Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 500 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde, og samhandler med Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF.

Opplæringstilskottet (OT) er auka til kr 100 pr time. Vidare har det skjedd endring når det gjeld tilretteleggingstilskottet (TRT).  Mental Helse gjev i tillegg kr 30 pr time til visse kurs.

Temaet i år er: Gje tid!  Det handlar om korleis vi brukar tida vår. Torer du å bruke tid på deg sjølv og på andre til å gjere positive ting?  I Ålesund vert det arrangert inspirasjonsseminar.

Januar/februar er ei ekstra hektisk tid for lokallaga med skriving av årsmelding, ferdigstilling av rekneskap, utarbeiding av ny handlingsplan og budsjett for behandling i årsmøtet.   

Gledeleg at det framleis er auke i studiearbeidet i fylkeslaget vårt.  I lokallaga er det mange aktivitetar som kan setjast i system og registrerast som studiearbeid. Ein kan få dekt kostnader som t.d. honorar, materiell reise, servering, tilrettelegging.  

I fleire år har det vore nedskjeringar i Helse Møre og Romsdal HF. I desember vedtok styret i Helse Møre og Romsdal HF nytt kutt -  det skal bort 200 stillingar i løpet av kort tid. Brukarar fortvilar.

Fylkeskontoret er stengt t.o.m. tysdag 1. januar. Har du behov for å snakke med nokon, kan du ringe Hjelpetelefonen tlf 116 123 eller chatte på Si det med ord, https://www.sidetmedord.no/

Den raude tråden i siste kurset i år var meistring. Foredragshaldarane vinkla dette frå ulike ståstadar. Det vart lagt vekt på tilbod, viktige prosessar i organisasjonar og korleis tanken og følelsar styrer oss.

Lærings- og meistringssenteret (LMS) og fylkesstyret  hadde nyleg møte. Formålet med møtet var å verte betre kjende, utveksle informasjon og særleg sjå på kva vi kan samarbeide om.

Fredag 16. november til sundag 18. november vart landsmøtet i Mental Helse halde. Frå vårt fylkeslag møtte fylkesleiar Anna Margrethe Drægebø Moe med delegatane Stig Ålgårdstad og Oddrun Beyer Holm. Per Gimnes var observatør.

Opplever du mangelfullt helsetilbod, mangelfull tilrettelegging, mangelfulle tenester frå NAV eller tvang, kan du som medlem i Mental Helse få gratis juridisk rådgjeving ved FFO sitt rettigheitssenter.

Tredje helga i oktober vart brukarrepresentantar og lokallagsmedlemmer som kan tenke seg å verte brukarrepresentant, inviterte til kurs. Målet med kurset er å gjere dei tryggare i rollen som brukarrepresentant, samt gje dei som er interesserte i å verte brukarrepresentantar kunnskap om kva rollen inneber.

Lokallaga har fått tilsendt invitasjon til kurs fredag 23. - laurdag 24. november på Quality Hotel Alexandra i Molde. Kurset vert kalla "Vår fremtid - veien videre". Etter kursøkta laurdag vert det julebuffet og sosialt samvær.

Etter pakkeforløpa for kreft kom i 2015 har ein sett fram til pakkeforløpa for psykisk helse og rus. No er det utarbeidd seks pakkeforløp som er klare for å setjast i verk frå 1. januar 2019 og utover.

Fylkeslaget Mental Helse Møre og Romsdal som har runda 36 år, arrangerte sin første fag- og fylkesverdensdag 3. oktober. Temaet for samlinga var «Vær raus – gir recovery».

Mental Helse Møre og Romsdal skal arrangere en kombinert fagdag – fylkesverdensdag i Molde, onsdag 3.oktober på Molde Rådhus. Det vil være anledning for alle som er interessert å melde seg på. Påmeldingsfrist onsdag 12.september.

Som medlem i Mental Helse har du fordelar.  Du får advokatbistand til svært gunstige prisar hos advokatfirmaet Legalis. Du har også anledning til å benytte deg av FFO sine hotellavtaler.

Mental Helse Vestnes inviterte alle lokallaga til treff 18. august. Om lag 30 møttest i dei trivelege lokala laget har sine medlemsmøte i kvar månaden.

Fylkeslaget har fått velferdsmidlar til vidare fordeling til lokallaga. For ei tid tilbake vedtok fylkesstyret retningslinjer for tildeling av midlane og utarbeidde søknadsskjema.

I år inviterer lokallaget på Vestnes alle dei andre lokallaga til treff laurdag 18. august kl 13.00 på Gamle Myra Gård som ligg litt ovanfor sentrum.

Fylkeskontoret er stengt i juli grunnet ferieavvikling.
Første dag etter ferien vil være onsdag 1.august.

Kontaktinfo

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
Tlf.: 71 24 10 60

Leder:

+47 911 900 94

Fylkessekretær:

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.: 
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:

+ 47 976 86 279

Les mer om oss

Kalender

Hjelpetelefonen

Mental Helses Hjelpetelefon er et landsdekkende og døgnåpent tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Tilbudet er gratis, og vi har fast ansatte veiledere som betjener  telefonen 24 timer i døgnet 365 dager i året.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.