Møre og Romsdal

Samarbeid med Kommunenettverket

Sommeren 2014 ble Mental Helse Møre og Romsdal invitert inn i Kommunenettverket for Psykisk helse for å ivareta brukernes syn. Det er viktig for vår organisasjon å være synlig og formidle hva vi jobber med.

Kommunenettverket i Romsdal er et kompetansenettverk som er knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, som kommuniserer med oss og besøker oss når nettverket ønsker det.

Deltakerne i nettverket er koordinatorer eller fagansvarlige innen psykisk helse for alle kommunene som ligger i nedslagsfeltet for DPS Molde. Dvs. kommunene Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Molde, Eide, Gjemnes, Nesset, Rauma og Sunndal er representert. I tillegg deltar representanter fra Høgskolen i Molde, spesialisthelsetjenesten, mens rådgiver for psykisk helse hos Fylkesmannen er observatør.

 

Målet er å støtte hverandre og dele erfaringer om gode måter å utforme det kommunale psykiske helsearbeidet slik at mennesker med psykiske vansker får et mest mulig verdig liv og et tilbud om mest mulig like tjenester uansett bosted. Man fokuserer også på å finne mulige samarbeidsområder, utvikle samarbeidsformer, samt gjøre felles utviklingsarbeid. Det å finne gode arbeidsmåter både på individnivå og systemnivå i den respektive kommunen har hovedfokus. I tillegg har nettverket også vært opptatt av å finne gode samarbeidsordninger i forhold til spesialisthelsetjenesten, som er en av de viktigste samarbeidspartnerne for kommunene. Det har også vært et mål å organisere og dele utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter. Samt å ta opp og forholde seg til utdanningsbehov, herunder delta i utforming av fagplaner, studieplaner m.m.

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.