Nordland

Nyheter

Hei og takk for sist.

Her kommer det en liten julehilsen og litt informasjon fra Mental Helse Nordland.

Hei alle sammen

Som det ble informert om på årsmøte kommer nå første informasjonsbrev fra Mental Helse Nordland. Det vil komme ut 2 informasjonsbrev i året fra oss. Disse vil inneholde nyttig informasjon fra både fylket og sentralt hold.

Etter et vel gjennomført årsmøte i Mental Helse Nordland på Skagen Hotell i Bodø 7.-8.april, med 28 delegater, 4 observatører i tillegg til valgkomitéen og organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen, har vi valgt et nytt fylkesstyre.

Nytt styre i Mental Helse Nordland.

I april 2014 vedtok styret i Helse Nord RHF å legge ned behandlingstilbudet for alvorlige traumeskadde som hadde vært gitt ved Nordlandssykehuset. Nedleggingen ble av Helse Nord omtalt som «omorganisering».

Helse- og omsorgsministerens ga i en uttalelse til Stortinget 08.04.2014: «Det fremkommer tydelig av oppdragsdokumentet at Helseregionene skal sørge for at det er etablert nye tilbud til berørte pasientgrupper, før eksisterende spesialisttilbud legges ned.» 

Julehelg er ikke bare høytid og kommersielt kaos.

Jul er også en vond tid for mange. Ikke minst gjelder det mennesker som kjemper en daglig kamp mot vanskelige tanker, følelser og ensomhet. Det skulle tilsi at det er behov for ekstra hjelp til psykisk syke. 

I stedet velger Nordlandssykehuset å fjerne tilbud for pasienter i Lofoten og Vesterålen ved å stenge Allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula. 

Tertialrapporten for Helse Nord i første tertial 2016 viser at det fortsatt er slik at psykisk helse ikke er prioritert. De siste 3 årene har Helse Nord hatt som oppgave å sørge for at "veksten" i Psykisk helsevern skal være større enn innen somatiske helsetjenester. Likevel er det fortsatt slik at Helse Nord ikke greier å oppfylle kravet som er gitt av Helseministeren.

Det liker Mental Helse Nordland dårlig, og har sendt en uttalelse til Helse Nord ved fagdirektøren og til leder i Regionalt brukerutvalg.

Åpent brev til stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Stortingspolitikerne fra Høyre og Fremskrittspartiet ser ut til å ha innledet valgkampen 2017 med avisinnlegg som skal skape inntrykk av store forbedringer innen det psykiske helsetilbudet. I juni beskrev Kristin Ørmen Johnsen (H) hvordan ventelistene er redusert, mens tall fra Norsk Pasientregister viser at det er 100.000 flere som venter på behandling i 2015 enn det var i 2011.

Rapporteringen om ventelister og fristbrudd som presenteres av helseforetakene gir tilsynelatende bildet av et vellykket arbeid. Det er misvisende.

Utviklingen har gått i feil retning. Foretakenes praksis bidrar til at pasientenes rettigheter uthules, men også til at kapasitetsproblemene tildekkes. Etter mitt syn avdekker dette en grunnleggende svakhet ved dagens styringssystem, sier tillitsvalgt ved Oslo univeristetssykehus, Christian Grimsgaard. 

Mental Helse Nordland er fortsatt landets største fylkeslag med 889 registrerte medlemmer, noe som betyr at vi har 11% av medlemmene på landbasis.

Dette viser at i Nordland har vi et stort engasjement både i fylkeslaget og lokallagene, med ildsjeler som driver et godt informasjonsarbeid, skaper møteplasser og står frem med åpenhet rundt psykisk helse. 

Kunnskapssenteret for helsetjenesten slår fast:

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes ønsker og behov i en gitt situasjon.

Styret i Mental Helse Nordland for 2016 består av styreleder Leif Strømdal, Eva E. Sjøvold, Arild Amundsen, nestleder Ruth Pedersen, Solveig S. Nielsen og Tonje C. Kristoffersen.

Bildet er tatt under styremøte 8.mai, hvor også vara Roger Hegglund var tilstede.

...lag noen kriterier som passer for å få det resultatet man ønsker, og flytt pengene rundt i Helse Nords Monopolspill.

- Jeg tror vi med dette vedtaket har ivaretatt vårt «sørge-for-ansvar». Dette ble uttalt av daværende styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, etter at styret hadde vedtatt å fjerne behandlingstilbudet for pasienter med alvorlige traumeskader ved Nordlandssykehuset i 2014.

…I skjæringspunktet mellom 1. Mosebok og eventyret om keiserens nye klær. I 1995 leverte Rådet for psykisk helse en rapport med navnet Velferdsstatens forsømte gruppe. I forordet til rapporten skrev daværende leder, Einar Kringlen, professor i psykiatri og internasjonalt anerkjent forsker: «Nå er ca. 40% av sengene lagt ned, pasienter er skrevet ut og poliklinikker bygget opp. Men en har ikke klart å bygge ut tilstrekkelige alternative tiltak lokalt for de pasientene som blir henvist til kommunene etter poliklinisk behandling eller sykehusopphold».

Vedlagt følger noen få beskrivelser av hvordan hverdagen innen psykisk helsevern er for mange pasienter. På bakgrunn av dem, ønsker vi partienes avklaring av hvordan de vil møte denne virkeligheten, og hvordan det vil bli presentert i de politiske programmene. Mental Helse Nordland har derfor i april 2016 sendt to brev til de politiske partiene på Stortinget.

OPPTRAPPINGSPLANEN, PASIENTENS HELSETJENESTE OG HVERDAGEN I PSYKISK HELSEVERN. 
Fra Norsk psykiatrisk forenings Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010-2015: «Kapasiteten i psykiatrien, både døgnplasser og poliklinisk behandlingskapasitet, skulle økes i løpet av Opptrappingsplanen. Det vi nå ser, er at rammene er blitt så trange at de hindrer oss i å ivareta de dårligste pasientene. Antallet døgnplasser skulle (i opptrappingsperioden) økes med 160 til 6565 senger, mens det ved årsskiftet 2008-09 ligger på 4557 døgnplasser i landet – en nedgang på 27%».

Professor og overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo Universitetssykehus har uttalt: "Vi har fått en uhemmet vekst i antall personer som ikke yter noe for pasientene, men som utvikler kontrollordninger, driver internfakturering, krever inn rapporter, flytter rundt på helsepersonellet og planlegger stadig nye endringer". 

Mental Helse Søndre Salten har vært på tur i Lofoten og Vesterålen.Mental Helse Søndre Saltens 14 dagers Lofoten/Vesterålen turne resulterte bl.a at Lødingen stiftet eget lokallag.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.