten til informantene. Alle personnavn vil være fiktive. Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 08.05.18.

 

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Memona Rehman på telefon 92011371 eller epost: , eller veileder Ådne Valen- Senstad på telefon 91315069 eller epost: .

 

 

Samtykke til deltakelse i studien

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)

 

 

 

 

Organisasjonsrådgivere

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder 

940 93 662

Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. 

901 02 844

Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland 

976 86 279

Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

00 39 492

Rapportering i etterkant av årsmøtene

Følgende skjema sammen med Årsberetning, Årsregnskap og protokoll fra Årsmøtet sendes Mental Helse sentralt på

Velferdsmidler 2019 / rapportering 2018

Frist for søknad og rapportering er 15. mars. Bruk disse skjemaene:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.