Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

I fylkeslaget vårt auka studiearbeidet i 2017 med 40 % i forhold til året før. Allereie no er det ferdigmeldt mange kurs, og held studieaktiviteten fram med same tempo vert det auke også i år.

Mental Helse markerte sine 40 år med jubileumskonferanse på Gamle Logen i hovudstaden 8. mars.  Statsminister Erna Solberg opna konferansen som hadde temaet Tilhørighet og samspill.

Mental Helse Møre og Romsdal har gleden av å ønske velkommen til årsmøte 15.april kl.13.00 på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Frå 1. april vert det endringar i tilskottet frå Funkis. Merk deg at alle kurs som vert avslutta og ferdigmelde før 1. april kan få tilskott etter noverande satsar.

Fylkeslaget kalla inn til leiarmøte laurdag 3. mars i Molde.  Det er vanleg å kalle inn to frå kvart lokallag, helst styreleiar og ein annan frå styret, til sammøte med fylkesstyret.  

Lokallaget får tilbakeført kontigentdelen dersom dokumenta nemnde i vedtektene § 24.2 vert innsende. Rapporter aktivitetar og få tilskott. Topp det heile med momskompensasjon.

I januar begynner ei ekstra hektisk tid for lokallaga med skriving av årsmelding, ferdigstilling av rekneskapen, utarbeiding av ny handlingsplan og budsjett for behandling i årsmøtet.    

Gledeleg at studiearbeidet auka med 40 % frå 2016 til 2017.Studiearbeidet og registreringa  av læringsaktivitetar som skjer i lokallaga er viktig. Det gjev pengar til nye aktivitetar i lokallaga. 

Vi takker våre medlemmer for innsatsen i året som har gått og håper dere kan se tilbake på et år med mye glede, for så å kunne gå inn i det nye året med nytt pågangsmot.

På landsmøtet 2016 i Mental Helse var det løfta fram sak om Mental Helse (MH) framleis bør vere tilslutta Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).    

Mang ein gong har du sikkert sett bokstavsamansetjinga KUPP og kanskje ikkje funne informasjon om kva som gøymer seg bak dei kryptiske bokstavane.  

Rundt om i lokallaga er det mange aktivitetar. Nemnast kan t.d. møteplassar, turar, trening i basseng og kurs. Registrerer lokallaget aktivitetane og kven som tek ansvar for kvar aktivitet, gjev det pengar til lokallaget. 

Ei viktig oppgåve for Kurs- og opplæringsutvalet (KUPP) er å invitere studieleiarane i fylkesstyra til samling med kurs i studiearbeid med bygging av nettverk for studieleiarane.   

Med bakgrunn i at mange unge, og stadig fleire yngre får psykiske helseutfordringar, er Mental Helse Møre og Romsdal kritisk til at midlar som i statsbudsjettet er tiltenkt styrking av helsesøstertenesta ikkje vert følgt opp i alle kommunane. 

Nyleg arrangerte fylkesstyret desentraliserte kurs i likepersonsarbeid og studiearbeid med opplæring i bruk av registeringsverktyet KursAdmin. Først i Kristiansund, så i Ålesund.

Kvart år vert det lagt ned stor frivillig innsats i fylkeslaget. Fylkesstyret valde ei gruppe på fire medlemmer til å utarbeide forslag til betre profilering av Mental Helse.

Det vert halde to desentraliserte kurs. Først vert lokallaga i Romsdal og på Nordmøre invitert til kurs i Kristiansund fredag 27. oktober. Lokallaga på Sunnmøre vert invitert til kurs i Ålesund 4. november.

Rådet består av leiarane og nestleiarane i fylkeslaga i ovannemnde region. Dersom nokon av dei faste får forfall, møter eit styremedlem. Det er vanleg at rådet har to møter i året, vår og haust. Organisasjonsråd- gjevar Sølvi Hagen er sekretær.

Fylkesstyret har nedsett ei prosjektgruppe samansett av medlemmer i fylkesstyret og lokallag som arbeider med å kartlegge kompetansebehovet i fylkeslaget. Lokallaga har fått tilsendt skjema som dei skal fylle ut.

Tida for markeringa av Verdensdagen for psykisk helse nærmar seg. Det er svært viktig at du registerer arrangementet ditt på nettsida til Verdensdagen. 

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Kalender

Lokallagsnyheter

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.