Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Med bakgrunn i at mange unge, og stadig fleire yngre får psykiske helseutfordringar, er Mental Helse Møre og Romsdal kritisk til at midlar som i statsbudsjettet er tiltenkt styrking av helsesøstertenesta ikkje vert følgt opp i alle kommunane. 

Nyleg arrangerte fylkesstyret desentraliserte kurs i likepersonsarbeid og studiearbeid med opplæring i bruk av registeringsverktyet KursAdmin. Først i Kristiansund, så i Ålesund.

Kvart år vert det lagt ned stor frivillig innsats i fylkeslaget. Fylkesstyret valde ei gruppe på fire medlemmer til å utarbeide forslag til betre profilering av Mental Helse.

Det vert halde to desentraliserte kurs. Først vert lokallaga i Romsdal og på Nordmøre invitert til kurs i Kristiansund fredag 27. oktober. Lokallaga på Sunnmøre vert invitert til kurs i Ålesund 4. november.

Rådet består av leiarane og nestleiarane i fylkeslaga i ovannemnde region. Dersom nokon av dei faste får forfall, møter eit styremedlem. Det er vanleg at rådet har to møter i året, vår og haust. Organisasjonsråd- gjevar Sølvi Hagen er sekretær.

Fylkesstyret har nedsett ei prosjektgruppe samansett av medlemmer i fylkesstyret og lokallag som arbeider med å kartlegge kompetansebehovet i fylkeslaget. Lokallaga har fått tilsendt skjema som dei skal fylle ut.

Tida for markeringa av Verdensdagen for psykisk helse nærmar seg. Det er svært viktig at du registerer arrangementet ditt på nettsida til Verdensdagen. 

I år har lokallaget i Sykkylven teke stafettpinnen og inviterer alle dei andre lokallaga til treff med grilling laurdag 2. september kl 12.00 ved vakre Fetvatnet i Straumgjerde. 

Fylkeskontoret er stengt i juli på grunn av ferieavvikling, og fylkesstyret har møtefri i juli.
Første dag etter ferien vil være onsdag 2.august.

 

Søknadene på midlane syner stor interesse for å lage allsidige arrangement rundt om i fylket vårt for å markere Verdensdagen for psykisk helse med temaet Noe å glede seg over.

Ein føresetnad for at einskilde delar skal fungere godt saman, er at dei vert føya saman og laga eit godt byggverk av. Såleis hadde det nye fylkesstyret og varamedlemmene styreseminar.

Vi har gleda av å invitere tillitsvalde, medlemmer og andre intereserte til seminar i politisk påvirkning og pressearbeid  1. juni på Systra Kafé på Sjøholt. 

Det kostar å drive eit lokallag. Men er alle lokallaga flinke nok til å bruke inntektskjeldene som er knytta til den daglege drifta og aktivitetane i laget. Nedanfor kan du lese om korleis pengane kan strøyme inn på lokallaget sin konto dersom lokallaget rapporterer.

Dette årsmøtet blei historisk fordi det er første gongen det blei avvikla med delegatar. Frå elleve lokallag møtte tjuesju delegatar. Elles var det fire observatørar frå tre lokallag i tillegg til andre deltakarar. 

Etter ein lengre kvilepause blei det 6. april valt nytt styre i Mental Helse Giske. Gode idéar, kreativitet og godt humør prega gjengen som var samla i Johansbuda og drog lokallaget i gang att.

Siste helga i mars møtte tretti tillitsvalde på Alexandra hotell i Molde for å lære meir om organisasjonsarbeid. Mental Helse prioriterer opplæring og kompetanseheving.

Tema for årets konferanse var Eldre og psykisk helse. Konferansen var i Gamle Logen i Oslo. Det flotte konsert- og selskapslokalet som blei bygt på 1830-talet var ei flott ramme rundt denne konferansen. 

Mental Helse Møre og Romsdal ønsker lokallagene 
med sine valgte delegater velkommen til det 35 årsmøtet i Molde.

Mental Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs for sine lokallag i organisasjonsarbeid.
Det er et ledd i skoleringen av tillitsvalgte/medlemmer. 

Brukarrepresentant Eva-Brit Langva og miljøterapeut Anniken Farstad møtte i fylkesstyret og orienterte om det tre-årige prosjektet som er i gang ved Vegsund DPS. 

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Kalender

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.