Mental Helse / Dette jobber vi med


Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

Fylkeslagsnyheter


Dette jobber vi med

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. 

Dette er noen av temaene vi jobber med:

  • Demokrati for alle. Menneskeverd, menneskerettigheter og retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for den enkelte.
  • Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer.
  • En god velferd. Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse.
  • Helse- og omsorgstjenestene må være demokratiske i sin form. Brukere og pårørende må trekkes inn i utforming av politikk og all planlegging som gjelder utforming av det psykiske helsetilbudet.
  • Større grad av valg og frivillighet innenfor behandlingssystemet. Bruken av tvang må reduseres.
  • Helhetlige tjenestetilbud som inneholder fokus på forebygging, behandling og rehabilitering.
  • Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer.
  • Mer åpenhet om psykiske helseproblemer og mindre stigmatisering.
  • Folkehelseperspektivet som en viktig del av å forebygge og behandle psykiske helseproblemer.

Skriv utDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.