Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Etter ein lengre kvilepause blei det 6. april valt nytt styre i Mental Helse Giske. Gode idéar, kreativitet og godt humør prega gjengen som var samla i Johansbuda og drog lokallaget i gang att.

Siste helga i mars møtte tretti tillitsvalde på Alexandra hotell i Molde for å lære meir om organisasjonsarbeid. Mental Helse prioriterer opplæring og kompetanseheving.

Tema for årets konferanse var Eldre og psykisk helse. Konferansen var i Gamle Logen i Oslo. Det flotte konsert- og selskapslokalet som blei bygt på 1830-talet var ei flott ramme rundt denne konferansen. 

Mental Helse Møre og Romsdal ønsker lokallagene 
med sine valgte delegater velkommen til det 35 årsmøtet i Molde.

Mental Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs for sine lokallag i organisasjonsarbeid.
Det er et ledd i skoleringen av tillitsvalgte/medlemmer. 

Brukarrepresentant Eva-Brit Langva og miljøterapeut Anniken Farstad møtte i fylkesstyret og orienterte om det tre-årige prosjektet som er i gang ved Vegsund DPS. 

Tvang er siste utveg, uttalar helseministeren, og seier det skal bli betre.  I fylket vårt blei stor tvangsbruk avdekka, og Mental Helse Møre og Romsdal hadde etterfølgjande lesarbrev i avisene. 

I Ålesund er det starta eit nytt lågterskeltilbod for pårørande kalla Pårørandeprosjektet, og tilsett ein erfaringskonsulent i 50 % stilling som vil hjelpe pårørande og brukarar med råd og rettleiing.

Rundt om i fylket vårt blir det kvart år i tida rundt 10. oktober laga mange flotte arrangement for å markere Verdensdagen for psykisk helse for å spreie informasjon og auke kunnskapen om psykisk helse.

Planlegg du ein aktivitet i lokallaget ditt og treng mellom  5.000 og 30.000 kroner? Lag ein søknad og send til ExtraExpress innan 15. mars.  Saksbehandlingstida er berre to månader.

 Så er vi igjen komne til den tida av året då vi ser oss tilbake på det som har hendt i året som går mot slutten. Samtidig ser vi framover med forventningar.  

Lokallaget blei stifta 10. november 2006, og er eitt av dei tre lokallaga i fylket vårt som feira rundt år i november.  Både på Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre har det vore jubilering.

MinSide er eit verktøy for alle medlemmer, fylkes- og lokallagsleiarar. Der kan du som medlem logge deg inn for å endre adressa, sjå betalingshistorikk og få betalingsinformasjon. 

Lokallaget inviterte til fest med middag på Grand Hotel Bellevue og konsert med Knut Marius Djupvik og Åndalsnes Storband etterpå for å jubilere at Mental Helse Rauma blei stifta 13. november 1996.

Tredje sundag i advent møttest lokallagsleiarar og nestleiar, kasserar eller ein av styremedlemmene til erfaringsutveksling.  På leiarmøta står lokallaga og deira arbeid i fokus.  

Siste helga i november hadde vi siste samling i fylkeslaget for i år. På dagsorden stod «Motivasjon i kvardagen», og laurdagskvelden blei avslutta med julebord og sosial samling med utfordringar.

På landsmøtet sist helg blei styreleiaren i fylkeslaget vårt, Laila Helene Langerud, valt inn i sentralstyret. Vi gratulerer og ønskjer Laila lykke til i vervet.  

Lokallaget blei stifta 9. november, og det blei invitert til markering sundag 6. november. Over førti gjestar frå eige lokallag, andre lokallag, fylkesstyret og kommunen deltok på festen.

Kurs i ”Motivasjon i hverdagen ” ,
kombinert med julebord  for lokallagene i
Mental Helse Møre og Romsdal.

Første helga i september hadde dei to regionråda,  Mental Helse Midt- Noreg og Nord-Noreg, fellesmøte på Gardermoen. Mange aktuelle og interessante saker stod på dagsorden.   

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.