Finnmark

Styreseminar i Alta

Fylkesstyret var sammen med organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen samlet til seminar i Alta dagene 24.-26. november. Mange tema var på dagsorden i tillegg til at vi fikk avholdt årets siste styremøte.

Funkis Finnmark 

Styret hadde invitert Funkis Finnmark for å få informasjon om hva Funkis arbeider med, og å få styrket samarbeidet. Fra styret i Funkis Finnmark, kom Solfrid Wessel og Randi Moen og informerte om fylkesstyret in Finnmark, og hva de kan tilby organisasjonene. Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede organisasjoner, og i stadig vekst. Pr dato har Funkis 81 medlemsorganisasjoner, og ga i 2016 støtte til 151.787 kurstimer over hele landet.

Samarbeid med FFO

Mental Helse vedtok på sitt landsmøte i 2016 å nedsette et utvalg for å vurdere samarbeidet og vår tilslutning til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO. Med sine 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO-utvalget i Mental Helse har bedt om tilbakemelding fra våre fylkes- og lokallag om deres erfaringer med samarbeidet lokalt. Mental Helse Finnmark har god erfaring med samarbeidet, og får tilsendt invitasjoner til møter, kurs og seminarer arrangert av FFO samt invitasjon til å oppnevne brukerrepresentanter til brukerutvalg, råd og utvalg i Finnmark. Styret konkluderer med at Mental Helse er tjent med å videreføre samarbeidet og medlemskapet i FFO, og vil videreformidle dette til utvalget. Landsmøtet i 2018 vil ta stilling til videre samarbeid og medlemskap i FFO.

Strategihefte for fylkesstyret

Styret har over en periode i samarbeid med organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen utarbeidet et strategihefte for styret i Mental Helse Finnmark. Hensikten med heftet er å lage et godt arbeidsdokument for tillitsvalgte i fylkesstyret i Mental Helse Finnmark. Heftet beskriver oppgaver og ordninger som er vedtatt på årsmøtet og i styret i fylkeslaget, og er ment som et hjelpemiddel for styremedlemmene. Dette heftet er nå vedtatt og gjeldende for fylkesstyret.

 Videre har styret startet arbeidet med forberedelse av årsmøtet 2018. Datoen for årsmøte kombinert med seminar for lokallagene er satt til helgen 20.-22. april 2018. Styret fikk også gledelig besøk av Elisabeth Johnsen som sammen med 3 andre vil starte opp igjen Mental Helse Alta.

Styret

Fylkesstyret 2017-2018:

Leder: Turid Janita Lehto
Økonomiansvarlig: Ken Roger Gjøvik
Styremedlem: Aslaug Vestgår Frisk
Styremedlem: Trine Dahl

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.