Nordland

10 års happening, festtaler og falske fasader

OPPTRAPPINGSPLANEN, PASIENTENS HELSETJENESTE OG HVERDAGEN I PSYKISK HELSEVERN. 
Fra Norsk psykiatrisk forenings Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010-2015: «Kapasiteten i psykiatrien, både døgnplasser og poliklinisk behandlingskapasitet, skulle økes i løpet av Opptrappingsplanen. Det vi nå ser, er at rammene er blitt så trange at de hindrer oss i å ivareta de dårligste pasientene. Antallet døgnplasser skulle (i opptrappingsperioden) økes med 160 til 6565 senger, mens det ved årsskiftet 2008-09 ligger på 4557 døgnplasser i landet – en nedgang på 27%».

Fra årsskiftet 2008-2009 har utviklingen fortsatt med ytterligere nedleggelser. I 2011 var tallet kommet ned i 4194, men er ytterligere redusert etter det.

Utviklingen synes å være styrt av en politisk «fiks ide» om at psykisk sykdomsbehandling kan ordnes ved biokjemisk regulering og noen sporadiske timer ved poliklinikk eller hjemme bak gardinene.

Det mangler ikke på velformulerte utsagn, verken muntlig eller skriftlig. Det er imidlertid et enormt gap mellom intensjonene som blir uttrykt og virkeligheten som de tildelte rammene gjør mulig å gjennomføre. I denne motsetningsfylte hverdagen legges grunnlaget for de administrative ledernes beskrivelser med falske fasader som tjenestens kulisser.

Riksrevisjonen rapporterte i 2008-2009 om «Spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem» at –

~        spesialistandelen i DPSene (de Distriktspsykiatriske sentrene) er utilstrekkelig flere steder

~        prioriteringsforskriften blir ikke fulgt

~        inntaksvurderinger, avslagsprosent og ventetider varierer svært mellom DPSene

~        datakvaliteten er alt for dårlig og

~        innrapporterte data fører ikke til noen reaksjon fra sentrale myndigheter.

I dagligtale betyr dette at det tilbudet pasientene får er tilfeldig, uten sikkerhet for trygg faglig kompetanse, ventetidene reduseres ved at pasientenes behandlingstid avkortes og de myndighetene som er ansvarlig for utformingen av det psykiske helsetilbudet, opptrer som østens tre vise aper:

Ser intet ondt, hører intet ondt, vil ikke si noe ondt!

På tross av at de statlige oppdragsdokumentene i flere år har pekt på den såkalte «Gylne regel», som innebærer forutsetningen om at veksten innen Psykisk helsevern skal være større enn i somatikken, viser registreringene i Samdata at det fortsatt er motsatt. Mens kostnadsveksten fra 2010 til 2014 var 6% økning for somatisk helsetjeneste, hadde Psykisk helsevern for voksne en nedgang på 1,4%. For barn og unge var det innen Psykisk helsevern en økning på 4,1 % i perioden.

Og når rammene er trange over det hele, er det somatikken som eier statusen, tekniske nyvinninger og dermed de fleste helsekronene. Psykiatrien må nøye seg med festtalene og lykkepillen.

Leif G. Strømdal, leder Mental Helse Nordland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.