Nordland

Gjelder ikke forvaltningsloven for Helse Nord RHF?

I april 2014 vedtok styret i Helse Nord RHF å legge ned behandlingstilbudet for alvorlige traumeskadde som hadde vært gitt ved Nordlandssykehuset. Nedleggingen ble av Helse Nord omtalt som «omorganisering».

Helse- og omsorgsministerens ga i en uttalelse til Stortinget 08.04.2014: «Det fremkommer tydelig av oppdragsdokumentet at Helseregionene skal sørge for at det er etablert nye tilbud til berørte pasientgrupper, før eksisterende spesialisttilbud legges ned.» 

Punkt 1 i vedtaket i sak 47-2014 fra styret i Helse Nord RHF lød:

”1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og likeverdig for alle innbyggere i regionen.»

 

Nasjonale retningslinjer uttrykker betydningen av å involvere brukerne og deres organisasjoner.

En av de uttrykte hensiktene er «å ta i bruk de erfaringene og den kompetansen brukerne og deres organisasjoner har ved endring av behandlingstilbud, fordi denne kompetansen er nødvendig for å gjøre tjenestene bedre.»

 

Den 26. juni 2014 henvendte Mental Helse Nordland skriftlig til Helse Nord ved fagdirektør Geir Tollåli med henstillingen:

 

Styret i Mental Helse Nordland ber Helse Nord RHF redegjøre for

  1. hvor mange pasienter med type II traumatisering som nå er under behandling ved Salten DPS.
  2. hvordan den spesialiserte kompetansen som er overført fra Enhet for traumebehandling ved Nordlandssykehuset HF er organisert og benyttet i tilbudet til denne pasientpopulasjonen
  3. hvordan det er sikret individuelt tilrettelagte tilbud med rom for skjerming, selektiv gruppesammensetning og behandling over tid etter behov.

Samtidig ber styret i Mental Helse Nordland, Helse Nord RHF beskrive hvordan denne spesialiserte behandlingen er ivaretatt i resten av helseregionen.

 

Brevet er ubesvart.

 

Muntlig har klinikksjef Trude Grønlund imidlertid uttalt at hun ikke ser noen hensikt i å registrere traumepasienter særskilt, for de skal behandles for de samme diagnosene som andre psykisk syke. Det er overhørt og ukommentert av Helse Nords fagdirektør.

 

Den 07.juli 2014.

Mental Helse Nordland oppga i brev til Helse Nord  RHF v/fagdirektør Geir  Tollåli hvilke kliniske verktøy som hadde vært benyttet for å registrere effekt av behandling ved traumetilbudet ved Nordlandssykehuset.

 

Styret i Mental Helse Nordland ba da om –

 at Helse Nord RHF sørger for at de samme

kartleggingsverktøyene benyttes som dokumentasjon på spesialisert behandlingen av type II traumatiserte etter at Enhet for traumebehandling er lagt ned.

Brevet er ubesvart. 

 

I sak 47/2014, der beslutningen om en «omorganisering» av traumebehandlingen i Helse Nord ble tatt, vedtok Helse Nords styre også –

Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først.

Og -

Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017.

 

Programmet som er utviklet, har fått navnet «Stø kurs» og ble lansert 26. januar 2016.

 

Mental Helse Nordland ba i et brev av 06. desember 2016 til Helse Nord ved fagdirektør Geir Tollåli :

Styret i Mental Helse Nordland ber Helse Nord RHF ved fagdirektøren redegjøre for hvordan evalueringen av Stø kurs programmet er planlagt gjennomført og hvilke faglige kriterier som skal danne grunnlag ved evalueringen i 2017.

 

Brevet er ubesvart.

 

Vi ser gang etter gang det samme:

Helsebyråkratene hilser «brukermedvirkning» velkommen når den deltakelsen opptrer servilt underdaning. Dersom brukerorganisasjonene opptrer selvstendig tenkende og kritisk benyttes en rekke ulike teknikker for å skjule stemmen deres.

 

Henvendelsene som det er referert fra ovenfor er av fagdirektøren omtalt som «sinte brev» fra Mental Helse.

 

Gjelder ikke vanlig forvatningsskikk og Forvaltningslovens bestemmelser for de regionale helseforetakene?

  

Leif G. Strømdal

Leder Mental Helse Nordland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.