Møre og Romsdal

Løftebrot og svik

Planen var at psykiatrisk avdeling i Ålesund skulle byggast om, men arbeidet er sett på vent. I staden må heile fylket førebu seg på kutt i kostnadene for 10 millionar kroner innan psykiatrien i år. 

Det kom fram at kvar seksjon i Helse Møre og Romsdal må kutte mellom 100.000 – 700.000 for å nå budsjettkrava for 2016. Kutta vil ramme rehabilitering, akuttpsykiatri, vaksenrehabilitering, heimebehandling og andre seksjonar. Dette er det motsatte av det Stortinget har lova: Større satsning på det psykisk helsearbeidet enn på det somatiske. Mental Helse Møre og Romsdal ser på det som skjer som eit løftebrot og styret skreiv følgjande pressemelding:

Løftebrudd og svik overfor pasienter i psykiatrien!
Stortinget lovet ny og forsterket innsats innen psykiatri og rus. Satsningen på psykisk helsearbeid skulle være større enn på det somatiske. I stedet skal det nå skjæres ned med 10 millioner kroner på psykisk helsevern i Møre og Romsdal!

Mental Helse Møre og Romsdal frykter at nedskjæringene fører til «billige» og kortvarige behandlingsmetoder med økt medisinering og mindre tid til samtale og kvalitativ god behandling. Vi er urolig over at økning i ventetiden for behandling nødvendigvis vil medføre flere tvangsinnleggelser av voksne, og i verste fall økning i selvmord. Kutt i årsverk og tilbud ved distriktspsykiatriske senter (DPS) vil ramme de ambulante team, noe som vil føre til flere tvangsinnleggelser. 

Dette går ut over kvaliteten og pasientsikkerheten. Reduksjonene skjer i en tid med sterkt økende arbeidsledighet som ved langvarighet kan medføre økning i psykiske problem og rusproblem, noe som nødvendigvis vil påføre barn og unge helseskade.  Samtidig er det økning i tilflytting av flyktninger som har store behov for psykiatrisk hjelp. Nedskjæringene som nå skjer innen psykiatrien står i sterk kontrast til lovnaden om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikken.  Med så store kutt, ser vi for oss kamp om ressursene mellom behandlingstilbudene, det er pasientene som må betale prisen for dette.

At utviklingsprosjektet som skulle bedre situasjonen for akutt- og sikkerhetspsykiatrien nå blir skrinlagt forverrer situasjonen ytterligere. Klinikksjefen uttaler at behandlingssituasjonen er god og stabil, og er bedre enn for ett år siden – men har pasienter og brukere blitt spurt om dette?

Ingenting om oss uten oss!

Sunnmørsposten gav pressemeldinga fint oppslag som du kan sjå nedanfor

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.