Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Lokallaget inviterte til fest med middag på Grand Hotel Bellevue og konsert med Knut Marius Djupvik og Åndalsnes Storband etterpå for å jubilere at Mental Helse Rauma blei stifta 13. november 1996.

Tredje sundag i advent møttest lokallagsleiarar og nestleiar, kasserar eller ein av styremedlemmene til erfaringsutveksling.  På leiarmøta står lokallaga og deira arbeid i fokus.  

Siste helga i november hadde vi siste samling i fylkeslaget for i år. På dagsorden stod «Motivasjon i kvardagen», og laurdagskvelden blei avslutta med julebord og sosial samling med utfordringar.

På landsmøtet sist helg blei styreleiaren i fylkeslaget vårt, Laila Helene Langerud, valt inn i sentralstyret. Vi gratulerer og ønskjer Laila lykke til i vervet.  

Lokallaget blei stifta 9. november, og det blei invitert til markering sundag 6. november. Over førti gjestar frå eige lokallag, andre lokallag, fylkesstyret og kommunen deltok på festen.

Kurs i ”Motivasjon i hverdagen ” ,
kombinert med julebord  for lokallagene i
Mental Helse Møre og Romsdal.

Første helga i september hadde dei to regionråda,  Mental Helse Midt- Noreg og Nord-Noreg, fellesmøte på Gardermoen. Mange aktuelle og interessante saker stod på dagsorden.   

Etter ein god og velfortent ferie er vi i gang att med gjennomføringa av handlingsplanen der eitt av punkta er «Inkludering og aktive lokallag».  

Søknadene på midlane syner stor interesse for å lage allsidige arrangement rundt om i fylket vårt for å markere Verdensdagen for psykisk helse med temaet …fordi livet forandrer seg…

Mental Helse Kristiansund inviterte lokallaga til treff i ungdomshuset på Batnefjordsøra. Sjølv om vergudane var litt ublide og gjorde at vertsfolket måtte endre litt på planene, blei samlinga vellukka.

Bruk sommeren, nyt han, lad batteria og så møtes vi til ny innsats og videre godt samarbeid i august. 
Fylkesstyret ved Mental Helse Møre og Romsdal ønsker alle ei riktig god Sommer! 

Sinn og Samfunn har ei likepersonside med presentasjon av likepersonsarbeid som blir utført i forskjellige lokallag.  I april var det ein artikkel om dei mange aktivitetane Mental Helse Stordal driv.

Møre og Romsdal Helseforetak har lansert nye nettsider som viser kva som skjer før, under og etter behandlinga. Nettsidene skal hjelpe pasienten til å gjere gode val for eiga helse.

På fylkeslagets årsmøte overrakte regionsekretær Sølvi Hagen prisen for beste nettside til Mental Helse Møre og Romsdal. Anna Margrethe Drægebø Moe mottok prisen på vegne av fylkeslaget.

Dette årsmøtet, det 34. i rekkja, blir historisk fordi det er det siste årsmøtet med utsendingar.  Neste årsmøte blir avvikla med delegatar frå lokallaga. Det blei samrøystes vedteke av utsendingane. 

Allereie no bør du sette av laurdag 2. juli i kalenderen. Mental Helse Kristiansund har teke stafettpinnen og inviterer lokallaga til samkome på Batnfjordsøra.

Korleis rekruttere, aktivisere og behalde medlemmene? Ny organisasjonsstruktur og endringar i vedtektene. Sentral satsning på opplæring, og ikkje minst «Medisinfritt behandlingstilbod».

Planen var at psykiatrisk avdeling i Ålesund skulle byggast om, men arbeidet er sett på vent. I staden må heile fylket førebu seg på kutt i kostnadene for 10 millionar kroner innan psykiatrien i år. 

Her er nokre tips om måtar lokallaget kan få pengar til drifta på. Nedanfor er det lista opp nokre inntektskjelder der pengane nesten sig inn av seg sjølv frå, medan andre ordningar må det søkjast på.

Studiearbeidet i fylkeslaget vårt auka med omlag 18 % i 2015 samanlikna med året før. Samla studieaktivitet i alle Mental Helse fylkeslaga hadde ein nedgang på nærare 9 % i same periode. 

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Kalender

Lokallagsnyheter

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.