Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Utpå året 2011 blei studiearbeidet sett på agendaen i fylkeslaget MH Møre og Romsdal. Målet var å strekke seg mot det bortimot uslåelege fylkeslaget Mental Helse Buskerud.  

Sommeren 2014 ble Mental Helse Møre og Romsdal invitert inn i Kommunenettverket for Psykisk helse for å ivareta brukernes syn. Det er viktig for vår organisasjon å være synlig og formidle hva vi jobber med.

Etter fleire år utan representant frå Mental Helse Ungdom i fylkesstyret er det gledeleg at det på siste årsmøte kom på plass att representant med personleg vara frå Mental Helse Ungdom.   

Mental Helse Sunndal ønskjer alle lokallaga i Mental Helse Møre og Romsdal velkomne til sosialt treff laurdag 13. juni kl 11.30 på Øran Aktivitetshus.  

Kunnskap som lettar arbeidet i kvardagen for oss som tillitsvalde er alltid velkommen. Og når vi gjennom kunnskapen også kan nå ut til mange menneske og fortelje om alt det som skjer i lokallaga våre - alle dei fine aktivitetane vi driv med - er det ekstra kjekt.

Så var vi samla igjen sundag 12. april, denne gongen 48 utsendingar, i Molde. Alltid kjekt å møte kjende frå andre lokallag, og ikkje minst helse på nye i storfamilien som no består av 500 medlemmer.    

Da har Mental Helse Møre og Romsdal gleden av å ønske velkommen til årsmøte søndag 12.april 2015 på Quality Hotel Alexandra i Molde. I år vil det bli årsmøtet for seg selv, og vi håper på god deltakelse.

Som vanleg er dialogkonferansen i mars viktig inspirasjonskjelde til å lokke fram idéar hos deltakarane for å lage gode markeringar av Verdensdagen for psykisk helse.  

Det spirer og gror i mange av lokallaga våre. Svært gledeleg er det at vi har blitt 500 medlemmer etter ein jamn vekst dei siste åra. Likevel er det mange utfordringar framover.

Lokallaget inviterte til markering av at det 1. oktober var 10 år sidan laget blei etablert og kombinerte feiringa med treff for lokallaga i fylket vårt. Omlag førti møtte og hadde ei triveleg økt saman.

Velkommen til dagskurs både i Kristiansund og i Ålesund. For nordmøringane og romsdalingane høver det å møte på kurs fredag 17. april medan måndag 20. april passar godt for sunnmøringane.

Dei siste tre-fire åra har det i fylkeslaget blitt satsa sterkt på målretta innsats i studiearbeidet. Etter toppåret 2013 var det nedgang i fjor, men vi håper det er forbigåande og at aktiviteten vil ta seg opp att. 

Fokus for Verdensdag for psykisk helse i år også er på det å sjå kvarandre. Reiseruta for dialogkonferansane til våren er klar og ligg ute på nettet, og du kan melde deg på allereie no. 

Det er klart for tre desentraliserte kurs, og to frå kvart lokallag blir invitert til opplæringa - den som har ansvar for e-posten og den som har ansvaret for å legge ut aktivitetar og artiklar på lokallaget si nettside.

Året 2014 går snart over i historia som eit godt arbeidsår i fylkeslaget, og laget er klart for vidare utfordringar som aktiv samfunnsaktør. Gjennom godt samarbeid og samhald veks vi og blir sterke.

Mental Helse Sunndal har teke mot stafettpinnen og inviterer til treff laurdag 13. juni. Sett av dagen i kalendaren alt no og så møtest vi i Sunndalen til triveleg samvær komande sommar.

Tre år har gått sidan det blei skrive på flip-overen på fylkeskontoret: Vi skal bli det beste fylkeslaget. Fylkesstyret sin strategi er målretta arbeid saman med engasjerte og motiverte medlemmer i lokallaga. Og på vegen mot målet held vi stø kurs gjennom fleire delmål.

Ringer du fylkeskontoret til Mental Helse Møre og Romsdal svarer ei blid stemme med bergensk tonefall. Den tilhøyrer vår nye fylkessekretær, Åshild Sivertsen, som begynte i stillinga 1. november.

Regionrådet som består av leiarar og nestleiarar i Mental Helse regionen Midt Norge samlast i regelen to gonger i året og regionsekretæren er sekretær. Siste møte var 13. – 14. november.

Velkommen til motivasjonskurs med julebord for alle lokallagene i Møre og Romsdal. Programmet blir innholdsrikt og lørdagen blir avsluttet med sosialt samvær. Vi håper at flest mulig lokallag er representert.

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Kalender

Lokallagsnyheter

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.