Mental Helse / Bli medlem / Bloggen / Kunnskapsløst eller bevisst...


Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

Fylkeslagsnyheter


Kunnskapsløst eller bevisst subjektivt av Aftenposten?

Flere oppslag i Aftenposten har i det siste hevdet at det nye lovforslaget, som Paulsrudutvalget la fram i juli, kan føre til mer vold forårsaket av mennesker med psykiske lidelser. Aftenposten blander kortene, sier Anne Grethe Klunderud i denne bloggen.

Aftenposten har den siste uken, med utgangspunkt i en tragisk voldsepisode, hatt en ekstremt stigmatiserende og ensidig oppfølging av norsk lovgivning innenfor det psykiske helsevernet. En nyhetsvinkling som ikke kan sies å være en seriøs nyhetsformidler verdig. Det stadig sterkere bildet av farlighet som tegnes rundt innbyggere med psykiske helseproblemer er rett og slett useriøst, og så sterkt farget at det er grunn til å etterlyse ansattes personlige agenda. Vinklingen Aftenposten har valgt i denne saken er så ensrettet og kunnskapsløs, at det er å håpe at ansvarlig redaktør snarest nyanserer bildet noe.

Det er igjennom flere artikler hevdet at det nye lovforslaget, som Paulsrudutvalget la frem i juni 2011, svekker samfunnets rettsvern ovenfor mennesker, som på grunn av psykiske lidelser, utsetter andre mennesker for fare. Dette er rett og slett en faktafeil. Paulsrudutvalget gjorde det klinkende klart i sitt lovforslag at i de tilfeller der kriteriet ”fare for andre” var oppfylt skulle verken beslutningskompetanse eller antagelser om ønsket behandling gjøres gjeldende. Det utvalget derimot gjorde var å skille på ”fare for andre” og ”fare for seg selv”. Det bør være rimelig opplagt for de fleste av oss at dette IKKE er to sider av samme sak.

Det er imidlertid ikke slik at begrepet ”alvorlige sinnslidelser” automatisk gjør deg ute av stand til å inneha beslutningskompetanse. Det er heller ikke slik at ”alvorlige sinnslidelser” er synonymt med farlighet.  Gjerningsmannen som utløste heksejakten i Aftenposten påberoper seg å høre stemmer, og årsaksforklarer sine handlinger med det. Jeg har liten mulighet til å foreta en medisinsk vurdering av mannen, men vil bare påpeke at det å høre stemmer ikke automatisk gjør deg strafferettslig utilregnelig. Det å høre stemmer eller oppleve ting som ligger utenfor det flertallet opplever er ikke så uvanlig, og er ikke nødvendigvis det samme som psykotiske symptomer.  

Psykose som fenomen karaktriseres som: ”Symptomer ved psykose er hallusinasjoner, virkelighetsbrist i form av syns-, hørsel-, smak- og luktopplevelse foruten ulike kroppslige fenomener. Personen kan ha vrangforestillinger i form av forfølgelsesforestilling, storhetstanker eller lignende symptom. En kan også se tankeforstyrrelser, det at tankene stopper opp eller raser av gårde.”
(Kilde:www.lommelegen.no/artikkel/psykoser-hva-er-det) 

Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved de psykiatriske diagnosenes validitet som forståelsesgrunnlag av menneskelig atferd.  Med rot i den senere tids medieoppslag vil jeg faktisk hevde at de samme antatte symptomer forklares ulikt sett ut fra symptombærerens sosiale stilling i samfunnet. Noe som igjen gjør  det  enda vanskeligere å se det diagnostiske systemet som et relevant system å tolke mennesker ut fra. Har Breivik en grunnleggende psykisk lidelse, eller er han en fundamentalistisk nynasist med sterkt religiøse grunntanker? Finnes det engler, eller er det psykotiske symptomer? Det er min påstand at Breivik med en islamistisk oppvekst, ville vært observert ut fra andre kriterier. Det er også min påstand at Märtha med en annen sosial status i samfunnet trolig ikke ville ha åpnet skoler eller utgitt bøker, men derimot møtt både helsevesen og barnevern på en lite hyggelig måte. Det handler om tolkning…

Psykiatriske diagnoser kan vanskelig kan sees som en eksakt vitenskap, men mer som et sett briller å observere virkeligheten igjennom. Og det er dessverre slik at all atferd vil kunne passe inn i det diagnostiske systemet. Så slik sett er diagnosene like subjektive som nyhetsdesken i Afenposten i dette tilfellet. Det du leter etter, det finner du…

Anne Grethe Klunderud

Skriv ut


Vi trenger deg som medlem!


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.