Nordland

Uttalelse til Helse Nord

Tertialrapporten for Helse Nord i første tertial 2016 viser at det fortsatt er slik at psykisk helse ikke er prioritert. De siste 3 årene har Helse Nord hatt som oppgave å sørge for at "veksten" i Psykisk helsevern skal være større enn innen somatiske helsetjenester. Likevel er det fortsatt slik at Helse Nord ikke greier å oppfylle kravet som er gitt av Helseministeren.

Det liker Mental Helse Nordland dårlig, og har sendt en uttalelse til Helse Nord ved fagdirektøren og til leder i Regionalt brukerutvalg.

Styret i Mental Helse Nordland har gjennomgått tertialrapport1 fra Helse Nord RHF lagt fram som informasjon i RBU-sak 59/2016.

Styret i MH Nordland har følgende bemerkninger til rapporten.

1.     Det er beklagelig at Helse Nord RHF fortsatt ikke handler i samsvar med oppdraget som er gitt i Oppdragsdokumentet og Den gylne regel.

2.     Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten kan tildeles enten «rett til behandling» eller «rett til utredning». Pasienter som får tildelt rett til utredning fjernes fra ventelisteoversikten når de har hatt en første konsultasjon for utredning, selv om de fortsatt må vente på behandling. Tertialrapporten viser ikke fordelingen mellom de to pasientgruppene i hhv 2015 og 2016.

Når denne informasjonen ikke er tatt med i rapporten, er det ikke mulig å trekke konklusjoner om utviklingen av reell ventetid i Helse Nord RHF.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.