Hopp til hovedinnholdet

Brukermedvirkning

Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse er en viktig del av prinsippet om respekt for den enkeltes integritet. Brukere som medvirker i planer og oppfølging av tjenester, er bedre i stand til å mobilisere egne ressurser. Brukermedvirkning må derfor sees som en viktig selvstyrkingsprosess, og tilfører i tillegg helse- og omsorgstjenestene vesentlig kompetanse. Det å ansette flere med brukererfaring i det offentlige vil bidra positivt til tjenesteutviklingen.

For brukerne som engasjeres i medvirkning, representerer dette en aktivisering som kan styrke muligheten for å kunne mestre eget liv. Brukermedvirkning kan også bidra til økt åpenhet omkring psykiske helseproblemer gjennom å gi disse et ansikt.

- Den enkleste måten å sjekke hva brukerne mener er å ha dem med i et styre, sier generalsekretær i Mental Helse Bjørn Lydersen. Han er en av flere som er positiv til forslaget om å gi brukere plass i Psykologforeningens sentralstyre.

Mental Helse er en av flere organisasjoner som deltar på Brukerorganisasjonskonferansen 2013 denne uken.

Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp har sendt et brev til helseminister Jonas Gahr Støre. Der ber de ham redegjøre for hvilke konkrete tiltak som planlegges for at medikamentfrie behandlingsenheter i helseforetakene skal bli en realitet.

De har hver sin sykdomshistorie og ble kjent med hverandre på nett via bloggen til Sandra. De har kun truffet hverandre en gang tidligere. Likevel satte de i gang en omfattende underskriftskampanje for å styrke satsingen på psykisk helse. I dag overleverte de 4500 underskrifter til helseminister Jonas Gahr Støre.

Brukerne er den viktigste stemmen innen feltet psykisk helse, skriver helseminister Jonas Gahr Støre i Dagsavisen i dag.

Landsleder Anne Grethe Klunderud er skuffet over innholdet i forslag til rettighetsfesting av BPA  (Foto: Mental Helse)

Til tross for helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støres svært tydelige signaler om å lytte til brukererfaringer, velger likevel statsråden å forbigå dette når det gjelder tidspunkt for når psykisk helse og rus skal inkluderes med økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen.

Medisinske modeller innen forskning fører til at betydningen av brukererfaringer og fleksible tilbud lett underkjennes, skriver en rekke forskere innen psykisk helse.

Betydningen av psykisk helse og brukermedvirkning ble i liten grad tatt opp på konferanse om tiltaket Frisklivssentralen.  

Mental Helse krever sammen med Hvite Ørn og flere andre organisasjoner medisinfrie enheter i alle helseforetak.

Brukerkunnskap er undervurdert i forskning, mener Marit By Rise, en av forskerne bak en ny studie basert på ”Bruker spør bruker”-rapporter.

Opptrappingsplanens milliarder har ikke hjulpet stort på de enkle tingene, som å få tjenestene rundt pasientene til å samhandle, mener direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

SINTEF har siden 1979 gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern med fem års mellomrom. 20. november 2012 gjennomføres neste kartlegging som er av pasienter innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern (PHV) og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Oppdraget gjøres på vegne av Helsedirektoratet.

Mennesker med lidelser relatert til rus og psykisk helse (ROP) faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet, til tross for at denne gruppen virkelig har behov for en helhetlig behandling.

Studietilbudet Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid vektlegger samvirke mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeid. Mental Helse samarbeider med Høgskolen i Buskerud om studiet.

Mental Helse er en landsdekkende brukerorganisasjon og vi har en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over hvordan lokalt psykisk helsearbeid fungerer sett fra et brukerperspektiv. Vi har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse i våre lokal- og fylkeslag som besvarer akkurat det. Her kommer det frem nyttig informasjon som Mental Helse skal synliggjøre i tiden fremover.

Bruker og pårørendeorganisasjonene innen psykisk helsefeltet er samlet på Hamar for å diskutere brukerperspektivets plass i utviklingen av helsetjenestene. Deltakerne inviteres også til å se på hvilken rolle brukerperspektivet skal få i framtiden.                    

Mental Helse er en organisasjon som har som mål å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsearbeidet. Som landsdekkende organisasjon har vi en unik mulighet til å få en helhetlig oversikt over det psykiske helsearbeidet i hele landet. I den forbindelse har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle lokallagene og fylkeslagene som skal kartlegge tilbudene til det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.