Nordland

Kunnskapsløshet eller bevisst desinformasjon?

Åpent brev til stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp).

I sommer har Kari Kjønaas Kjos hatt flere leserinnlegg der hun presenterer sin versjon av regjeringens «satsing» på psykisk helse. Undertegnede la i en kommentar fram korrigerende informasjon som gir et annet bilde av utviklingen enn det stortingsrepresentanten beskrev.

I et tilsvar fra Kjønaas Kjos i Helgelands Blad 31. august, er hennes demagogiske uttalelse: «At Mental Helse viser til at veksten ikke har vært som forventet og dermed er skuffet er helt greit.»

Det er ganske oppsiktsvekkende at du mener det er «helt greit» at en organisasjon som representerer en stor pasientgruppe er skuffet over manglende resultater i Psykisk helsevern, mens du bruker 80% av spalteplassen din på retorikk mot en AP-skribent som også har kommentert innlegget ditt. Ved det forteller du at det er viktigere for deg å vinne en debatt mot en politisk motstander enn å ta på alvor de manglene som psykisk syke erfarer.

Skuffelse er imidlertid en følelse som forutsetter at det har vært forventninger som ikke er innfridd. Det er derfor ikke skuffelse som jeg ga uttrykk for i tidligere innlegg. Derimot var det kritikk av deg som stortingspolitiker, fordi du velger å presentere en bit at informasjon om ventelister og presenterer et vedtak om gjeninnføring av Den gylne regel mens du samtidig fortier eller velger bort den informasjonen som viser resultatene slik de i er virkelighetens hverdag.

Du hevder at det er oppnådd nedgang i ventelistene. Nedgangen er ikke reell, men et resultat av at pasienter i spesialisthelsetjenesten er flyttet fra gruppen «rett til behandling» til gruppen «rett til utredning» der de ikke registreres på noen ventelister mens de venter på behandlingstilbud. Som tidligere nevnt, er andelen pasienter som tildeles «rett til behandling» redusert fra 37% i 2011 til bare 15% i 2015. Et annet, og ufordelaktig tiltak som også skaper feilaktig inntrykk av reduksjon i ventelistene, er at svært mange pasienter i Psykisk helsevern ikke får en tilstrekkelig behandling, men skrives ut før de er friske. Dette skjer som et resultat av politisk krav om effektivitet og raskere pasientgjennomstrømming. Det andre hovedargumentet ditt gjelder vedtaket om gjeninnføring av Den gylne regel, det vil si prinsippet om at det skal være større vekst innen psykisk helsevern enn i somatikken. Det vanskelig å se at dette har hatt noen effekt. Helse Nords tertialrapport som ble lagt fram for styret i juni 2016, viser at kostnadsveksten i somatikk var 2,4%, mens Psykisk helsevern hadde en nedgang på 3,4% og psykisk helsevern barn og unge en vekst på 2,7%. Sett under ett gir det en nedgang for psykisk helsevern. Ser vi på endring i årsverk for samme periode, har somatikk en liten vekst på 0,3%, mens de to gruppene innen Psykisk Helsevern begge har nedgang på hhv. 1,5% for voksne og 0,9% for barn og unge. 

Politisk innsats kan bare måles etter faktisk virkning. Det er politikernes ansvar å sørge for at vedtak som fattes, får slik virkning som de var ment å få. Fra Mental Helse Nordland er det ved flere anledninger gitt informasjon til Helse og omsorgsministeren om misvisende informasjon om tilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord RHF. Helseministeren har blant annet feilinformert Stortinget på slikt grunnlag. Helseministeren har imidlertid ikke besvart henvendelsene fra fylkesleddet i organisasjonen, og det er heller ikke registrert korrigeringer av feilinformasjonen. Dette ser ut til å være en bevisst og gjennomført opptreden overfor både brukere og ansatte i Psykisk Helsevern. Psykiater, overlege i psykiatri og spesialist i allmennmedisin, Inger Kragh Nyhus uttaler: Man kan diskutere hva som er verst: en ordflom på siden av spørsmålene eller total taushet? Jeg har erfart begge deler knyttet til nedleggelser i Divisjon Psykisk Helsevern i Innlandet og i debatten om fremtidig sykehusstruktur. 

Jeg utfordrer deg til å møte kritikken med vilje til innse at den er berettiget. I tråd med erfaringene som er beskrevet ovenfor, er jeg likevel ikke overrasket om dette innlegget blir møtt enten med taushet eller med et svar etter demagogiske hersketeknikker der virkeligheten tåkelegges. Det er slik opptreden som legger grunnlaget for politikerforakt blant velgerne.

  

Med hilsen

Leif G. Strømdal

Leder Mental Helse Nordland 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.