Nordland

Mental Helse Nordland

Mental Helse Nordland ble stiftet 12.12.1979 og er et fylkeslag av Mental Helse i Nordland. Fylkeslaget har ca 840 medlemmer fordelt på 25 lokallag.

Styret i Mental Helse Nordland for 2016 består av styreleder Leif Strømdal, Eva E. Sjøvold, Arild Amundsen, nestleder Ruth Pedersen, Solveig S. Nielsen og Tonje C. Kristoffersen.

Bildet er tatt under styremøte 8.mai, hvor også vara Roger Hegglund var tilstede.

...lag noen kriterier som passer for å få det resultatet man ønsker, og flytt pengene rundt i Helse Nords Monopolspill.

- Jeg tror vi med dette vedtaket har ivaretatt vårt «sørge-for-ansvar». Dette ble uttalt av daværende styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, etter at styret hadde vedtatt å fjerne behandlingstilbudet for pasienter med alvorlige traumeskader ved Nordlandssykehuset i 2014.

…I skjæringspunktet mellom 1. Mosebok og eventyret om keiserens nye klær. I 1995 leverte Rådet for psykisk helse en rapport med navnet Velferdsstatens forsømte gruppe. I forordet til rapporten skrev daværende leder, Einar Kringlen, professor i psykiatri og internasjonalt anerkjent forsker: «Nå er ca. 40% av sengene lagt ned, pasienter er skrevet ut og poliklinikker bygget opp. Men en har ikke klart å bygge ut tilstrekkelige alternative tiltak lokalt for de pasientene som blir henvist til kommunene etter poliklinisk behandling eller sykehusopphold».

Vedlagt følger noen få beskrivelser av hvordan hverdagen innen psykisk helsevern er for mange pasienter. På bakgrunn av dem, ønsker vi partienes avklaring av hvordan de vil møte denne virkeligheten, og hvordan det vil bli presentert i de politiske programmene. Mental Helse Nordland har derfor i april 2016 sendt to brev til de politiske partiene på Stortinget.

OPPTRAPPINGSPLANEN, PASIENTENS HELSETJENESTE OG HVERDAGEN I PSYKISK HELSEVERN. 
Fra Norsk psykiatrisk forenings Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010-2015: «Kapasiteten i psykiatrien, både døgnplasser og poliklinisk behandlingskapasitet, skulle økes i løpet av Opptrappingsplanen. Det vi nå ser, er at rammene er blitt så trange at de hindrer oss i å ivareta de dårligste pasientene. Antallet døgnplasser skulle (i opptrappingsperioden) økes med 160 til 6565 senger, mens det ved årsskiftet 2008-09 ligger på 4557 døgnplasser i landet – en nedgang på 27%».

Professor og overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo Universitetssykehus har uttalt: "Vi har fått en uhemmet vekst i antall personer som ikke yter noe for pasientene, men som utvikler kontrollordninger, driver internfakturering, krever inn rapporter, flytter rundt på helsepersonellet og planlegger stadig nye endringer". 

Mental Helse Søndre Salten har vært på tur i Lofoten og Vesterålen.Mental Helse Søndre Saltens 14 dagers Lofoten/Vesterålen turne resulterte bl.a at Lødingen stiftet eget lokallag.

Da ønsker vi alle lokallag velkommen med sine representanter til fylkesårsmøtet i Bodø 21.-22. mars. Legg merke til frist for påmelding, som er satt til 5.mars 2015. Dersom navn ikke er klare er det likevel viktig at antallet som vil bli sendt fra lokallaget blir meldt inn. Under finner dere innkalling, program med forbehold om endringer og dagsorden.

7. april Radisson Blu Hotel, Bodø
Verdensdagen for psykisk helse vil sette fokus på å #sehverandre også i 2015, og ønsker alle interesserte velkommen til dialogkonferansen med temaet «Egenverdi og psykisk helse».  Undertittel er Se hverandre – kast maska!. Konferansene vil finne sted over ulike deler av landet perioden mars/april. 

Mental Helse Hemnes har hatt stor aktivitet i 2014, med en spesielt høy aktivitet knyttet til Verdensdagen for psykisk helse.

Nå arrangerer de sydentur til Puerto Rico på Gran Canaria. Oppholdet er på 14 dager, og her kan du lese hva leder i lokallaget forteller om det

Kontaktinfo

Leder: 
Leif Strømdal
Tlf: 412 00 267


Strømdal, 8226 Straumen

Regionsekretær:

976 86 279

Org.nr.: 
990 459 495
Kontonr.:
1503.46.98489

Lokallagsnyheter

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.