Kurs

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker å løfte frem organisasjonsopplæring og personlig mestring. God kursaktivitet fremmer organisasjonens utvikling og er positivt for våre medlemmer. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. 

Studieforbundet Funkis er klar med et flunkende nytt nettkurs: Mestring med Funkis! Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc eller brett og tilgang til internett!

Studieforbundet Funkis avholdt årsmøte 21. april på Oslo Kongressenter. Mental Helse deltok som vanlig, og vi setter pris på å være i et flott, mangfoldig fellesskap i studieforbundet vårt.

"Voksenopplæringen i Norge innebærer at voksne skal kunne tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter, gis mulighet til å formalisere og utvikle sin kompetanse og motiveres og gis tilgang til kunnskap" (Kunnskapsdepartementet)

Det rettes mye fokus på opplæringsarbeidet i Mental Helse, slik at medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte kan få mulighet til å øke sin kompetanse både innenfor organisasjonskunnskap og for å bedre egen helse.

Det finnes en del regler som må oppfylles for at en studieaktivitet skal kunne registreres som et kurs. I denne mappen ligger en lang artikkel med alle grunnleggende regler samt arbeidsgangen i kursplanlegging og -registrering. Her er også tips om å velge gode kursnavn og lenke til en god huskeliste.

 I KursAdmin registrerer vi kursene våre inn til studieforbundet Funkis.Systemet har gode muligheter for å holde orden på antall kurs, deltakere, økonomi osv., og er praktisk i bruk.

Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis. Når lagene driver kursvirksomhet i forbindelse med planlegging av årsmøter, medlems- eller temamøter, eller som enkeltstående kurs, gir dette økt kunnskap og mestring for deltakerne.

Mental Helse har vedtaksfestet at hvert fylke skal velge en studieleder. Studielederen har en viktig rolle som pådriver for kursaktiviteten i fylkeslaget, og skal være en ressursperson for lokallagene i studiearbeidet.

Her legges alle studieplaner som Mental Helse har fått godkjent av Funkis. I tillegg er her lenke til alle studieplanene i Funkis.

Opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Vi får stadig flere webbaserte verktøy som brukes i drift av organisasjonen. Her vil vi samle opplæringsmateriell som skal gjøre det lett å finne veiledning både for medlemmer, lokal- og fylkeslag. 

I denne mappen ligger informasjon om studieledersamlinger i Mental Helse.

Det er obligatorisk å dele ut kursbevis i etterkant av et kurs og få deltakerne til å evaluere kurset. Her er Mental Helse sine egne forslag til skjema og kursbevismal.

Kontaktperson for kurs- og opplæringsutvalget

Registrer kursaktivitet

Retningslinjer for studieledere

Å være ny studieleder i et fylkes- eller lokallag, kan by på utfordringer. Retningslinjene som Mental Helse har laget kan hjelpe deg. Les mer og last ned retningslinjene her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.